Bygg ett bullerplank klätt med ekribbor

En beklädning med lodräta ribbor är snyggt. Här visar vi hur du bygger ett bullerplank klätt med ribbor av ek. Resultatet blir praktiskt och effektivt men framför allt riktigt snyggt. Vi hade turen att få tag på ett parti ekträ till ett rimligt pris, men du kan så klart bygga planket av vilket träslag du vill.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
3.000 kronor

Intro

Vill du ha en snabb lösning på ditt plankprojekt så kan vi direkt konstatera att du inte ska välja en beklädning med smala, lodräta ribbor. Det är tidskrävande, helt enkelt för att varenda ribba ska förborras (här med fem hål i varje) och därefter sättas upp med stor precision.

Den vackra lösningen kräver alltså både tid och tålamod, men det lönar sig. Resultatet talar sitt eget tydliga språk.

Väljer du ett robust träslag som ek får du ett plank som håller i många år. Det kan mycket väl ersättas med t ex ett billigare hårdträslag eller tryckimpregnerat.

Bullerplank med snörräta linjer
Bakom sitt vackra yttre döljer sig här ett bullerplank. Det kräver en trästomme som rymmer den ljuddämpande isoleringen. Den delen av arbetet är inte i närheten av att vara så tidskrävande som arbetet med ribborna.

Viktigast för ett bra resultat är att skruvarna sitter på linje, för det stör direkt ögat om så inte är fallet. Därför visar vi lite extra noggrant hur du förborrar i ribborna med en hemmagjord mall och hur du får skruvarna att sitta på en helt rak linje med hjälp av en snörslå och en stödkloss.

Träslag lämpliga för plank

Ribbor av ekträ är inte standardvara i bygghandeln men kan finnas eller eventuellt beställas på ett sågverk. Ek är ett robust och hårt träslag som tål det ombytliga svenska klimatet. Det är viktigt att du använder syrafasta och rostfria A4-skruvar eftersom träet annas kan missfärgas.

Föredrar du mörka träslag finns det fler alternativ av hårdträ som också passar i det svenska klimatet, t ex teak och robinia. De här träslagen har ofta en hög naturlig oljehalt och kan stå obehandlat, så det är inte nödvändigt att underhålla träet. Det är oftast träslag som måste beställas.

Både ekträ och mörkt hårdträ hör till de dyrare träslagen. Om du gärna vill ha ett ribbplank utan att behöva lägga så mycket pengar är tryckimpregnerat trä också ett alternativ. Det är enkelt att få tag på och klarar sig utmärkt om du behandlar det med träolja eller träskyddsfärg.

I den här byggbeskrivningen får du:

 • Steg-för-steg-instruktion
 • Ritning
 • Komplett materiallista
 • Video

Instruktion

01
Trästomme med isolering 8 Steg

Det här ribbplanket är byggt som ett bullerplank som kan stänga ute ljudet från den närmaste omgivningen. Därför måste trästommen bakom de eleganta, smala ribborna vara ganska kraftig, så att det finns plats för den att fyllas med isolerande markskivor. Trästommen byggs av reglar som monteras ovanpå en gjuten sockel av lättbetongblock.

När markskivorna har satts fast i trästommen täcks de med vindpapp. Utanpå sätts liggande spikläkt att skruva fast de stående ribborna i.

LÄS MER: Vindpapp förbättrar isoleringen med 10 %

1

En trästomme byggs av reglar. Den består av ett hammarband och en syll ovanpå en gjuten sockel av lättbetongblock. Mellan hammarband och syll sätts stående reglar var 60 cm.

2

Syllpapp läggs under syllen så att det inte kan tränga upp fukt i konstruktionen från sockeln. De stående reglarna fästs med vinkelbeslag och skruvas fast i syll och hammarband.

3

Isolerande markskivor skärs till så att de passar på bredden mellan trästommens stående reglar. Markskiva är en hård och vattenavvisande isolering som inte är så flexibel så du måste vara noga när du skär.

4

De isolerande markskivorna sätts på plats i trästommen så att planket blir ljudisolerat. Det är enklast om du börjar med isoleringen nerifrån. Kom ihåg handskar när du arbetar med isolering!

5

Sätt vindpapp utanpå trästommen när den har fyllts med isolering överallt. Vindpappet fästs i trästommen med en häftpistol. Börja nerifrån.

6

Det sista vindpappet sätts fast. När du börjar nerifrån och slutar med den översta våden utanför, säkrar du rätt överlappning så att det inte kan tränga in vatten.

7

Fäst vågräta spikläkt utanpå vindpappet som de lodräta ribborna sedan ska skruvas i. Här består spikläkten av tryckimpregnerade brädor. Totalt monteras fem stycken på ett avstånd av ca 60 cm.

8

Spikläkten stryks med svart träskydd - samma färg som vindpappet - så att bara en färg syns i mellanrummet mellan de stående ribborna när de satts upp.

02
Förborrning av ribborna 3 Steg

1

Mät upp var ribborna ska kapas. Se till att ta bort eventuella ojämnheter. Även om ribborna senare ska kapas både uppe och nere är det lika bra att ta bort stora skador redan nu.

2

Såga av ribborna i ändarna med en cirkelsåg efter dina markeringar. Se till att ribborna är ordentligt fastspända när du sågar.

3

Förborra i alla ribborna - fem hål i varje. Lägg en mallribba med förborrade hål ovanpå varje ribba och förborra de fem hålen som har anpassats till spikläktens placering.

03
En borrmall ger skruvar på rak linje 4 Steg

Ekträ är hårt - därför MÅSTE ekribbor förborras innan du sätter upp dem. Enklast är att göra en borrmall som du borrar hål efter på alla ribbor. Mallen gör så att alla skruvar kommer att sitta spikrakt på rad efter varandra.

1

Håll upp en ekribba mot vindpappen med spikläkten. Markera på ribban var du ska borra för att skruvarna ska komma att sitta mitt på varje spikläkt.

2

Markera noggrant för varje hål. Det ska placeras exakt mitt på ribban. Markera för alla fem hålen, så att det blir en lodrät, rak linje mellan dina markeringar.

3

Gör en liten fördjupning med ett spetsigt föremål mitt i markeringarna för hålen. Det gör att borret inte “glider” och hamnar lite förskjutet i förhållande till de andra hålen. Ansträng dig! Blir mallen sned så blir alla borrhålen sneda.

4

Förborra i mallribban för de fem hålen med ett 4,5 mm borr. Se till att hålla borret lodrätt så att hålen i ribban blir vinkelräta. Nu har du din mall, som du ska använda för att förborra alla ribborna.

04
Var femte ribba sätts upp 6 Steg

För att få ett snyggt resultat med ribbor som sitter snörrätt och på exakt samma avstånd, är det viktigt att du sätter upp dem enligt ett visst system.

Om du bara mäter upp för varenda ribba kan det snabbt bli snett. Det undviker du genom att t ex sätta var femte ribba, vilket vi har valt här. När du har mätt upp noggrant och satt upp var femte ribba, är det betydligt mer överskådligt att fästa de fyra ribbor som ska sitta däremellan.

1

Markera med en snörslå på den översta, liggande spikläkten var de översta skruvarna ska sitta. Eftersom du förborrat i ribborna så noggrant kan du nu vara säker på att alla skruvar kommer att sitta exakt.

2

Sätt i första omgången var femte ribba - då är det enklare att få samma avstånd mellan ribborna. Avståndet mellan de 4 cm breda ribborna är 1 cm. Det ger ett avstånd på 25 cm mellan var femte ribba.

3

Fäst därefter ribban längst ner där den också rättas in exakt innan den skruvas fast med 4,5 x 45 mm skruv. Och därefter kommer de mittersta skruvarna.

4

Rätta eventuellt in ribborna på mitten med en tving. Det kan vara så att ribborna bågnar lite på mitten och därför kan det bli nödvändigt att tvinga dem på plats medan de skruvas fast.

5

Sedan fortsätter du bara med att fästa var femte ribba. Var noggrann med att placera den översta skruven exakt i kritstrecket - då kommer de resterande skruvarna att sitta på rätt höjd.

6

Kolla så att ribborna sitter i lod med jämna mellanrum. Även den minsta avvikelse kommer här att synas väldigt tydligt.

05
Resterande ribbor monteras 7 Steg

Precision är helt avgörande för att ett plank med så smala ribbor ska se bra ut. Så du måste ta dig tid till att justera ribborna ordentligt på plats innan du skruvar fast dem.

Här används en hjälpkloss som kan hålla de fyra mellanliggande ribborna svävande i luften på rätt höjd tills de slutligen har justerats på plats mellan var femte ribba.

Avståndet mellan ribborna är här 1 cm och det sätts distansklossar mellan alla ribbor innan de skruvas fast.

1

Sätt fast skruvar i fyra ribbor som ska sättas i de mellanrum som du har skapat. Skruvarna fästs först med handkraft - bara så att de precis biter sig fast i träet, redo för att skruvas fast.

2

Ribborna fästs med en hjälpkloss mellan de ribbor som redan sitter fast. Klossen skruvas fast så att den bara precis håller ribborna svävande på rätt höjd med skruvarna på exakt samma höjd.

3

Ribborna justeras på plats medan de svävar på hjälpklossen. Metoden gör att du har gott om tid till det. Sätt fast 10 mm plastklossar i mellanrummen.

4

Skruva fast ribborna där uppe när alla sitter korrekt. Kom också ihåg att kolla så att ribborna sitter på rätt höjd. Medan de svävar på hjälpklossen har du möjlighet att också justera dem lite på höjden.

5

Skruva fast ribborna där nere efter du fäst dem där uppe. När du gör det i den ordningen har du bättre möjlighet att finjustera ribborna på mitten om det skulle behövas.

6

Till sist fästs de fyra ribborna på mitten - använd hela tiden distansklossar mellan alla ribbor. De tas bort först när du har skruvat fast ribborna.

7

Fortsätt med att montera de fyra mellanliggande ribborna hela vägen längs planket. Hjälp- och distansklossar följer med i takt med att du arbetar dig vidare längs planket.

06
Ribborna sågas till 6 Steg

När alla ribbor har skruvats fast ska planket sågas till både uppe och nere. Det görs med en cirkelsåg som ställs in för att såga ett 15 graders snitt, eftersom vatten snabbare rinner av de sneda snitten. Det kan kallas för konstruktivt träskydd, eftersom det minskar risken för röta och får träet att hålla längre. Det känns riktigt logiskt när du nu har lagt så mycket tidskrävande finjustering vid bygget av staketet. Samtidigt ger det en supersnygg finish med snörräta linjer och skarpa kanter.

1

Markera med en snörslå var ribborna ska sågas av nederst. Här ska göras ett snett snitt så att vattnet snabbt kan rinna av ribborna. Det minskar risken för röta.

2

Ställ in cirkelsågen på ett 15 graders snitt så att alla ribbor blir snedsågade när du sågar av dem där nere.

3

Såga längs kritstrecket så att ribbplanket får ett rent, snyggt snitt där nere. Det ger planket en snygg finish när du till sist kapar ribborna på samma höjd.

4

Gör också ett kritstreck där uppe när du har bestämt dig för hur högt planket ska bli. Även här är det en bra idé att såga med ett snett snitt så att vattnet snabbare kan rinna av.

5

Ribborna sågas till överst med cirkelsågen. Om du vill sätta en aluminiumlist ovanpå för att skydda ändträet är det inte nödvändigt såga ett snett snitt.

6

Ribbplanket av ekträ smälter helt naturligt in i omgivningen.

Material

 • Reglar, 45 x 195 mm
 • Markskivor, Rockwool, 50 mm
 • Syllpapp
 • Vindpapp (här Protex UV)
 • Spikläkt, 25 x 50 mm
 • Träskyddsfärg, svart
 • Ribbor av ekträ, 20 x 40 mm
 • A4-skruvar, 4 x 35 mm, 4,5 x 45 mm och 6 x 80 mm

Specialverktyg

 • Snörslå

Tidsförbrukning

Ca 2 veckor till 12 meter plank

Pris

Ca 3.000 kronor per meter när planket är 2,6 meter högt.

Svårighetsgrad

Hantverksmässigt är det inte så svårt att bygga planket - men det tar mycket tid och tålamod eftersom det krävs mycket finjustering.

Ritning

Multimedia

Video

Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong, tegel och plast.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Plank och staket