Bred trädgårdsgrind med staketbrädor till uppfarten

Se hur hantverkaren bygger en bred och lätt trädgårdsgrind till uppfarten. Den lätta ramen hålls uppe av fyra krokar, två stålvajrar och så kallade vantskruvar.

Även om den gamla grindstolpen i betong ser ankommen ut är den stark nog att hålla upp en ny grind. Hantverkaren har valt att själv såga till nya spjälor. De tillverkas av 19x100 mm obehandlad furu, som senare kan målas eller få en träskyddsbehandling.

Plankorna delas i två, så att spjälorna blir 50 mm breda. Hantverkaren använder en bordcirkelsåg för att såga till plankorna. Innan han börjar arbetet är det viktigt att ställa in sågen mycket noga. Hantverkaren mäter upp 4,8 cm från vardera sidan av den 10 cm breda plankan. I mitten bår han därmed ett 4 mm brett sågspår till klingan. Och spjälorna blir precis lika breda.

Sågen låses och nu kan alla spjälorna sågas upp med exakt samma bredd. Spjälorna ska vara 104 cm höga och spetsiga i toppen, precis som de gamla spjälorna. Hantverkaren mäter upp och sågar till spetsarna på kap-geringssågen.

Först ett 45 graders snitt i ena änden, och sedan ett snitt i samma vinkel i den andra. Så fortsätter han tills alla spjälor är tillsågade. Den gamla grinden lyfts av och ställs undan. Inte ens beslagen kan återanvändas, eftersom de är nästan genomrostade.

Nu mäter vi upp för den nya stolpen, där grinden ska göras fast. Stolpen är av impregnerat 50x150 mm furu och sågas i vinkel i toppen. Tack vare vinkeln rinner vatten undan lättare och därmed förlängs stolpens livstid avsevärt. Stolpen måste göras fast ordentligt i muren.

Det är viktigt att de skruvar som håller stolpen på plats fästs i tegelstenarna och inte i det porösa murbruket. Därför markerar hantverkaren exakt var på stolpen skruvarna ska placeras. Det är viktigt att fästa två skruvar i den övre delen eftersom belastningen från grinden är högst här.

Där nere räcker det med en skruv.Markera mitt på stolpen var vi ska förborra. Borren är en 8 mm allroundborr, som klarar både trä och sten. Lägg an stolpen mot muren och borra igenom träet för att markera för hålen på tegelstenarna. Ta sedan bort stolpen och borra gott och väl 8 cm in i själva muren.

Vi använder 8x120 mm karmskruvar med tillhörande pluggar för att göra fast stolpen. Skruv och plugg sätts ihop innan det hela bankas in i igenom stolpen in i muren. Slutligen efterdras skruven. Alla staketspjälor har sågats till i vinkel längst ner. Det vinklade snittet gör att regnvattnet lätt rinner av och därför inte sugs upp lika lätt av spjälorna.

Den nya breda grinden ska självklart kunna öppnas, men hantverkaren väljer ändå att montera tvärliggarna i hela längder från den ena till den andra sidan och först efter det såga av dem. Han monterar gångjärnen i båda ändar på tvärliggarna efter att han mätt upp så att de sitter mitt på.

Gångjärnen är 90 cm långa och görs fast med 4,5x50 mm rostfria skruvar. Det är viktigt med långa beslag. De ska vara minst tredjedelen så långa som den tvärliggare de ska hålla upp och gärna ännu längre. Ju längre de är desto bättre håller de upp grinden. Därefter fästs den sista delen av gångjärnet med en bult och muttern dras åt ordentligt. Den nedre tvärliggaren placeras på betongstolpens beslag och hålls sedan upp i våg, så att hantverkaren kan markera exakt var den ska sågas av i andra änden.

Innan han sågar drar han av en cm, så att det är lite luft emellan stolpen och beslaget. När tvärliggaren är tillsågad placeras det andra beslaget på samma sätt som innan. Tvärliggaren justeras in så att den är precis i våg innan den andra delen av gångjärnsbeslaget fästs på stolpen.

Nu fästs beslaget med fyra skruvar och den nedre tvärliggaren är klar. På precis samma sätt anpassas och monteras den övre tvärliggaren. Nu är båda tvärliggarna monterade och hantverkaren markerar mitten med en vinkelhake.

För att vara säker på att mitten hamnar exakt lika på den undre som den övre tvärliggaren använder hantverkaren ett vattenpass för att markera. Nu avsätter hantverkaren markeringar för var staketspjälorna ska sitta, så att det blir exakt samma avstånd mellan var ocen.

I stället för den traditionella snedsträvan använder vi här stålvajer för att stärka upp grinden. För det ändamålet monteras fyra galvaniserade öglor. Öglorna används till de stålvajrar som ska göra att konstruktionen inte ger efter och sackar mot marken. Vajern är 4 mm i diameter och fästs med vajerlås och vantskruvar så att de kan regleras en aning.

Nu ska spjälorna monteras. Hantverkaren har mätt upp var de ska placeras, så nu är det bara att dra i de rostfria skruvarna på 4,5x60 mm. Två skruvar uppe och två skruvar nere, något förskjutna i förhållande till varandra.

Det minskar risken för att spjälorna pricker längs med ådringen. Och är även snyggare. Nu är den nya grinden klar, förutom en sak. Den kan inte öppnas. Det ordnas kvickt med hjälp av en fogsvans och två snitt. Nu kan grindarna regleras med hjälp av vantskruvarna, upp eller ner, så att de slutligen stämmer precis överens. Och skulle det färska träet ge efter, vilket det ofta gör, är det bara att reglera en aning med vantskruvarna tills de sitter perfekt igen.

Den nya grinden är klar, den gamla kan slängas. Träet är vackert, men det är obehandlat, så det ska antingen målas eller impregneras. Gör inte det förrän träet torkat ordentligt och det är varmt ute – helst över 15 grader.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grindar