20 meter staket - på en dag

Använd stolpspjut och få jobbet gjort. Ett snöre, en slägga och ett långt vattenpass är allt du behöver. Spjuten är galvaniserade och håller upp stolparna från marken så att de inte ruttnar.

Stolpspjuten gör det mycket lättare att sätta upp staket och lite lägre plank.

Du slipper det tunga arbetet att gräva hål, flytta jord och blanda betong - stolpspjuten ska nämligen bara slås ner med en stor hammare.

Spjuten kan inte användas till allt, men till mycket.

Vi berättar vilka spjut som kan användas till vad, och så visar vi hur du enklast får spjuten att stå rakt, så att staketet eller planket ser bra ut.

Stolpspjutets egenskaper

Stolpspjut kan köpas i många olika dimensioner och längder. Stolpspjut ska inte användas för att förankra bärande konstruktioner, men de är perfekta till staket, små lusthus eller lekställningar.

  1. Spjutets invändiga dimension ska passa till stolpens dimension. Det invändiga måttet finns från 4,5 cm till 10 cm.

  2. Stolparna monteras med två franska skruv (Ø 8). Placera skruvarna över varandra eller förskjutna på varje sida.

  3. Stolpspjutets fyra flänsar gör det lätt att slå i spjutet, samtidigt som det blir väldigt starkt.

  4. Längden på ett stolpspjut som kan slås i för hand är ofta mellan 60 cm och 75 cm.

  5. Spjutet är gjort av galvaniserat stål, som inte rostar. Samtidigt hålls stolparna ovanför marken, för att undvika fukt och röta.

Så här ser du till att stolpspjuten står rakt

Den största utmaningen när stolpspjuten ska sättas är att få dem att stå rakt - både åt det ena och det andra hållet. Men om du går systematiskt till väga så kan det mycket väl bli bra.

1

Använd stolpar i rätt dimension. Såga hellre till en för stor stolpe längst ner, så att den passar perfekt i stolpspjutet, istället för att använda en stolpe som är för liten. Om stolparna är för små är det svårt att sätta dem rakt och då lossnar de snart.

2

Använd en kloss när spjuten ska slås ner - då slipper du fula märken.

3

Det första spjutet placeras där staketet ska börja. Slå därefter ner en pinne i motsatta änden och dra sedan en snöre mellan de två punkterna.

4

Såga till en distans som är lika lång som staketetmodulen. I det här fallet används en av staketstolparna.

5

Distansen placeras mellan spjut nr. 1 och spjut nr. 2, så nära snöret som möjligt.

6

För att få rätt avstånd mellan stolparna vänds spjutet om. Toppen på spjutet, som nu vänds neråt, sätts ända in mot distansen och placeras längs med snöret. Slå därefter ett par gånger på spjutpetsen för att göra en markering i marken.

7

Kontrollera att markeringen från spjutet sitter rakt längs snöret. Placera därefter spjutets spetsiga ände mitt i markeringen och slå ner spjutet.

8

Halva spjutet kan slås i innan ett vattenpass behövs. Därefter kontrolleras regelbundet att spjutet står lodrätt, i takt med att det slås ner, genom att sätta ett vattenpass mot den översta delen av stolpspjutet. Är spjutet inte helt rakt kan det fortfarande justeras lite när stolparna har monterats.

9

När spjuten har slagits ner kan stolparna monteras. När stolparna har monterats i stolpspjuten är det en bra idé att ännu en gång kontrollera att spjutet står lodrätt innan stolparna sågas av i rätt höjd.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Plank och staket