Anlägg en elegant spegeldamm

En damm med endast några centimeter vatten på en mörk botten blir en elegant spegel på tomten. Den gjuter du själv!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
4000 kronor

Intro

Spegeldammen är ett av de mest effektfulla inslagen i en klassisk trädgård. Ytan reflekterar ljuset och avbildar himlen samtidigt som den speglar träd och blommor och vänder omgivningen uppochned. Men spegeldammar anses vara dyra att anlägga och kräva stort underhåll. Två påståenden som är direkt felaktiga, och det bevisar vi i denna artikel.

Lätt att gjuta en damm

Genom att använda dig av fiberbetong och gjuta i två omgångar kan du själv skapa en elegant damm, även om det är första gången du arbetar med betong. Tack vare fibrerna slipper du lägga in en gammaldags armering av järn, och genom att gjuta i två omgångar klarar du dig med en enkel gjutform.

Eftersom dammen inte rymmer mer än någon centimeter vatten, så är underhållet minimalt. När vattnet blivit grumligt borstar du ut det över kanten och häller i ett par spannar friskt vatten i den grunda och plana dammen.

Välj din spegelbild

Innan du väljer en plats för dammen ska du bestämma vad som är viktigast. Vill du helst se himlen speglas i vattenytan, lägger du dammen fritt. Om du hellre vill se färgerna från trädgårdens växter spegla sig och därmed fördubblas ska dammen placeras i närheten av buskar och rabatter.

Vi har valt att anlägga dammen mitt på gräsmattan, och det innebär att vi måste acceptera att det kan hamna nyklippt gräs i dammen, och det kan vara svårt att fiska upp. Läggs dammen vid träden måste vi fiska upp blad, barr och kottar. Och då är det skönt att vattnet lätt kan bytas ut.

LÄS OCKSÅ: Bygg en härlig utedusch

Instruktion

01
Gräv ut för dammen och lägg en sandbädd 8 Steg

När du har bestämt var du vill anlägga dammen markerar du för den med käppar.

Därefter ska du gräva bort all matjord ner till cirka 25 cm djup om du vill ha vattenytan i nivå med marken.

Hålet grävs ut så exakt som möjligt så att sidorna på formen kan stöttas av marken när du har gjutit första gången. Storleken på den yttre gjutformen är 142,4 x 172,8 cm.

1

Dammens placering markeras med käppar och snören. Det är smart att sätta två käppar vid varje hörn, för då är det endast snörena som markerar hörnen och käpparna står lite utanför.

2

Genom att mäta diagonalerna kan du kontrollera att formen får vinkelräta hörn. De två diagonalerna ska vara lika långa och sidorna ska parvis vara lika långa. Då är formen vinkelrät.

3

Markera önskad höjd på den färdiga dammen. Det gör du med tusch på käpparna och fäster sedan snörena vid nivåmärket.

4

Gräv ut för dammen. Räkna med att sandbädden ska vara 5 cm tjock, därefter 5 cm betongbotten och sedan 15 cm höga sidor. Gräv därför bort 25 cm jord för att få dammen i nivå med marken.

5

Kanterna grävs så exakt som möjligt. Du ska kunna få ner den yttre formen utan att skrapa bort jord. Men sidorna ska också stöttas av jorden på utsidan, så då får du fylla på lite.

6

Jämna till bottnen så att den blir så plan som möjligt. Du ska jämna av en gång till med sanden. Se till att få så raka kanter och hörn som möjligt.

7

Fyll på med cirka 5 cm sand. Är marken lerig bör du gräva ut djupare och först lägga 5 cm makadam eller singel. Fördela sanden över ytan.

8

Jämna till sandbädden så att den blir plan och vågrät. Gå över hela ytan och platta till sanden så att den komprimeras och kan bära betongen.

02
Den inre formen sätts ihop till en balja 4 Steg

Samtliga delar som kommer i kontakt med den våta betongen sågas ut ur formplywood.

Sidorna i den balja som utgör den inre delen geringssågas så att de står med lätt lutning. När sidorna i dammen sluttar utåt minskas risken för frostproblem, för om vattnet fryser trycks isen upp ur dammen utan att skada den.

1

Delarna markeras på formplywooden. De långa sidorna i den yttre formen är längre än plywooden och måste därför skarvas.

2

Såga ut delarna med cirkelsåg. Det underlättar en del om du spänner fast ett anhåll att styra sågen mot eller om du använder en sågskena.

3

Den inre formen sätts ihop med 5 x 50 mm skruvar så att sidorna B och C placeras på utsidan av bottnen A. Långsidorna B placeras innanför kortsidorna C.

4

Formen ska förstärkas med reglar. Till långsidorna B och bottnen A används 240 cm reglar F. Kortsidorna C stöttas av kortare reglar G. Det är inte så viktigt om de passar exakt i längd.

03
Den utvändiga ramen sätts på den inre formen 5 Steg

Den yttre formen är mycket enkel - den består endast av fyra sidor, för bottnen på ytterformen är ju marken och i den andra gjutningen består bottnen av den betong som då har härdat och sluter tätt mellan formarna.

De två formarna kan därför sättas ihop innan de trycks ner i den våta betongen, och det gör du med hjälp av ett par reglar tvärs över långsidorna.

1

Långsidorna D till den yttre formen sätts ihop av två kortare bitar eftersom det är nödvändigt att skarva. Det gör du enkelt genom att fästa en bit plywood X eller en regel bakom skarven.

2

Kortsidorna monteras på formen. Även nu ska kortsidorna E sitta utanför långsidorna D. Sidorna ska inte luta utåt som i den inre formen utan sätts ihop vinkelrätt (med 5 x 50 mm skruvar).

3

Den yttre formens kortsidor E förstärks med reglar H. Reglarna ska sticka ut en bra bit från formen så att du har något att justera formens höjd efter.

4

Den inre formen placeras i den yttre, och de två delarna fixeras med två reglar J, som också sticker ut från sidorna. Här används de längre skruvarna.

5

Kolla avståndet mellan den inre och den yttre formen hela vägen runt. Fixera ev. med små regelstumpar. Vi har valt att det ska vara 9 cm mellan delarna.

04
Första portionen betong hälls ut 5 Steg

Nu har du grävt enligt dina markeringar och du har snickrat den dubbla formen, så nu är det dags att gjuta.

För att kunna klara dig med en så tunn botten som 5 cm är det nödvändigt att använda en fiberarmerad betong, t.ex. Glasfiberbruk A från Finja eller liknande.

Det är enklast att välja en färdigblandad produkt och endast tillsätta vatten. Eftersom det går åt mycket bruk bör du hyra en blandare.

1

Det färdigblandade bruket ska tillsättas vatten enligt anvisningar på förpackningen. Det är viktigt att du följer anvisningarna till punkt och pricka för att få en tillräckligt stark betong.

2

Betongen hälls ut i din utgrävning. Den är enklast om du ställer blandaren så att du kan hälla rakt ner i hålet i stället för att kärra blandningen i skottkärra.

3

Den våta betongen fördelas med en raka. Har du ingen kan du snickra en eller ev. använda skyffel, fast det är inte lika lätt som med en raka.

4

Fortsätt tills du har ett minst 5 cm tjockt lager betong. Genom att trycka och dra med rakan kan du göra betongen smidig medan du fördelar den.

5

En stavvibrator är till stor hjälp för att få betongen att flyta ut överallt och att fördelas jämnt. Vibrationerna får också ut luften ur betongen och gör den stark.

05
Formarna trycks ner i den våta betongen 4 Steg

När du har fördelat ett 5 cm tjockt lager betong är det dags att trycka ner gjutformarna i den. Du får inte trycka för hårt för formen ska bara bilda en slät yta och sluta tätt runt om. Formen ska sitta några timmar eller till nästa dag. Betongen ska vara så fast att du kan gjuta vidare, men den får inte härda för då fäster inte den nya betongen.

1

Kontrollera att ovansidan av betongen är vågrät. Ju bättre betongen ligger nu, desto lättare är det att få formen på plats. Det lönar sig att vara mycket noggrann innan formen läggs på.

2

Formen läggs ovanpå bädden av betong. Tryck ner den så mycket i betongen att den hamnar på önskad höjd och ligger plant. Låt sedan formen vila på reglarna som sticker utanför.

3

Vibrera formen så att den pressas mot betongen för då försvinner luften mellan formen och betongen. Det gör du med stavvibratorn, men det kan också utföras med slagborrmaskin.

4

Justera formen så att den ligger vågrätt. Kolla både tvärs över och längs med. När allt är som det ska, låter du betongen vila några timmar eller över natten innan du gjuter nästan gång.

06
Nästa portion betong blir till kanter 5 Steg

Det är viktigt att du inte väntar för länge med att gjuta nästa gång, då du ska skapa kanterna. Den första betongen ska vara fast, men du får inte vänta mer än ett dygn för då binder inte den nya betongen på bottnen och då håller dammen inte tätt samtidigt som risken för frostsprängning ökar väsentligt.

Fyll upp med råge mellan sidorna och släta sedan ut betongen på rätt nivå.

1

Fyll upp mellan sidorna så att det bildas en kant. Nu kan du inte hälla från blandaren utan måste använda en murarhink och slev för att inte kladda.

2

Den våta betongen vibreras grundligt hela vägen runt för att få den att sluta tätt mot betongbottnen och så att den packas utan luftbubblor.

3

Ovankanten jämnas till. Det hamnar alltid en del vid sidan av, men du kan hälla tillbaks det i formen så länge det inte har hamnat på marken.

4

Fyll efter med mera betong om det saknas lite någonstans. Lägg hellre på för mycket än för lite. Jämna till och släta ut och låt betongen härda.

5

Efter en timme kan du putsa ovankanten plan, slät och fin med en putsbräda. Var noggrann för du kommer att se denna kant när dammen är klar.

07
Den härdade dammen målas och fylls 3 Steg

Nu ska betongen få tid att härda ordentligt, dvs. cirka en vecka. Då blir den så stark att du kan ta bort gjutformen utan risk att skada betongen.

När formen är borta ska betongen torka några dagar innan du målar bottnen.

Om du inte målar får du en damm som visserligen speglar himlen men inte alls lika bra. Välj en slitstark svart färg som tål att du borstar den ofta med en styv sopborste.

1

Efter knappt en vecka kan du ta bort formen. Även om betongen nu bör vara stark och hård, så gör du klokt i att dela formen i mindre bitar innan du lossar den och tar bort den.

2

Dammen borstas ren och får nu torka några dagar. Är det regnigt och molnigt kan du ev. täcka över den.

3

Måla betongen när den är helt torr med en svart betong- eller sockelfärg. Måla också sidorna och kanterna. Låt färgen torka och måla en gång till. Dammen är klar!

Material

12 mm formplywood (sågas till av två skivor på vardera 120 x 250 cm):

Den inre formen:
• 1 botten (A), 248 x 117,6 cm
• 2 långsidor (B) à 250/248 x 15 cm
• 2 kortsidor (C) à 120/118
x 15 cm
*) Samtliga sidor i den inre formen fasas längs underkanten så att formen blir bredare upptill än nertill.

Den yttre formen:
• 2 långsidor (D) à 270,4 x 15 cm
• 2 kortsidor (E) à 142,4 x 15 cm

45 x 70 mm reglar:
• 4 förstärkningar (F) à 240 cm till den inre formens långsidor och botten
• 2 förstärkningar (G) à 110 cm till den inre formens kortsidor
• 2 förstärkningar (H) à 240 cm till den yttre formens kortsidor
• 2 tvärstag (J) à 200 cm som förenar den inre formen med den yttre

Dessutom:
• Fiberbetong, 20 säckar à 25 kg
• 0,3 m3 0-4 mm sand
• Skruvar, 5 x 60 mm (8 st.)
• Skruvar, 5 x 50 mm (c:a 50 st.)
• Svart betongfärg

Specialverktyg
• Betongblandare (hyrs)
• Stavvibrator (hyrs)

Tidsförbrukning

Två dagar plus härdningstid.

Pris

Cirka 4 000 kr

Svårighetsgrad

Även om du aldrig har anlagt någon damm, så är arbetet relativt enkelt. Och enklare blir det om du hyr en blandare och en stavvibrator till betongen.

Ritning

Spegeldamm av fiberbetong

Genom att använda fiberbetong och gjuta i två omgångar är det mycket enkelt att gjuta dammen.

Du kan tryggt gjuta den eleganta dammen även om du aldrig har arbetat med betong.

Tack vare fiberbe-tongen är det inte nödvändigt att lägga en armeringsmatta i betongen.

Genom att gjuta i två omgångar kan vi nöja oss med enkla gjutformar. Till den inre en platt balja med sidor och botten, och till den yttre en ram som bestämmer höjden på dammen.

I formen ingår egentligen också den sand- och grusbädd som du gjuter på och i nästa omgång den betong som har blivit hård.

Först bottnen, sedan sidorna

Den första portionen betong ska bilda botten i dammen och den undre delen av sidorna.

När betongen har blivit fast är det dags att gjuta igen, och då är det endast sidorna som gjuts fast på bottnen. Se även våra steg för steg-anvisningar, så förstår du.

Den första portionen betong hälls ut på grusbädden och fördelas plant.

Formen trycks noga ner i den flytande betongen, som sedan ska härda ett dygn.

Den andra portionen hälls ner i ramen och slätas till på ovansidan.

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong och plast.

TEKNIK: Vinkel till större projekt

Den gör du själv av tre brädor

TIPS: Undvik etsningsskador

TIPS: Betong utan luftbubblor

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tips & Tricks

Pyttesmå fibrer ersätter armeringsnätet

Fibrerna är mycket korta och ser till att betongen inte spricker.

Betong är visserligen ett hårt material, men det kan spricka. Därför förstärker man den med armeringsjärn. De är inte lika hårda som betong men sega och kombinationen ger både seghet och hög styrka. Järnet rostar om det kommer i kontakt med luft och ska därför packas in i betong, men det blir svårt när vi gjuter bottnen till en damm. Därför är det bra att man kan armera på annat sätt, nämligen med fibrer.

Trots att de endast är några millimeter så gör de samma nytta som armeringsjärnen - de gör betongen tillräckligt seg.

Vi använder en färdig fiberbetong som bara ska blandas med vatten enligt förpackningen. Tack vare fibrerna kan vi nöja oss med en botten som är endast 5 cm tjock.

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgården