Lär dig montera en ny skorsten till din kamin

En modern kamin försedd med rätt skorsten och gott om lufttillförsel ger miljövänlig och billig värme. Du kan själv göra jobbet, men du måste förbereda dig väl och vara noggrann.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
25.000 kronor

Intro

Den moderna vedkaminen är ett rent nöje. Den är billig i drift, och den eldar bra och rent utan att störa grannarna. Den är faktiskt CO2­-neutral, om den monteras och används på rätt sätt.

Skorsten i smart byggsats

När du har satt dig in i reglerna om t ex avstånd till brännbara material, har pratat igenom projektet med sotaren och fått klartecken från kommunen, är du redo att beställa en vedkamin och en skorsten som passar ihop.

I stället för att försöka räkna ut vilka delar du ska använda kan det löna sig att köpa ett komplett skorstenspaket. Då passar delarna ihop, det saknas inte något och du får kunnig vägledning när du beställer.

Till sist, innan du tänder i kaminen för första gången måste sotaren hälsa på igen för att godkänna installationen. Och då kommer du att vara glad över att ha gjort allting rätt.

Instruktion

01
Börja med att montera golvskivan 2 Steg

Minst 30 cm av golvet framför en sluten kamin ska vara brandsäkert, och minst 10 cm i sidled. Det är inte något problem på ett klinkergolv, men på golv som kan brinna om glöd hamnar på det är golvskiva ett krav.

Om du väljer en skiva av metall, t ex koppar, eller en av sten eller glas, som här, är en smaksak. Den måste bara vara stark tillräckligt för att kunna bära kaminens vikt - och vara brandsäker.

1

Glasskivan ska förseglas i kanten. När skivan har lagts på plats ska glipan förseglas, så att det inte kan komma in smuts under den. Täck hela vägen runt med maskeringstejp innan du förseglar.

2

Glipan förseglas med klar silikon. Lägg en tunn sträng silikon hela vägen runt längs skivan och jämna till med en fogbricka. Tag bort maskeringstejpen med detsamma och låt fogen torka.

02
Såga hål i taket på rätt sätt 7 Steg

När kaminens exakta placering har bestämts, och golvskivan är på plats, är det dags att göra hål i innertaket som skorstenen ska upp genom. Det ska naturligtvis göras så att skorstensröret står 100 % lodrätt, men det ska också vara så stort att det finns plats för en extra isoleringsring förutom det tjocka övergångsröret.

Här behövs inte dyra verktyg med laser att såga efter. Ett lod, en skruv, en tumstock och en sticksåg räcker gott.

1

Markera var hålet i innertaket ska sågas. Det görs enklast med ett lodsnöre som hålls över mitten på kaminens rökrör upp mot taket. Gör en tydlig markering för hålets centrum.

2

Borra ett hål rakt i centrummarkeringen. Låt borret sitta kvar; det ska fungera som mitt i den passare som snart ska användas när hålet ska ritas i taket. En lång skruv kan också användas, det här är bara enklare.

3

Använd tumstocken som passare. Det här hålet ska vara 35 cm i diameter - det får hellre vara lite för stort än för litet, eftersom det ska vara 5 cm luft in till skorstensröret. Takkragen täcker lätt mellanrummet. Håll tumstocken vid 17,5 cm och markera med en blyertspenna.

4

Nu ska hålet i taket sågas ut. Borra ett hål som sticksågens blad kan komma igenom och såga hela vägen runt längs strecket. Finns det misstanke om kablar, stäng av strömmen och använd en batteridriven såg.

5

Ta bort isoleringen. Använd en lång isoleringskniv eller en gammal kökskniv, som du kan förstöra. Kom ihåg skyddsglasögon så att du inte får isolering i ögonen, och spara isoleringsmaterialet till senare.

6

Hålet på taket markeras. Åter igen borras nerifrån, och borret lämnas kvar så att det kan användas som passare. Men den här gången görs det uppifrån. Storleken på hålet är densamma som i innertaket.

7

En tigersåg sågar lätt hålet i taket. Det här taket är av fibercementskivor (eternit), och hålet sågas enklast med en tigersåg. Sticksågen når inte ner i vågdalarna och en vinkelslip är svår att styra.

03
Montera den tjocka isoleringsringen 4 Steg

Den tjocka isoleringsringen (E), som ska omsluta övergångsröret (C), gör så att det finns de 10 cm brandsäker isolering mellan rökröret och takets brännbara delar som lagen kräver.

Ringen passar direkt i ett hål i ett platt tak, men här lutar både inner-och yttertak, så det krävs lite anpassning.

1

Takskivan med hål i tas bort tillsammans med resten av isoleringen; då är det mycket enklare att komma åt att montera delarna som går upp genom hålet och fästa dem ordentligt. Släng inte något - det ska tillbaks.

2

Markering på isoleringsringen görs underifrån. Ringen (E) hålls helt vågrätt i hålet och innertakets lutning markeras på ringen med en tjock tuschpenna. Efter det blir det enkelt.

3

Isoleringsringen skärs igenom vid markeringen. Använd isoleringskniven (eller kökskniven) och skär rakt igenom.

OBS! hjälpmarkeringen som ser till att den ena delen inte vrider sig lite i skarven.

4

Ringen sätts ihop igen - omvänt. De två delarna byter plats och sätts tätt ihop med aluminiumtejp. Hjälpmarkeringen ser till att de två sneda ändarna är helt parallella. Nu har isoleringsringen rätt lutning.

04
Bygg skorstenen nerifrån och upp 6 Steg

Skorstenen byggs nerifrån, precis som byggklossar. Det är viktigt att hela tiden säkerställa att skorstenen står 100 % lodrätt, och att alla delar sitter fast.

Skarvarna måste vara täta, och ångspärren måste monteras rätt. Det tog man lite lätt på förr; den syns ju ändå inte. Men vid skador kan man få problem med sitt försäkringsbolag om de kommer på att man har “glömt” den eller monterat den fel. Och som gördet-självare kan man ju inte skylla på någon annan.

1

Kondensdränering Kondensdränering har nog många inte hört talas om, men någonstans på kaminens rökstos finns ett ställe där järnet är lite tunnare. Slå ett litet hål med hammare och ett slitet stämjärn, så rinner kondens ner i kaminen.

2

Rökröret (B) stoppas ner i rökstosen. Innan dess läggs takkragen (D) på en bit papp (kaminens ovansida är ganska känslig). Kragen ska på nu, om den har köpts som en del. De finns också som två halvcirklar.

3

När de återstående delarna har burits upp på taket upp på taket sticks övergångsröret (C) ner genom hålet och ångspärrsmanschetten dras ner över röret. Manschetten är självhäftande och kan inte justeras efteråt.

4

Övergångsröret (C) fästs i taket Övergångsröret (C) fästs i taket med en skorstenshållare (G). Den monteras och placeras först löst runt övergångsröret. Isoleringskragen (E) och den gamla isoleringen läggs tillbaka på plats.

5

Skorstenen ska sticka upp över taknocken. Därför monteras ett förlängningsrör (H) som trycks in i övergångsröret (C). Delarna spänns ihop med ett spännband. Nu ska skorstenen rättas upp och fästas.

6

Skorstenshållaren (G) spänns först fast Skorstenshållaren (G) spänns först fast runt övergångsröret (C), därefter skruvas stången fast i takstolarna medan skorstenen står helt lodrätt. Här kan det vara smart att använda två magnetiska vattenpass - i varje fall om man inte har tillgång till en medhjälpare.

05
Gör taket helt tätt runt skorstenen 7 Steg

Nu återstår bara det sista. Takkragen ska skruvas på där inne, och en regn-huv ska sättas överst på skorstenen.

Men först läggs takskivan på plats och fästs. Använd nya skruvar med fräscha packningar som är täta. Skivan ovanför ska lossas, så att takintäck-ningen (J) kan skjutas in under. Till sist monteras intäckningen som avslutas överst med en gummiring (K).

1

Intäckningen (J) dras ner över skorstenen. Den är gjord för en taklutning mellan 5° och 32°, så här passar den perfekt. Undersidan har självhäftande butyl, som täcks av en folie.

2

Intäckningen formas efter takskivorna. Det är viktigt att inte trycka ner intäck-ningen OVANFÖR skorstenen, så att det kan stå vatten i hålet och fördjupningen så småningom kan bli otät.

3

Intäckningen och ringen (K) fästs. När baksidesfolien tas bort är intäckningen mycket klibbig och går lätt att fästa i takskivan. Börja med att trycka fast den inne vid skorstenen och arbeta utåt.

4

Här monteras ett extra förlängningsrör. De kan köpas i olika längder, så det går att få exakt den höjd på skorstenen som krävs för att få optimal förbränning.

5

Regnhuven (M) är kronan på verket. På vissa modeller kläms den fast, på andra sitter den med ett spännband. Den ska under alla omständigheter kunna tas bort, när sotaren ska sota.

6

Takkragen (D) skruvas fast inne i huset. Kragen, som döljer att hålet är större än skorstensröret, fästs med de medföljande svarta skruvarna, och mellanrummet tätas med en silikontätningslist.

7

När sotaren har godkänt installationen kan det eldas i den. Det luktar illa när lacket i kaminen härdar, så se till att öppna dörrar och fönster.

Material

 • Kamin och skorsten
 • Golvskiva
 • Klar silikon

Specialverktyg

 • Lodsnöre
 • Sticksåg
 • Tigersåg
 • Vattenpass
 • Fogpistol

Tidsförbrukning

1-2 dagar.

Pris

Ca 25.000 kronor för golvskiva, kamin och skorstenspaket.

Svårighetsgrad

Monteringen går ganska lätt, det svåra är att se till att alla regler och krav efterlevs. Fråga sotaren innan du börjar.

Ritning

Video

Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

Så här använder du tigersågen

Sågen är mycket kraftfull och är oöverträffad vid rivningsarbete och andra grövre uppgifter. Försedd med rätt blad tuggar den sig obesvärat genom allt från trä och metall till tegel och betong. I den här videon kan du se alla bladen och lära dig hur du använder sågen optimalt.

Tips & Tricks

Placering

Reglerna kring hur långt från brännbara byggnadsmaterial kamin och skorsten ska monteras är många. Sätt dig noggrant in i dem och fråga också sotaren innan du börjar - då är du alltid på den säkra sidan.

Det finns ingen anledning att göra projektet mer omfattande än nödvändigt, så det är smart att ta reda på var takstolarna sitter innan du sågar hål i taket. Det ser man uppe på vinden eller som här, där det inte finns någon vind, ute under takfoten.

Avståndet till väggen bestäms dels av kaminen, dels av hur isolerad skorstenen är och slutligen av om väggen är brännbar eller ej.

Isoleringsring

Ringen är en bit av ett rör, som passar perfekt till ett platt innertak. Här är ett smart sätt att anpassa ringen till taklutningen.

Sätt ringen löst i hålet i taket och markera lutningen på ringen.

Skär efter markeringen och byt plats på delarna.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Skorsten