Pergola med läckra snickeridetaljer

Inga synliga skruvar och inga monteringsbeslag. Denna pergola har många vackra detaljer. Oavsett om du vill bygga pergolan, eller om du bara vill låta dig inspireras, finns det MÅNGA tekniker att lära sig av.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
3 000 kr.

Intro

Det är snyggt med detaljerna på pergolan över terrassen. Inga skruvbeslag, inga synliga skruvar. Hela konstruktionen har skarvats med gedigna snickerifogar som du enkelt kan lära dig att göra, om du ska bygga en pergola, carport eller ett skärmtak.

I denna byggbeskrivning visar vi hur du:

 • gör en rak tappfog med träplugg
 • gör en sned tappfog med träplugg
 • förlänger stolparnas livslängd med infälld stolpsko
 • gör dekorativa sniderier i stolparna
 • tar bort de vassa kanterna på stolparna

Instruktion

01
Rak tappfog med träplugg 4 Steg

Den klassiska skarven är starkare än beslag, och med en plugg som går tvärs igenom skarven kan det inte bli bättre.

Två tredjedelar av tappen på stolparna sticker in i överliggaren (6,5 cm). Tappens bredd är minst en tredjedel av stolpens bredd. När den här tappens bredd blir 36 mm, kan vi borra ut tappkistan med ett 35 mm-centrumborr.

1

Såga 32 mm lodrätt in från båda sidorna på stolpen. Såga därefter in från ändträet. Såga på yttersidan av uppmärkningen (i träet som ska bort) så att tappen frigörs.

2

Lägg upp tappen tvärs över överliggaren och rita runt tappen. Tappkistan blir, precis som tappen, 10 cm på den ena ledden.

3

Lägg på tappen längs överliggaren. Här placerar vi den 4,2 cm från överliggarens ände. Uppmärkningen blir på den här ledden 3,6 cm (tappens längd).

4

Karva ut tappkistan. Tre hål har dessförinnan borrats med ett 35 mm-centrumborr innanför uppmärkningen, så att det endast är den sista träbiten som ska tas bort med stämjärnet.

02
Sned tappfog med träplugg 8 Steg

Snedsträvorna är nödvändiga för att stabilisera konstruktionen. För att kunna sätta samman dem, ska sneda tappar tillverkas på snedsträvan som löper in i sneda tappkistor i stolpe och överliggare. De tillverkas på samma sätt som den raka tappen, bara med andra mått.

Såga först till snedsträvorna med ett 45-gradigt snitt i båda ändarna. Därefter sågar du ut tapparna innan du gör tapphålet.

1

Såga till snedsträvan med ett 45-gradigt snitt i båda ändarna. Börja med att hålla upp snedsträvan där den ska sitta och markera snittens vinkel så att du inte sågar fel.

2

Såga lodrätt ned i båda sidorna på den uppmärkta tappen. Såga på yttersidan (i träet som ska tas bort). Endast biten i mitten (tappen) ska vara kvar när du är klar.

3

Såga ned i båda sidorna så att träet som ska tas bort på varje sida av tappen sågas loss.

4

Såga till sist ut tappen. Rita upp vinkelrätt på tappens bröst i linje med snedsträvans yttersida och skär bort biten.

5

Rita upp tappkistan på stolparnas sidor, både i den lodräta stolpen och i överliggaren.

6

Tappkistan har märkts upp. Det streckade området ska karvas ut i 45°. Det övriga området kan borras ut med ett 28 mm-centrumborr. Efter borrningen rensas hålets lodräta område med stämjärn.

7

Karva ut det sneda fältet. Börja med att ta ett ögonmått och hugg in mot den lodräta delen av hålet. Gör därefter en liten kloss med en 45-gradig vinkel, så som visas, och låt den styra stämjärnets vinkel.

8

Såga hål för träpluggen. Skjut in tappen helt i tappkistan och borra därefter med ett 16 mm-borr tills du precis träffar tappen. Dra ut tappen och borra ett 16 mm hål 2 mm längre in mot anslagskanten från den punkt borret har markerat. Då får du en mycket tät skarv.

03
Inbyggd stolpsko 3 Steg

Ok, då blev det ändå lite beslag på den annars beslagfria pergolan. Genom att ställa stolparna på stolpskor, så att de inte har kontakt med jorden, förlängs stolparnas liv markant. Så det får vi leva med.

Men för att trots allt göra det så elegant som möjligt byggs beslagen in i stolparna.

1

Rita upp beslaget på stolpens sida. Stick därefter ned ett vasst stämjärn lodrätt i strecket hela vägen runt.

2

Hugg upp området i små bitar. Knacka bort med stämjärnet i täta rader och rensa därefter upp området så att det blir plant.

3

Sätt beslaget på plats. Det ska ligga plant med eller lite försänkt i förhållande till stolpens sidor. Gör det inte det, får du ta bort lite mer trä med stämjärnet.

04
Dekorativ, fasad kant 2 Steg

Det är alltid en bra idé att fasa av (alltså runda) stolparnas kanter 1-2 mm. På så sätt tar du bort den vassa kanten som träskyddet inte fäster på och som ofta innehåller obehagliga flisor.

Dessutom ser det fint ut när kanten inte är helt vass. Här har den översta delen av stolparna fasats av runt trekanten längst upp.

1

Sätt i ett 45-gradigt fasstål i överfräsen. Sänk ned stålet så att det träffar stolpens kant. Därefter är det bara att leda överfrä-sen längs kanten på det avsnitt som du vill fasa av.

2

Du bestämmer hur det ska se ut. Du väljer själv frässtål som tillsammans med inställningen av djupet på överfräsen avgör hur fasen kommer att se ut.

05
Dekorativa sniderier 7 Steg

Rent konstruktionsmässigt finns det inga skäl att skapa sirliga sniderier i överliggarna. Man kan låta dem ligga precis som de är. Men det ser onekligen mer elegant ut om de kraftiga stolparna bara smalnas av en aning. Om det ska vara med mer eller mindre ”eftertryck” är helt upp till dig.

Utmaningen ligger i att de 10 cm tjocka stolparna kan vara lite svåra att bearbeta med ett vanligt verktyg, men här får du ett par tips som kan hjälpa.

1

Rita upp efter en mall. Mallen kan t.ex. göras av masonit eller papp och förses med en list, så som visas, så att den kan läggas vinkelrätt på stolpen.

2

Skruva fast en bräda (19 x 100 mm) på stolpens sida. Brädan hjälper till att stötta hålsågen som du därefter ska använda till att såga en rund form i stolpen med.

3

Borra ned i träet med hålsågen. Den ska bara precis få kontakt med din uppmärkning, inte ta bort den. Hålsågen kan endast skära ca 3 cm nedåt åt gången.

4

Ta bort träet med stämjärnet när borret inte når längre. Borra därefter igen och ta bort träet tills borret har borrat helt igenom.

5

Såga det raka snittet med sticksågen. Sågen klarar även den utåtgående böjningen. Det krävs dock en extra lång (126 mm) grovtandad sticksågsklinga för att såga igenom den 10 cm tjocka stolpen.

6

Slipa med en bandslip på den utåtgående böjningen och den plana delen av stolpen.

7

Slipa den rundade formen med en sliprondell. Här har vi själva gjort en rondell genom att sätta dubbelhäftande tejp på hålsågen och klä den med slippapper.

Material

 • 100 x 100 mm-stolpar i furu
 • 80 x 100 mm-stolpdelar
 • Läkter med måttet 38 x 73 mm
 • 16 mm rundstav
 • Stolpsko
 • Beslagsskruvar, 4 x 50 mm

Specialverktyg

 • Överfräs
 • Bandslip

Tidsförbrukning

Ca en vecka för hela pergolan.

Pris

Ca 3 000 kr.

Svårighetsgrad

Det svåraste är att göra de sneda tappkistorna som ska karvas ut. Men övning ger färdighet.

3D-modell

3D-modell

Pergola med läckra detaljer

Zoomar du in, kan du se alla läckra detaljer.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Avfasade stolpar

Stolparna har svagt avrundade kanter.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Sneda tappfogar med plugg

Snedsträvorna är ihoptappade och hålls fast med plugg.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Snickarglädje på överhänget

De snygga profilerna ger projektet pricken över i.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Rak tappfog med plugg

Med hjälp av tappar, kan stolpen och överliggaren lätt glida ihop.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Infälld stolpsko

Självklart har man gjort något extra med stolpskon också. Zooma in och se själv.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

TIPS: Djupstopp till handsågen

TIPS: Borra halva hål - helt exakt

TIPS: Använd måttbandets spets

VERKTYG: Så här använder du handöverfräsen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder handöverfräsen för att skapa perfekt finish när du arbetar med trä. Det finns ett otal olika frässtål, så du kan göra allt från snygga profilerade kanter och noter till dolda fogar och utfräsningar för gångjärn. Vi går igenom de olika sorternas frässtål och visar hur du använder dem.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Pergola