Lätt
Svår

En gammal och väl prövad metod när det gäller utvändig tilläggsisolering av putsade hus har varit att först fästa hård isolering på fasaden och sedan avsluta med stänkputs eller puts på fint nät. Tyvärr är denna metod lite för besvärlig för hemmahantverkare, och det har inneburit att man har tvingats anlita yrkesfolk om man har önskat en sådan isolering och putsning. Men nu är det möjligt även för gör-det-självare att klara av jobbet.