Så enkelt byter du takrännan

När du ska byta takrännor på huset lönar det sig att välja metallrännor. De ger sig mindre, är starkare och håller längre än rännor i plast. Och så ger de ett snyggt och exklusivt intryck.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
200 kr/m
Byt takrännan: Så lätt är det!

När du monterar takrännan är det ett par detaljer du ska tänka på, som ex. fall och avstånd. Det kan du läsa mer om i gör-det-självbeskrivningen.

Intro

Takrännor skyddar ditt hus mot allvarliga vatten- och fuktskador. Trasiga och läckande takrännor ska därför bytas ut så fort som möjligt – och gärna till metallrännor, även om de är lite dyrare än plastrännor.

Takrännor i metall tål nämligen att du ställer en stege mot dem, de tål frost och så tål de även vikten från vintermånadernas snö och slask. Metallrännor är med andra ord en bra investering på grund av sin långa hållbarhet. Och så passar den grå zink-looken de flesta hus bättre än takrännor av plast.

LÄS OCKSÅ: Fixa den otäta takrännan

Så byter du takrännan

I denna gör-det-självbeskrivning kan du se hur enkelt du byter takrännan. Om du ser till att rännan sitter rakt, eller har fallet på rätt håll och att alla fästen sitter korrekt, är arbetet helt okomplicerat.

Vi visar, steg för steg, hur du:

 • monterar rännjärn
 • monterar takrännan
 • sätter på nya stuprör

Instruktion

01
Montering av rännjärn 5 Steg

Det finns flera olika sorters metallrännor. Vi har valt ett system som limmas samman. Det finns även andra system, men de monteras ofta på lik-nande sätt. Vi rekommenderar dock att man alltid följer tillverkarens anvisningar för det specifika systemet.

Vi börjar med att montera rännjär-nen, och här är det viktigt att de antingen är helt i nivå eller sluttar en liten bit ner mot den änden där stupröret ska placeras.

1

Mät takrännans totallängd, så du kan räkna ut hur många konsolljärn du behöver. De ska placeras med max 60 cm avstånd till varandra. Kontrollera om botten av takfotsbrädan är vågrät, så du kan använda den som utgångspunkt. Rännan ska sitta helt vågrätt eller ha ett fall mot stupröret på 1-2 mm per meter.

2

Börja med att montera det yttersta ränn-järnet i ena änden. Vi placerar konsolljär-net så högt som möjligt, då vi gärna vill ha fall på takrännan. Se till att den inte stöter mot taket.

3

I den låga änden placeras det yttersta rännjärnet 2 cm lägre än det i den högre änden. Det ger ett fall på 1,5 mm per meter. Var noga med att sätta rännjärnet helt lodrätt på takfotsbrädan.

4

Dra ett snöre mellan de två yttre rännjär-nen. Snöret ska dras åt så mycket, att det är helt rakt och inte hänger på mitten.

5

Montera de mellanliggande rännjärnen. De ska sättas så högt att framkanten är i höjd med snöret eller ligger 1 mm under. Se upp, så du inte råkar lyfta på snöret.

02
Montering av takrännan 7 Steg

När alla rännjärnen är på plats, är det dags att montera takrännan. Du ska därför ta ställning till var stupröret ska placeras.

Det enklaste sättet att få ett bra resultat är genom att lägga rännan löst i rännjärnen och därefter markera ut för stuprör och änddel. Därefter tas rännan ner igen och placeras på ett par bockar eller ett arbetsbord, innan du skär ett hål för övergången och kortar ner ändarna med en bågfil.

1

Lägg rännan i rännjärnen utan att klicka fast den. Rännans ände ska ligga ca 8 mm från insidan av vindskivan. Gör ett märke på rännan där du vill att mitten av stupröret ska placeras.

2

Ta ner rännan igen, och lägg övergången över din markering. Gör ett streck på insidan av övergången, och skär hål för takrännans stuprörshål med en bågfil. Använd en fil för att få bort de skarpa kanterna.

3

Rännan skärs till i ändarna med en bågfil. Använd ev. en monteringsdel som mall, så du får ett vinkelrätt streck att skära efter.

4

Lägg tillbaka takrännan i rännjärnen. Se till att rännans bakkant greppar i den bakre delen av rännjärnet, och klicka försiktigt framkanten på plats. Upprepa processen, tills alla rännjärnen griper om takrännan.

5

Lägg två strängar lim på varje sida av monteringsdelen, ca 15 mm från kanterna. Du får gärna vara generös med limmet, så monteringsdelen stänger helt tätt.

6

Häkta på monteringsdelen på baksidan av rännan, och klicka den på plats. Använd en skruvmejsel eller en spackel till att trycka framkanten på plats.

7

Stäng igen takrännan genom att montera änddelar i båda sidor. Lägg en limsträng på ändstyckets fals, häkta på bakkanten, och tryck botten på plats.

03
På med det nya stupröret 4 Steg

Stupröret förs via två vinkeldelar och ett mellanrör från takrännan och in till fasaden. Vid marknivå ska det anpassas till utloppet. I vårt fall är stupröret placerat så nära fasaden att det kan föras direkt ner i utloppet. Om utloppet ligger längre bort från fasaden, ska du montera ett så kallat sockelknä, som leder vattnet en bit bort från fasaden och ner i befintligt utlopp.

1

Lägg två strängar lim på varje sida av över-gångsdelen. Övergången häktas fast på baksidan av rännan, precis under hålet för stupröret. Framkanten trycks på plats med en skruvmejsel.

2

Hållarna till stupröret skruvas fast på fasaden. Den övre hållaren placeras rakt under skarven på vinkeldelarna, och den nedersta placeras ca 40 cm ovanför utloppet.

3

Sätt en vinkeldel på övergången och en i röret. Mät avståndet mellan vinkeldelarna, så du får rätt längd på den lilla mellandelen. Längden på stupröret skärs till, så det når 10 cm ner i utloppet.

4

Sätt en krage på stupröret. Stick ner röret i utloppet, tryck ihop det med böjarna, och skruva fast det ordentligt i hållarna. Avsluta med att föra ner kragen över utloppet.

Material

 • Takränna (AluZink)
 • Stuprör, Ø 75
 • Konsolljärn
 • Hållare till stuprör, Ø 75
 • Böj på 70 grader
 • Monteringsdel
 • Overgång
 • Änddel
 • Takrännelim, skruvar och träskydd

Tidsförbrukning

Om du räknar med en dag för varje stuprör har du gott om tid.

Pris

Ca 200 kr/m

Svårighetsgrad

Om du ser till att rännan sitter vågrätt eller har rätt fall, och alla hållarna sitter korrekt, är arbetet helt okomplicerat.

Tips & Tricks

Välj mellan flera färger och längder

Takrännor finns i flera längder och det är självklart en fördel med så få skarvar som möjligt. Så om du får materialet levererat, är det bra att beställa de långa rännorna på omkring 6 meter. Ska du själv hämta materialet, kan det dock vara nödvändigt att välja en kortare modell.
Men det är inte bara längden du måste förhålla dig till. I dag finns takrännor nämligen i en mängd färger och du har alla möjligheter att sätta din egen prägel på huset.

Fall och avstånd

När du monterar takrännan är det ett par detaljer du ska ta höjd för.

Fall: Takrännan behöver inte nödvändigtvis ha fall mot utloppet. Den får gärna sitta helt rakt. Men den får INTE ha bakfall. Sträva därför efter ett fall på 1-2 mm per meter mot utloppet.
Skarvar: Anpassa takrännorna och sikta på att hålla några milimeter mellan dem vid skarvarna. Rännorna bör inte överlappa varandra när du sätter ihop dem.
Avstånd: Håll ett avstånd på minst 8 mm där varje ände möter vindskivorna - det ska nämligen finnas plats för ändstyckena. Även om metallrännor inte rör sig i närheten så mycket som plastrännor gör, utdvigar de sig och rör sig en aning på längden, när temperaturen och årstiderna skiftar.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Hängrännor