När du har koll på var skorstenen ska vara, och har gjort hålet i taket, är det bara att få skorstenen på plats i det så kallade spärreglaget.

När du har koll på var skorstenen ska vara, och har gjort hålet i taket, är det bara att få skorstenen på plats i det så kallade spärreglaget.

Är du händig behöver du ingen hantverkare som monterar din nya skorsten till braskaminen. Den finns nämligen som enkel byggsats, som bara skjuts ihop och spänns fast. Den enda professionella hjälpen du har behov av är en auktoriserad sotare, som ska godkänna själva installationen.

När man installerar en braskamin börjar man oftast “nedifrån”: Först placeras kaminen där den ska vara, och rökrörets utgång i innertaket märks ut. Sedan sågar du upp innertaket, sedan taket. När det är gjort monterar du spärreglaget mellan takstolarna, och sedan är du redo att bygga ihop skorstenen.

Så kommer det inte att gå till här. Då huset blev byggt visste man redan att det skulle finnas en kamin – och att den skulle stå i ett hörn där flera takstolar möts och ligger ganska tätt.

För att vara säker på att brandsäkerhetsreglerna följs, blev spärreglaget därför monterat mellan takstolarna innan taket stängdes igen med tegel. Det är därför som den här skorstenen byggs med utgångspunkt i det fastspända spärreglaget.

Vi börjar ovanifrån och rör oss nedåt, men principerna för koppling, avkortning och täckning är desamma även om du börjar ”nedifrån”.

Hämta instruktionen

I bygginstruktionen får du en utförlig steg för steg-guide, så att du lugnt kan montera skorstenen. Den är lätt att bygga ihop, men du måste vara noggrann med det förberedande arbetet, där det ska sågas hål i taket, och du måste se till att skorstenen inte placeras för nära brännbara material.