Dubbelgrind med snygga detaljer

Att bygga en grind med snygga, eleganta bladfogningar låter kanske som en omöjlig uppgift. Men tack vare kap-/ geringssågens precisa snitt kan du enkelt lösa uppgiften och bygga en grind som gör grannen grön av avund.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
1.000 kronor

Vi har en dubbelgrind eftersom infarten är bred, men du kan även nöja dig med att bygga en enkel variant om det passar ditt hem bättre.

Intro

En gång i tiden var eleganta fogningar i trä ett arbete som uteslutande gjordes av erfarna snickare, som med sina stämjärn och sin rutin kunde göra fogningar som var snygga och nästan osynliga.

En kap-/geringssåg kan köpas för en billig peng, och då kan alla göra det. Sågen kan med stor precision göra perfekta snitt i träet, och det är just det verktyget som gör att vi klarar av att bygga vår smarta och robusta grind med bladfogar i hörnena.

Det är viktigt att sågen är korrekt inställd, så att vi kan göra snitten med millimeterprecision. Det är nödvändigt vid fogningen, och för att grinden ska se elegant ut. Därför lägger vi tid på att finjustera sågen innan vi börjar såga de olika delarna.

Vad gäller grindens utsmyckning är det bara fantasin som sätter gränser. Grindens två delar möts i en sol, men vill du ha ett annat motiv kan du testa dig fram. Måtten till grinden beror naturligtvis på bredden på din infart eller trädgårdsgång.

Instruktion

01
Kap-/geringssågen finjusteras 7 Steg

Det är avgörande att vi lyckas ställa in sågens djupstopp helt korrekt, så att vi kan såga alla element med rätt djup. Annars kan vi inte göra bladfogarna som ger grinden sitt speciella, eleganta utseende.

Det är en bra idé att öva dig på lite spillträ innan du sätter igång och sågar i det som ska bli grinden. Vi använder en läktstump och några tvingar för att säkerställa att sågen står stabilt och inte rör sig medan vi sågar.

Gör ett längdstopp av en läktstump. Vi sätter fast en stump läkt på sågens bakkant och gör på det viset ett längdstopp. På så sätt slipper vi mäta varje gång vi ska såga till en ny bit.

Klingan ska träffa i mitten av träet. Läktens uppgift är att skjuta fram den del som ska sågas, så att klingans lägsta punkt passerar mitten på det stycke som vi ska såga. På så sätt får vi samma djup överallt.

Testa att sågen är korrekt inställd. När djupstopp och längdstopp är korrekt inställt är det dags att testa. Vi testar på en regel i samma tjocklek som den vi sedan ska använda till grinden.

Kontrollera att djupet är korrekt inställt. Såga en regelstump från bägge sidor med en liten förskjutning. När de båda snitten möts är sågen rätt inställd. Se till att djupskruven är spänd, så att sågen inte rör sig.

Så ska den första delen av fogen se ut. Gör ett antal snitt tätt intill varandra. Med ett skarpt stämjärn kan stumparna huggas loss, och så är den första delen av fogen klar.

Så görs en snygg och stark fog. Det krävs varken avancerade verktyg eller expertkunskap, och när sågen väl är inställd går det faktiskt också ganska snabbt att göra en perfekt jämn blandfog.

Du kan använda skruv eller beslag. Grinden blir snyggast om fogarna limmas. Om det känns för besvärligt kan de även fästas med skruvar som försänks. Montera även vinkeljärn i hörnena för att göra grinden mer robust.

02
Grinden byggs ihop med tvingar 4 Steg

När grindens ram är utsågad och fogarna passar samman är det dags att göra toppen. Vi väljer en böjd form och märker upp med hjälp av en list på en regel, som är bredare än de andra i ramen. På det viset kommer toppen att bli lika bred som de övriga delarna av grinden när den är tillsågad.

Vi väntar med att limma fogningarna tills allt är utsågat. I första omgången gäller det bara att försäkra sig om att allting passar ihop.

1

Ramen är på plats. Vi har gjort alla våra fogar på samma sätt. Vi väntar med limmet och håller ihop grinden med tvingar.

2

Vi märker ut för grindens topp (C). Precis som med resten av grinden, görs även toppen med bladfogar. Vi har gjort grindens sidor, (B) och (A), extra långa så att det finns lite att ta av.

3

Vi använder en list till att rita upp grindens böjda topp (C). Till toppen använder vi en regel som är bredare än de andra. Vi använder en böjbar list att rita efter. Den fästs med spik eller skruvtving.

4

Såg till böjen (C) efter dina linjer. Vi har ritat ut den böjda formen så som vi vill ha den på grindens topp, och är nu redo att såga till den.

03
Grindens delar limmas samman 5 Steg

Alla bladfogar är färdiga, och vi har kontrollerat att de passar. Nu är det dags att limma ihop grinden. Vi får användning för de tvingar som vi använde till att hålla ihop grinden med tidigare.

Vi har valt att använda polyurethan-lim, som är väldigt starkt, till att limma ihop grinden med. När limmet är torrt hänger du upp den på grindstolparna med galvaniserade gångjärn.

1

Se till att alla delar passar. När vi har sågat till grindens topp (C) och sett att det hela passar, kan vi börja limma ihop grinden.

2

Lägg lim i alla grindens fogar. Vi använder polyurethanlim, och det skummar så att limmet rinner ner i alla små spår och ojämnheter i fogarna.

3

Limmet börjar snabbt att skumma. Det är klibbigt och luktar starkt, så använd engångshandskar, och gör det utomhus. Överskottslimmet torkas av med en fuktig trasa.

4

Vi sätter spjälorna (G) på plats. Medan limmet på grindens ram torkar sätter vi spjälorna på plats. Vi skruvar fast dem med träskruv. Kom ihåg att förborra!

5

Gör de fina detaljerna i grindens topp. Här är det bara fantasin som sätter gränser. Vi har valt att göra en dekorativ sol i vår grind.

Material

Trä (här tryckimpregnerat)

 • 45 x 95 mm reglar (A, B, D)
 • 45 x 145 mm reglar (C)
 • 34 x 45 mm lister (G)
 • Polyurethanlim
 • Träskruvar: 5 x 90 mm

I övrigt

 • Grindstopp (galvaniserade)
 • Gångjärn (galvaniserade)

Specialverktyg

 • Kap-/geringssåg
 • Stämjärn

Tidsförbrukning

Avsätt en helg till projektet.

Pris

Ca. 1.000 kr. till material.

Svårighetsgrad

Grinden är inte speciellt komplicerad att bygga när sågen väl är inställd. Om du vill göra det ännu lättare kan du använda skruv istället för att göra träfogningar.

Ritning

3D-modell

Dubbel trädgårdsgrind med snygga detaljer

3D-modell

Stora gångjärn håller grinden

Vänd på 3D-modellen och se hur stora gångjärnen egentligen är. Ju längre de är desto bättre håller de uppe grinden.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Grindar