Bred grind med två ingångar till uppfarten

Här får du en byggbeskrivning som noga visar hur du bygger en bred grind till uppfarten med två ingångar: En bred till bilen och en smal till människor.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
1.800 kronor

Intro

Oavsett om du vill hålla hunden på tomten, hindra barnen från att springa rakt ut på gatan eller markera var din tomt slutar eller börjar så är det praktiskt med en rejäl och stadig grind som denna.

Grinden består av två delar: en lite smalare grind och en rätt bred. Den smala grinden används när du går ut och in eller kommer på cykel, medan den breda används när du kör in eller ut med bilen.

Vi har satt gångjärn på båda grindarna, men om du inte behöver en stor grind kan du montera den fast och du kan naturligtvis göra bägge grindarna lika stora.

Till grindarna har vi valt kraftigt tryckimpregnerat virke som ger en både stark och gedigen konstruktion som dessutom håller länge och kräver relativt lite underhåll. Nackdelen med virket är att det är tungt och att stolparna därför ska vara kraftiga för att tåla belastningen

Instruktion

01
Ramarna 8 Steg

Ramarna är de bärande delarna i varje grind. Vi snickrar dem av 45 x 95 mm hyvlat och tryckimpregnerat trä. Ramarnas totala bredd ska vara 5 cm mindre än avståndet mellan de stolpar som grindarna ska hänga på.

Höjden på ramarna är det inte så noga med. Den ska väljas efter tycke och smak. En tumregel är att ramarna ska vara 5 cm lägre än den beklädnad som senare ska monteras på dem. Det innebär att brädorna sticker ner en bit under ramarna. Underkanten på brädorna kapas i t.ex. 30 grader för att regnvatten lättare ska droppa av från träet. Se ytterligare detaljer på ritningen längre fram.

1

Mät avståndet mellan stolparna så att du vet hur breda grindarna ska vara. Höjden kan du bestämma själv. Det ska vara minst 15 mm mellan stolpe och grind och 20 mm mellan grindarna.

2

Såga till de vågräta ramdelarna A och B och de lodräta C (se även ritningen två uppslag längre fram). Med kap- och geringssåg får du vinkelräta och raka sågspår.

3

Sätt ihop ramarna på en skiva som har vinkelräta hörn. Det är ett enkelt sätt att få vinkelräta ramar. Spänn fast delarna med tvingar som på bilden.

4

Borra två 20 cm djupa hål genom de lodräta ramdelarna C och in i kortändarna på de vågräta delarna A och B. Kolla om rundstaven är 15 eller 16 mm i diameter. Välj rätt spiralborr och markera rätt djup på borren med maskeringstejp.

5

Kapa 22 cm långa bitar av rundstav och spetsa dem en aning med kniv. Den fasade kanten gör det lättare att knacka in rundstaven och ser till att limmet pressas ut längs sidorna och fördelas längs hela sidorna.

6

Sätt ihop ramdelarna A, B och C med pluggar D. Klicka lim runt och i varje borrhål och tryck in en plugg i varje. Knacka sedan in pluggarna med hammare. Se till att delarna verkligen har pressats ihop. Låt limmet härda.

7

Såga av pluggarna när limmet har härdat. Härdningen tar ett par timmar om det är en torr och varm dag men kan ta upp till ett dygn om både luftfuktigheten och temperaturen är låg.

8

Slipa ner det sista av pluggen samtidigt som limresterna försvinner. Det går snabbt med en excenterslip eller planslip. Den sista finslipningen klarar du för hand med mellanfint slippapper.

02
Snedsträvorna 3 Steg

1

Markera för snedsträvorna G och F. Lägg ramen på en regel och justera regeln tills den ligger diagonalt cirka 5 cm in på sidan C i båda ändarna. Dra ett streck längs sidorna ända in i hörnet.

2

Borra hål för en plugg genom ramen C och in i snedsträvan G/F. Det gör inget om snedsträvan är en smula för lång så att du måste slå den på plats. När den sitter som den ska fixeras den med tvingar innan du borrar.

3

Lås fast snedsträvan på samma sätt som du satte ihop ramdelarna, alltså med en plugg. Stryk lim runt och i hålet och knacka in en plugg. Låt limmet härda, kapa pluggen och slipa rent.

03
Gångjärnen 3 Steg

1

Lägg gångjärnet på grinden. Se till att tappdelen, som ska sitta på stolpen, sticker ut minst 10 mm från grindens kortände. Markera sedan gångjärnets placering med blyertspenna.

2

Stäm ut för gångjärnet. Med ett smalt sågblad i multicuttern går det både snabbt och lätt att stämma ut. Såga först lodrätt lika djupt som gångjärnet är tjockt och såga sedan rent.

3

Kolla att gångjärnet försänks när du lägger det i urtaget. Skruva därefter fast det med 35 mm skruvar. Välj beslagsskruvar eller försänkta träskruvar.

04
Montering 6 Steg

Nu kan grindarna monteras på de stadiga stolparna. På den lilla grinden har båda gångjärnen skruvats fast men vi väntar med att fästa det undre gångjärnet på den stora grinden. Det är för att vi ska ha chans att justera grinden något och vi ska se till att grindarna inte stöter in i varandra.

Den stora grinden är här drygt 2 m lång och den är därför så tung att den hänger en del. Därför förser vi den med ett stödben på motsatt sida om gångjärnssidan. Stödbenet kan bytas ut om det skadas eller blir angripet av fukt. Ett alternativ till stödben är ett hjul.

Den del av gångjärnet som ska sitta på stolpen, tappdelen, ska sitta på samma höjd som delen på grinden.

1

Mät och markera och skruva sedan fast tappdelarna på stolparna. De ska sitta på samma inbördes avstånd som gångjärnen på grindarna. Häng upp den lilla grinden när tappdelarna skruvats fast.

2

Häng den andra grindens ram på det övre gångjärnet. Justera tills bägge ramarna sitter på samma höjd. Lås ramen genom att skruva fast en brädstump under grinden.

3

Sätt fast den återstående tappdelen på stolpen. Kolla först att ramarna sitter på exakt samma höjd. Skjut in gångjärnet i urtaget och skruva fast det.

4

Sätt ett stödben J under den stora grinden. När en grind blir bredare än 120 cm kan den inte hänga rakt i gångjärnen utan risk att sätta sig. En kloss sätts därför fast under grinden som stödben.

5

Klossen J skjuts in under ramen C och delarna skruvas ihop med hjälp av en skjutregel. Stödbenet har markkontakt och angrips snabbt av fukt, men det kan lätt bytas ut om det skadas.

6

Borra ett 16 mm hål i stenplattan under skjutregeln.

TIPS: Om du inte har stenbeläggning vid grinden kan du i stället knacka ner ett rör i marken som skjutregeln kan gå ner i.

05
Beklädnad 10 Steg

Med ramarna på plats är det dags att sätta upp en beklädnad av något slag. Du kan sätta brädor lodrätt, vågrätt eller diagonalt eller välja plywood eller något annat. Här har vi valt att använda lodrät panel i stil med spjälorna på staketet, och därför valde vi 95 mm brädor.

Vi sätter brädorna lodrätt precis som spjälorna och vi skyddar toppändarna med en toppbräda E, som vi sågar till av samma slags brädor. Panelen H och toppbrädan skruvas fast på ramarna med 5 x 50 mm rostfria skruvar. Skruvarna försänks en bit och döljs sedan av träpluggar L av rundstavar som limmas fast.

1

Börja med toppbrädan E till varje grind. Den ska monteras centrerad ovanpå ramen så att den kan skydda panelen som ska fästas på ramen. Skruven försänks i ett 16 mm hål.

2

Beklädnaden H består av brädor. Både upptill och nertill förborras ett 16 mm hål cirka 10 mm djupt. Hålen ska sitta i nivå med ramdelarna. Se upp så att du inte hamnar i nivå med gångjärnen.

3

Börja med de yttersta brädorna H på varje sida. På gångjärnssidan stäms en bit av baksidan bort så att brädan kan skjutas ut cirka 0,5 cm över kanten på ramen.

4

Skruva fast de yttre brädorna på båda sidorna. Det kan vara smart att i förväg ha målat baksidan och kanterna på brädorna H samt ramen.

5

Mät avståndet mellan de yttersta brädorna H och fördela resten av brädorna så att springan mellan brädorna blir lika stor överallt. Markera på ramen för varje bräda så går monteringen lättare.

6

Skruva fast alla brädorna med 5 50 mm rostfria skruvar i de försänkta hålen. Skruvarna döljs sedan av små träpluggar L av rundstav.

7

Pressa in rundstaven i hålet och såga sedan av den 1 mm utanför brädan. Har har du stor nytta av en multicutter. Du kan annars såga upp pluggarna i förväg.

8

Skruva fast ett handtag så att grinden kan öppnas och stängas. Vi har valt en grindklinka (som finns i ett otal varianter). Välj en lösning som passar dig.

9

Om stolparna ska kortas av bör det göras med en lutning på 30 grader så att regnvatten rinner bort. Du kan annars kapa stolparna vinkelrätt och sätta fast en stolphatt upptill som skyddar ändträet.

10

Nu blir hunden kvar på tomten. Man kan öppna grindarna var för sig båda på en gång.

Material

45 x 95 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 vågräta ramdelar (A) à 189 cm
• 2 vågräta ramdelar (B) à 80 cm
• 4 lodräta ramdelar (C) à 75 cm
• Snedsträvor (G), ca. 100 cm
• Snedsträvor (F), ca. 200 cm
• Stödben (J), 14 cm

19 x 95 mm tryckimpregnerade brädor:
• 2 toppbrädor (E) à 100/209 cm
• 28 panelbrädor (H) à 79 cm

15 eller 16 mm rundstav:
• 20 pluggar (D) à 22 cm
• 64 pluggar (L) à cirka 1 cm

Dessutom:
• Stolpar (K), t.ex. 100 x 100 mm
• Grindklinka
• Skjutregel
• 2 hakgångjärn, 310 mm
• 2 hakgångjärn, 460 mm
• 64 rostfria skruvar, 5 x 50 mm
• 26 rostfria skruvar, 5 x 35 mm
• Pu-lim och snickarlim

Tidsförbrukning

Räkna med en helg och tänk på at du måste ta paus medan färgen torkar.

Pris

Mellan 1500 och 1800 kr.

Svårighetsgrad

Om du har en viss vana av att arbeta med trä så går det lätt att snickra grinden.

Ritning

Starka grindar med eleganta fogar

Det är framför allt rundstavarna som gör grindarna både starka och eleganta. De används både till sammanfogning och till pluggning av skruvhål.

Starka grindar med eleganta fogar

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Video

Så här använder du multiverktyget

I den här videon lär du dig allt om verktygets smarta funktioner och tillbehör. De många olika slags tillbehören gör det möjligt att både såga, stämma, kapa, fräsa och slipa på ställen där andra verktyg inte kommer åt. Och maskinen kan användas i både trä, plast, metall, murfog mm.

Video

Led bort vattnet från ändträet

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grindar