Bygg en superstadig och enkel trädgårdsgrind

Grinden har en enkel konstruktionen med vågräta och lodräta ribbor, som ersätter den snedsträva som en traditionell grind har.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
2.000 kronor

Intro

Grinden består av två ramar som byggs av 45 x 95 mm reglar. Vi visar hur du med en enkel metod kan vara säker på att ramarna blir rätvinkliga. Du får en noggrann steg-för-steg-beskrivning med både text och bilder, så att du utförligt kan se hur grinden byggs. Vi visar också hur du själv kan göra ett smart lås som håller grinden stängd och hur den monteras.

Artikeln är uppdelad i följande kapitel:

  • Bygg ramarna
  • Sätt på ribborna
  • Montera grindarna

Till det kommer en ritning där du kan se de olika delarna och deras placering. Det finns också en materiallista där du kan kolla dimensionerna på grinden. Du kan enkelt anpassa grinden så att den får en annan storlek - beroende på vad som passar hemma hos dig.

Instruktion

01
Bygg ramarna 5 Steg

Trädgårdsgrinden består av två ramar som byggs av 45 x 95 mm tryckimpregnerade reglar. Det är viktigt att ramarna blir rätvinkliga. Här är det till stor hjälp om du bygger ramarna på en skiva som också är rätvinklig, så att du kan lägga upp delarna på den och längs dess sidor.

Ramarna monteras med två långa skruvar i varje fog, som även får en klick trälim, så att de blir superstarka.

Kom ihåg att förborra till de långa skruvarna så att träet inte riskerar att spricka.

1

Ramen till grinden monteras med långa skruvar, 6 x 200 mm. Reglarna sågas till efter önskade mått och läggs på en skiva med rätvinkliga sidor så att du kan måtta in ramdelarna efter den.

2

Förborra med 6 mm borr i ramdelarna (A och B) när du vet skruvarnas placering. Lägger du upp delarna på en rak linje bredvid varandra är det enkelt att markera så att skruvhålen hamnar mitt för varandra.

3

Lägg upp ramdelarna (A och B) på den rätvinkliga skivan, så är du redo att montera grinden. Fixera den del som du ska skruva i med en skruvtving.

4

Sätt trälim i alla fyra fogar innan du skruvar fast ramdelarna. Det räcker om du bara sätter lim på den ena delen.

5

Skruva nu fast ramdelarna (A och B) med de långa skruvarna. Torka bort överflödigt lim som pressas ut innan det torkar.

02
Sätt på ribborna 4 Steg

Grindens ramar fylls med ribbor, här 20 x 45 mm läkt, som monteras både lodrätt och vågrätt, så att de bildar ett luftigt mönster av kvadratiska hål. Konstruktionen förstärker samtidigt grinden, så du behöver inte den traditionella snedsträvan.

De stående ribborna fästs först. De två yttersta ska placeras så att ungefär halva sitter på ramen och halva i ”hålet”. På så sätt bildar ribborna en fals, som de liggande ribborna kan fästas i.

För att få ett snyggt resultat är det viktigt att ribborna placeras på samma avstånd. Det säkrar vi med en distans.

1

Börja med att fästa de två yttersta ribborna (E). De ska placeras så att halva ligger inne på ramen och bildar en fals som de vågräta ribborna (F) kan ligga på. Ribborna fästs med två skruvar i varje ände.

2

Placera resten av de lodräta ribborna (E) med samma avstånd. När du har räknat ut avståndet kan du göra en distanskloss och lägga mellan ribborna. Då kan du vara säker på att avstånden blir exakt de samma.

3

Montera de vågräta ribborna (F) så att fälten blir så kvadratiska som möjligt. De vågräta ribborna fästs med två skruvar i var och en av de lodräta ribborna. Förborra för skruvarna, här med 4 mm borr. Skruvarna ska vara så korta att de inte går igenom de lodräta ribborna.

4

Sätt tre små klossar (H) mellan ribborna (E) där gångjärnen ska monteras. De sitter bättre när de har stöd under hela ytan. Därefter målas grindarna med vit täckande träfärg.

03
Sätt upp grindarna 7 Steg

Nu ska du sätta gångjärn på grindarna, så att de kan hängas upp, här på befintliga tappar.

Här bygger vi även en grindklinka som håller ihop de två grindarna och “låser” dem. Konstruktionen är mycket enkel och består av två ribbor med en bräda emellan, så att de bildar en klinka som fästs på den ena grinden.

Det monteras även en anslagslist ytterst på de två grindarna, så att de griper tag i varandra när de stängs.

På varje grind sätts också en överliggare. Det ger en snygg avslutning och skyddar dessutom träet.

1

Gångjärnen skruvas fast på grindarna, där du har monterat de små klossarna (H) mellan ribborna, så att gångjärnen sitter stadigt med bra stöd undertill.

2

Gör grindklinkan. De två ribborna (G) skruvas fast på sidan av brädan (D) så att de bildar en liten låda. Använd trälim i fogarna så blir de lite starkare.

3

Grindarna hängs upp på de befintliga tappbeslagen. Kolla så att de hänger helt rakt och är parallella. Om inte kan du justera genom att vrida lite på gångjärnen.

4

Fäst en anslagslist (J) ytterst på båda grindarna, så att de griper tag i varandra. Anslagslisten ska sticka ut ca 2 cm över kanten och fästs med små skruvar.

5

Kolla så att grindarna sitter som de ska. Grindramarna (A och B) ska bara precis kunna glida förbi varandra, medan anslagslisterna (J) gör att de griper tag i varandra.

6

Skruva fast överliggarna (C) på grindarna. Det är en bra idé att runda av dem lite i hörnen så att de glider förbi varandra när grindarna öppnas. Kolla så att grindarna hänger rakt. Om inte, får du finjustera gångjärnen.

7

Grindklinkan sätts på den ena grinden. Den skruvas fast på den ena grinden, så att den sticker halvvägs in över den andra. Det är en mycket enkel klinka som bara lyfts upp och tas ner när grinden öppnas/stängs.

Material

45 x 95 mm reglar:
• 2 liggande delar (A) à 93 cm
• 2 stående delar (B) à 90 cm

20 x 95 mm brädor:
• 1 överliggare (C), 93 cm
• 1 bräda (D), 25 cm, till klinkan

20 x 45 mm läkt:
• 8 lodräta ribbor (E) à 109 cm
• 8 vågräta ribbor (F) à 74 cm
• 2 ribbor (G) à 30 cm till klinkan
• 3 klossar (H) à 6 cm
• 1 anslagslist (J), 109 cm

Dessutom:
• Skruvar, 4 x 40 og 6 x 200 mm
• Trälim, utomhus
• Täckande träfärg

Tidsförbrukning

2-3 dagar inkl. torktid.

Pris

Ca 2.000 kronor

Svårighetsgrad

Konstruktionen på grinden är ganska enkel, så det här kan de allra flesta ge sig på.

Ritning

Video

Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Slipp att spraymunstycket täpps igen

Rätt längd på spik och skruvar

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grindar