Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Bassängen består av en brunnsring som har placerats på ett brunnslock.

Bassängen består av en brunnsring som har placerats på ett brunnslock.

En fontän får gärna också vara ett konstverk, och då är det endast fantasin som sätter gräns för utseendet. Här har fontänen formen av en pelare som hela tiden sköljs med vatten. Anledningen till att vi har valt en så stark blå färg, är att vi vill att man ska lägga märke till fontänen. Men färgen passar dessutom fint ihop med de omgivande blommorna.

Fontän gjord av krukor

Bassängen består av en betongring och ett brunnslock, även det av betong. Pelaren i mitten består av fem krukor som staplats på varandra, men det ser man inte när vattnet rinner ner över dem! För att krukorna ska stå stadigt har de trätts upp på ett galvaniserat rör, som har satts fast i en parasollfot.

Innan krukorna staplas ska du borra hål i botten på dem, och hålen ska vara så stora att krukorna kan träs upp på röret. Det är bäst att göra hålet genom att först borra flera små hål vid sidan av varandra i rörets omkrets och sedan knacka bort bitarna mellan hålen. Men knacka försiktigt för annars måste du ha flera krukor i reserv …!

LÄS OCKSÅ: Anlägg en elegant spegeldamm

Dekorera din fontän med mosaik

Bassängen målas med puts- eller betongfärg med en kulör som matchar krukorna, och sedan kläs den med mosaik. Genom att limma mosaikbitar på krukorna skapar man ett samspel mellan krukorna och bassängen.

Ladda ned hela artikeln och få en utförlig byggbeskrivning.

Det är viktigt att du väljer frostsäkra krukor, för annars är risken stor att de spricker när det blir minusgrader. Du kan annars använda vilket slags krukor som helst till din fontän.

Det är viktigt att du väljer frostsäkra krukor, för annars är risken stor att de spricker när det blir minusgrader. Du kan annars använda vilket slags krukor som helst till din fontän.