Välj rätt gräsfrön och få en perfekt gräsmatta

Det kan kanske verka oöverskådligt att välja gräsfrön, men tar du hänsyn till ljusförhållanden och aktivitet på din gräsmatta, kan du vara säker på att lyckas.

Gräsfrön

Gräsfrön finns i många olika varianter. De som väljs ut i fröblandningar till gräsmattor har alla speciella egenskaper, som t ex att tåla torka, slitage eller skugga.

Gräs finns det många varianter av som vart och ett har sina egenskaper. Det kan vara gräs som gror snabbt, växer långsamt, tål torka, tål slitage, trivs i skugga, klarar att bli klippt ofta osv. Alla dessa goda egenskaper, som kan behövas i en gräsmatta, finns inte i ett frö. Därför är en typisk gräsfröblandning sammansatt av flera olika grässlag, cirka 3-5 stycken, med sina egna egenskaper, som passar i en gräsmatta. Så om en av grästyperna inte trivs, kommer någon av de andra oftast att göra det.

En tacksam växt

Helt grundläggande är gräs en ganska tacksam växt, som kan växa på de flesta ställen. Men det är klart en fördel att välja gräsfrön som passar till din jord, ljusförhållandena på din tomt och hur din gräsmatta används. Då får du nämligen gräs som trivs optimalt – en tät och snyggt grön gräsmatta som kräver minimalt underhåll.

Du kan mycket väl gå efter tillverkarnas rekommendationer på paketen. De kan vara märkta t ex “skugga” och “sport”, som klart berättar vilken sorts gräsmatta gräsfröna passar till.

Kolla så att fröna är S-märkta. Det betyder att de är godkända efter test av t ex frönas förmåga att gro.

Detta ska du ha koll på innan du köper frö

  • JORDMÅN Är din jord mager och sandig, kompakt och lerig, eller är det en bra mulljord? Det är en fördel om du har koll på vilken slags jord du har på din tomt och väljer gräsfrön därefter. Några frösorter passar t ex bättre för att växa i en sandrik jord än andra.
  • LJUSFÖRHÅLLANDE Hur mycket ljus får din gräsmatta? Ligger stora delar av gräset i skugga hela dagen, eller kommer det alltid ljus ner i trädgården? Det bör du ta hänsyn till, särskilt om stora områden i din trädgård alltid ligger i skugga.
  • AKTIVITET Ska det lekas och spelas fotboll på din gräsmatta, eller finns det passager där du ofta går? Eller är din gräsmatta mer för prydnad – som en grön matta som du bara går på lugnt och stilla? Du bör välja frö efter hur mycket aktivitet det ska vara på din gräsmatta. Det finns frön som är extra bra för hårt slitage och mycket aktivitet.
  • ROBOT- eller GRÄSKLIPPARE Ska gräset klippas med en robotgräsklippare, en bensindriven eller kanske en eldriven gräsklippare? Vanligtvis klipps gräset oftare med en robotklippare. Det tål vissa gräsfrön bättre än andra, så också det bör du ta hänsyn till när du väljer gräsfrön.

5 klassiska gräsblandningar

Du kan säkert hitta en gräsfröblandning som passar perfekt till förhållandena hemma hos dig. Ditt val beror bl a på hur du kommer att använda din gräsmatta – ska den helst bara vara fin, eller ska den också tåla lek och spel? Här har vi valt ut några av de vanligaste blandningarna.

Genomsnittsträdgården

En gräsblandning som passar i de allra flesta klassiska trädgårdar, där gräset gärna får se fint ut men också användas för lek och bollspel någon enstaka gång. Och där det är “vanlig” jordmån – inte för sandigt, inte för lerigt och hårt – och mycket ljus för det mesta.

Massor av aktivitet

Fröna i denna blandning ger en slitstark gräsmatta, som mycket väl kan tåla lek och bollspel regelbundet. Gräsplantorna har nämligen lätt för att re­generera, så risken för nakna och slitna fläckar minskas.

Skugga

I denna blandning har fröna valts ut till trädgårdar som har mycket skugga. Det tål dessa frön mer än andra, så att du kan ha en snygg, grön gräsmatta utan mossa. Normalt tar mossa snabbt över i skuggan, men dessa frön blir inte utkonkurrerade av mossa.

Eftersådd

Det speciella med gräsfrön för eftersådd är att de har förbehandlats så att fröet enklare absorberar vatten och snabbare börjar gro. Oftast är de även täckta med kalk, som höjer jordens pH-värde, så att den inte är för sur – då trivs gräset bra och mossa dåligt.

Robotgräsklippare

Denna fröblandning passar speciellt bra till en gräsmatta som främst ska se fin ut och som klipps med en robotgräsklippare. Gräset tål att klippas ofta, vilket det är smart att göra med robotgräsklipparen, och det kan tåla en låg klipphöjd.

Starka och populära frön

Några av de vanligaste frösorterna i de olika gräsfröblandningarna är vanligt rajgräs, rödsvingel och ängsgröe. Dessa gräsfröna finnas i olika undervarianter och har var och en en speciell styrka som gör dem populära.

Det kan t ex vara att de bättre tål slitage, skugga eller torka, växer långsamt osv. Om det i samma blandning finns t ex rödsvingel, som tål torka, och ängsröe, som har underjordiska utlöpare, ger det en stark gräsmatta som tål låg klipphöjd. Vitklöver används också i gräsblandningar. Det är egentligen inte en grässort men blandas ändå i, eftersom det tål torka och slitage.

En gräsmatta med klöver i är i torrperioder ofta grönare än en gräsmatta utan klöver.

Bra dränering gör att gräset trivs

En förutsättning för att få en snygg gräsmatta som växer bra är att jorden där gräset ska växa, har tillräcklig dränering. Är jorden för kompakt kan vattnet inte sippra ner ordentligt utan stannar kvar och ger gräsrötterna dåliga förutsättningar att växa.

Du kan kolla om din jord är väldränerad genom att gräva ett ca 40 cm djupt hål på ca 50 x 50 cm. Häll sedan en stor hink med vatten i hålet och håll koll på hur snabbt det rinner undan. Har vattnet försvunnit inom två timmar, är din dränering bra. Blir vattnet stående är dräneringen för dålig och jorden måste luftas.

Står grundvattnet högt på din tomt, och är jorden konstant fuktig eller blöt, bör du välja något annat än gräs.

Kolla jordens surhet och välj gödning

Det är helt klart en fördel att veta din jords surhetsgrad, eller pH-värde för då kan du lättare ge ditt gräs de bästa förutsättningarna. Du kan enkelt ta reda på jordens pH-värde med ett enkelt pH-test som kan köpas på plantskolan.

Testet fungerar så att du samlar in jord från 3-4 olika ställen och lägger ner den i ett reagensglas tillsammans med destillerat vatten. Det skakas och du lägger i en tablett och låter glaset stå 5 min. Vätskan ändrar nu färg och jämförs mot en färgskala som anger olika pH-värden.

När du vet jordens surhetsgrad, vet du vilken sorts gödning du ska ge den. De flesta gräsfrön växer bäst när pH-värdet är runt 7, dvs neutralt. Om pH-värdet är under 7 kan kalk neutralisera jorden, och du bör därför tillföra extra kalk. Det gör du enklast genom att välja en gödning som har ett högt kalkinnehåll. Är värdet över 7, ska gräsmattan inte tillföras extra kalk.

Rötter växer tätt

För att ett litet frö ska kunna utvecklas till en planta som växer bra, får jorden inte vara för hård. Är den det, kan rötterna inte utvecklas och etablera sig ordentligt. Fröet behöver också näring för att gro och växa. Vissa frön kommer därför täckta av ett grönt lager från tillverkaren. Det innehåller bl a gödning, så att det har näring till den första tiden.

Rötterna växer ihop

I takt med att fröna växer, blir rotnätet större både på bredden och djupet. Och eftersom gräsfrön ligger riktigt nära varandra, växer deras rotnät efterhand ihop till ett stort rotnät. Med tiden bildas en naturlig “ull” av dött växtmaterial mellan grässtråna. Rotnätet blir så kompakt att gräset inte kan ”andas” och gräset vantrivs. Det kan du få ordning på genom att “lufta” gräsmattan med t ex en vertikalskärare.

När rötterna skärs av bildar de snabbt nya, små rötter där de har skurits av. Det ger förnyad kraft, när de nya rötterna får tag. Gräset växer bättre och gräset kommer generellt se finare ut.

Frön med speciella egenskaper

Gräsfrön finns i blandningar som efterhand tillgodoser alla behov. T ex finns salttåliga frön. De passar nära en väg som vintertid saltas och där saltet riskerar hamna i gräset. Du kan också få gräsfrön som tål hundkiss, så att du slipper gula fläckar i gräset.

Det finns också extra tåligt gräs, som trivs på näringsfattig jord. Det passar t ex på naturtomter vid sommarstugor, där gräset blir fint även när det inte klipps regelbundet.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gräsmatta