Så lägger du takshingel

Det kan bli riktigt snyggt om du väljer att lägga ett tak med takshingel. Takshingel är skuret i plattor med “tungor”, som gör dem mycket lättare att lägga än vanlig takpapp.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
250 kr/m2

Shingel är takpapp som är skuret i mindre plattor, så att de är lätta att hantera. De är självhäftande och spikas bara fast på taket.

Intro

Takshingel är ett smart material – lätt att lägga, så att du snabbt kan få ett nytt och riktigt snyggt tak till ett väldigt bra pris.

Här har vi byggt en modell av en takplywoodskiva som vi lägger shingel på, för pedagogikens skull. Principen är exakt den samma, oavsett om det är på ett “riktigt” tak eller som här, på en modell.

REDAKTIONEN REKOMMENRERAR: Takshingel

Om du väljer att lägga ett tak med shingel måste du vara uppmärksam på att det kräver en taklutning på mer än 11 grader. Om taklutningen är mindre än 26 grader, ska det läggas underpapp först. Det här taket har en lutning på 45 grader – så här är det inte nödvändigt med underpapp.

För att få ett snyggt resultat är det viktigt att raderna läggs helt jämnt, så att alla plattor ligger med exakt samma avstånd. Det kan du lätt se till genom att dra ett par hjälplinjer som du kan rikta in plattorna mot efterhand som de läggs.

Instruktion

01
Takfotsbleck och uppmätning 4 Steg

Innan du kan komma igång med att lägga shingel ska du montera ett takfotsbleck nederst på taket på den så kallade takfoten. Takfotsblecket leder undan vattnet från undertakets kant. I varje sida ska du fästa en vindskiva och en trekantlist, så att du får en tät och fin avslutning.

Varje rad med shingel ska läggas förskjuten i såkallat förband. Det säkrar du genom att dra två parallella kritstreck vinkelrätt på taket, som du kan lägga raderna efter.

1

Montera först takfotsblecket vid takfoten nederst på taket. Det stöttas upp mot vindskivan i den ena sidan och spikas fast med ca. 10 cm mellan spikarna.

2

Fäst en trekantslist vid vindskivan, så att den kan skapa en övergång mellan takyta och vindskiva. Trekantslisten fästs med 4 x 35 mm skruvar genom förborrade hål.

3

Skär av “tungorna” i första shingelraden, så att de kan läggas vågrätt vid takfoten. Det finns även så kallade fotplattor, som är utan “tungor”. Men du kan enkelt skära till dem själv med en vass hobbykniv.

4

Märk upp mitten av taket, och dra två vinkelräta linjer 8,3 cm från mitten. Den första raden läggs så att det blir en skarv vid den första linjen, nästa skarv vid den andra linjen. Det säkerställer rätt förband.

02
Lägg shingel 8 Steg

Börja längst ner på taket med den så kallade fotplattan - det är den första raden utan “tungor”. De kan köpas färdiga, men du kan även skära av “tungorna” av vanliga shingel, som vi har gjort här.

Modulerna läggs med förband efter de två kritlinjerna, där skarven i varannan rad ska linjera med samma linje. Takshingel görs fast med takklister och spik och skärs till vid vindskivorna.

1

Sätt fast fotplattan. Den vågräta kanten ska sticka ut ett par millimeter över tak-fotsblecket medan den lodräta kanten ska placeras, så att den linjerar med ena linjen. Spika fast den i toppen med pappspik.

2

Applicera takklister på takfotsblecket, när plattan ligger rätt. Två ränder på bleckets asfaltskant är lagom. Tryck sedan fast shingeln i klistret och spika fast i botten.

3

Nu är fotplattan på plats. Här kan du se hur spikarna är placerade, primärt i de svarta fälten, som täcks av nästa rad med shingeltungor. Var noggrann så att spikarna inte blir synliga.

4

Den första shingelraden läggs upp. Den lodräta kanten ska linjera med det andra kritstrecket, och spetsen på “tungorna” ska linjera med den vågräta kanten på fotplattan.

5

Nästa shingel stöttas upp mot den lodräta kanten på den första, så att den går in i ett litet hack, som syns tydligt i nästa steg. Känn med fingrarna om “tungorna” ligger i samma nivå som fotplattan.

6

Nästa rad shingel läggs i förband, så att den lodräta kanten följer kritstrecken till den första raden. När skarvarna i raderna växelvis följer den ena och den andra linjen, får du ett snyggt förband.

7

Längs vindskivorna limmas shingeln fast med takklister. I överlappet mellan de två raderna spikas shingeln fast med två spik i trekantslisten.

8

Skär till raderna med en skarp hobbykniv, så att takpappen linjerar med överkanten på vindskivebrädan.

03
Lägg nocken 7 Steg

Du ska använda speciella nockplattor när du ska lägga den översta delen av taket. Nockplattorna har inga “tungor”, som shingeln, och på undersidan har de klister som täcks med skyddsfilm, till skillnad från shingeln, som också har klister på undersidan, men det “upplöses” först när taket blir uppvärmt av solen eller av en värmepistol.

När nocken är klar ska du montera en aluminiumlist vid vindskivorna.

1

Vid nocken skärs de översta raderna shingel till, så att de linjerar med taknocken.

2

Plattan för nocken skärs till. Den ska räcka över nocken och ner till den vågräta kanten på den översta raden på bägge sidor. Du måste räkna med att “vecket” ökar längden.

3

Lägg takklister på nockplattan mellan de två förlimmade sidorna som är skyddade med plastfilm. Takklistret fördelas så jämnt som möjligt.

4

Dra av plastfilmen, och sätt fast nock-plattan. När plattan är placerad på rätt plats pressas den fast så att klistret får ordentligt fäste. Plattorna spikas endast fast i överlappningen, så att spikarna inte syns.

5

Nockplattan skärs till vid vindskivorna, så att den täcker ovandelen av trekantslisten. Om det är kallt när du lägger taket kan shingel värmas upp med värmepistol så att de blir lättare att arbeta med.

6

Skär till en trekant, som passar skåran vid vindskivorna. Lägg på takklister och täta hålet vid vindskivan. Värm upp den försiktigt med värmepistolen så att den lättare kan formas, för att få det så tätt som möjligt.

7

Montera en aluminiumlist ovanpå vindskivan till sist. Den kapas till i längden och görs fast med 4 x 50 mm skruvar.

Material

• Shingel (Plano Pro S från Icopal)
• Takfotsbleck
• Fot- och nockplatta
• Takklister
• 2,5 x 25 mm pappspik
• Aluminiumlist
• Skruv, 4 x 35 mm och 4 x 50 mm
• Belagsskruv, 4 x 50 mm

SPECIALVERKTYG

• Ev. varmluftspistol

Tidsförbrukning

Ca. 1 dag för tak på 10-15 kvm.

Pris

Ca. 250 kr. per kvm.

Ritning

Så lägger du förbandet

När du ska lägga shingel är det viktigt att de har rätt förband. I det förband vi har valt ska förbandet motsvara en halv “tunga”. Det innebär att varje rad ska läggas förskjuten med ett avstånd som motsvarar en halv “tunga”. Du börjar längst ner vid takets mittpunkt, varifrån du drar två parallella linjer i en halv “tungas” avstånd (för den här typen är det 8,3 cm) från varje sida av punkten. Den första shingelplattan ska linjera med ena linjen, nästa rad med den andra, och så läggs de så att de linjerar med båda linjerna.

Så lägger du förbandet

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Takpapp