Isolera skorstenen utvändigt

Du får bättre drag iden gamla skorstenennär den har isolerats,och den blir som nynär du har putsat den.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
500 kr/m2

Intro

En gammal och väl prövad metod när det gäller utvändig tilläggsisolering av putsade hus har varit att först fästa hård isolering på fasaden och sedan avsluta med stänkputs eller puts på fint nät. Tyvärr är denna metod lite för besvärlig för hemmahantverkare, och det har inneburit att man har tvingats anlita yrkesfolk om man har önskat en sådan isolering och putsning. Men nu är det möjligt även för gör-det-självare att klara av jobbet.

Isoleringen är i princip densamma och den fästs på samma sätt, men det är putsningen som är annorlunda. Nu finns det nämligen en rad produkter som gör även putsning till ett gör det själv-jobb.

Läs mer om att isolera utvändigt

Vi beslöt oss för att testa både metoden och produkterna genom att isolera en skorsten. Fördelarna var att vi skulle få en snyggare skorsten, men framför allt ett bättre drag och mindre sotbelägg-ning, eftersom vattenångan i röken inte så lätt kondenserar på en isolerad yta.

För att testa om händiga gör-detsjälvare kan klara jobbet lät vi en av våra hantverkare, som inte har erfarenhet av murning, att isolera skorstenen och putsa den. Efter två dagar var han klar och omdömet: det var ju inte svårt!

Instruktion

01
Skorstenen ska göras klar 5 Steg

Innan du isolerar ska du ta bort alger, mossa och andra växter från skorstenen. Använd t.ex. algtvätt eller liknande. Eventuella hål fylls igen med t.ex. multiputs och bulor slipas ner så att det inte finns större ojämnheter än +/- 5 mm på ytan.

Eftersom vår skorsten sitter längs fasaden ska hela skorstenen isoleras och putsas, men vi visar endast det arbete som rör den del som sticker upp ovanför taket.

1

Börja med en ställning. För att kunna arbeta säkert hela vägen upp är det klokt att skaf a en ställning. Här är den perfekt eftersom skorstenen står längs en gavel.

2

Alla lösa tegelstenar ska tas bor och muras fast. Här har skorstenen murats med skaltegel som har lossnat. Dåliga och skadade delar tas bort och hålen efter dem fylls igen med multiputs.

3

De ojämna stenarna av sandsten och kalk slipas lite planare med diamantskiva i vinkelslipen. Det kräver hörselskydd, andningsskydd och skyddsglasögon.

4

Skorstenen slammas med en ganska tunn vällingliknande blandning av cement och vatten. För att säkra gd vidhäftning penslas skorstenen med Beto-Binder.

5

Nu är det dags att putsa. Så snart ytan på skorstenen har torkat efter slamningen lägger vi på ett tunt lager multiputs för att få en jämn och slät yta på skorstenen.

02
Skorstenen får en droppkant 3 Steg

Denna skorsten har en krona, som ligger som ett lock längst upp. Kronan är inte tillräckligt stor när skorstenen blivit isolerad, och därför förlänger vi den med en droppkant av aluminium innan vi isolerar. Profilen skruvas fast under kronan och vi fogar med byggsilikon mellan aluprofi-len och skorstenen, så att det inte kan komma in vatten bakom eller i isoleringen.

1

En aluminiumprofil skruvas fast under kronan på skorstenen. Längst ner till vänster på sidan finns en teckning som visar hur profilen bör skruvas fast.

2

Ovanför profilen pressar vi in en bottningslist. Den ska vara cirka 1,5 gånger tjockare än springans bredd.

3

Dags att foga. Fogpatro-nens spets skärs av snett så att den sträng som pressas ut blir lite tjockare än springan. Fogmassan slätas ut med en fuktig fogsticka.

03
Isoleringen skärs och fästs 5 Steg

När vi isolerar en skorsten från utsidan så bakar vi in den, vilket gör att den skyddas mot väder och vind. Fördelen med detta är att risken för fukt- och frostsprickor minskar. Isoleringen ser också till att röken inte kyls ner så snabbt och så att vatten inte kondenserar på insidan av rökkanalen. Det ger renare rök och mindre sotavlagringar.

1

Isoleringsskivorna skärs till. De är rätt styva och fasta och skärs lättast med isoleringskniv eller en kasserad fogsvans.

2

Som lim använder vi multiputs, som läggs på rejäla klickar på baksidan av varje skiva. Det lönar sig inte att snåla på ”limmet” för skivorna ska sitta ordentligt fast.

3

Klickarna dras ut med en grov tandspackel så att en större yta av isoleringen täcks med multiputs. Vi använder en 8 mm spackel.

4

Isoleringsskivorna skjuts ihop så att de sitter tätt och med överlappande hörn. Vi borrar ett antal 8 mm hål genom isoleringen och in i skorstenen för monteringspluggarna.

5

En plugg trycks in i varje hål och därefter knackar vi in en skruv med tillhörande plastbricka. De stora brickorna håller isoleringen på plats om en del av ”limmet” skulle släppa.

04
Armering och putsning 8 Steg

Isoleringsskivorna är styva och fasta och putsen kan fästa direkt på dem. Men vi lägger också på ett armeringsnät för att gardera oss mot sprickbildning (och då fäster putsen ännu bättre). Armeringsnätet ska tryckas fast i ett tunt lager puts, som man först lägger på. Därefter kan man lägga på mera puts som efter finputsning blir ytskikt på skorstenen.

1

Ett 5-8 mm tjockt putsskikt läggs på i varje hörn och därefter trycker vi fast en hörnprofil och fortsätter med armeringsnätet.

2

Nätet trycks fast i putsen med stålbräda. Det är viktigt att nätet trycks in ordentligt i putsen för annars kan det sticka ut och följa med putsbrädan när man putsar.

3

När nätet är på plats putsas hela skorstenen. Skaltherm Grundputs dras ut och läggs på i ett cirka 5 mm tjockt skikt.

4

Armeringen förstärks med ytterligare ett nät, som slutar 5 cm från hörnen. Det räcker normalt med endast en armering, men vår hantverkare är extra försiktig för skorstenen är utsatt för hård blåst.

5

Ytterligare ett lager grundputs läggs på. Det behöver inte vara så tjockt - det viktigaste är att nätet bäddas in fullständigt, och helst så att det är lika mycket puts på båda sidor av nätet.

6

När grundputsen är torr läggs slutputs på. Här använder vi Skalcem CF2000. För att putsen ska bli starkare blandas den först med Skalf ex Beto-Binder, som är en primer.

7

Till sist görs ytan slät och fin. Till det använder vi en svamp som doppas i vatten och vrids ur hårt. Därefter förs svampen med lätt hand över ytan tills den blir slät.

8

Skorstenen har putsats i önskad färg och har blivit mycket snygg. Den har också isolerats och det ger renare rök och mindre sot.

Material

Från Murma/Skalflex:
• Hörnprofil med nät
• Skaltherm armeringsnät
• Skalcem Multiputs
• Skaltherm Grundputs
• CF2000 (färgad puts)
• Skalflex Binder

Dessutom:
• Paroc fasadisolering
• Pluggar med plastkrage
• Aluprofiler
• Plastbrickor
• 6 mm pluggar
• 4 x 50 mm skruvar
• Bottningslist
• Byggsilikon

Specialverktyg
• Stålputsbräda

Tidsförbrukning

Cirka 1 vecka för en fristående skorsten som vår och ett par dagar för en ”vanlig”.

Pris

Räkna med cirka 500 kr per kvadratmeter skorsten.

Svårighetsgrad

Du klarar av arbetet utan hantverkarkunskap, men då ska du noga följa anvisningarna i bild och text.

Ritning

Så här fästs droppkanten

Droppkanten är en aluminiumprofil med Z-form och vi klipper den så att den får en L-profil. Det kan ev. gå bra att använda ett fönsterbleck.

A. Aluprofil
B. Plastbrickor
C. Skruv och plugg
D. Bottningslist
E. Byggsilikon
F. Skorsten
G. Isolering
H. Armerad puts
J. Skorstenskrona

Så här fästs droppkanten

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Skorsten