Takkonstruktioner till småhus

Här ska hantverkaren visa hur man utformar takkonstruktionen till ett uthus. Taklutningen beror på vilken typ av taktäckning som ska läggas och på de lokala klimatförutsättningarna. Här ska vi senare lägga tegelpannor, vilket kräver en taklutning på minst 30 grader.

Här ska hantverkaren visa hur man utformar takkonstruktionen till ett uthus. Taklutningen beror på vilken typ av taktäckning som ska läggas och på de lokala klimatförutsättningarna.

Här ska vi senare lägga tegelpannor, vilket kräver en taklutning på minst 30 grader. Den bakre takbjälken, eller bärlinan, sitter på 180 cm höjd. Det ger en höjd på 270 cm på motsatta sidan, och en bra lutning.

Hantverkaren lyfter upp taksparren i önskad höjd och gör till att börja med fast den med en skruvtving, och markerar sedan var stolpen ska kapas. Med hjälp av en smygvinkel avsätter han lutningen på stolpen, så att den kan kapas av längs med sparren.

Han markerar också var den främre takbjälken ska placeras. bjälken ska fällas in i de tre stolparna, så därför markerar hantverkaren också var urtaget ska göras. Det gör han på alla tre stolparna. Sedan kan han såga ur i stolpen för både sparren och takbjälken.

Här väljer han att använda sticksågen som är satt på pendling och han använder en extra lång, kraftig sågklinga. Men man kan lika gärna använda en vanlig fogsvans. När stolpen är tillkapad i toppen gör han urtaget för takbjälken.

Det kan vara svårt att såga längs stolpen och har du inte full kontroll med sticksågen ska du använda en fogsvans. Nu är första stolpen klar. Innan hantverkaren fortsätter med stolpen i anda änden mäter han upp ordentligt så att det exakta måttet kan överföras på motsatt stolpe.

Med hjälp av smygvinkeln överför han också taklutningen hit. Sen fortsätter han som med den första stolpen. Den främre delen av skjulet byggs i övrigt upp och görs fast på samma sätt som den bakre.

Hantverkaren låter takbjälkarna sticka ut en bra bit mer än de behöver. Han sågar till dem först när taket är täckt. Då är han säker på att få en både exakt anpassad och snygg avslutning.

När takbjälkarna ligger på plats är det dags för taksparrarna. Den första sparren läggs på plats och hantverkaren markerar vad som är översidan. Efter det markerar han var sparren ska ligga på den bakre bjälken.

Med smygvinkeln an mot den främre bjälken markerar han var det ska sågas ur i sparren. Urtaget stöttar upp sparren mot bjälken.Han mäter upp urtagets höjd med tumstocken och med vinkeln ritar han upp hur mycket som ska sågas ur för att sparren ska passa exakt mot bjälken.

Han markerar både uppe och nere. Den första taksparren används sedan som schablon för de övriga sju sparrarna. Därför är det viktigt att man är noga med den första uppmätningen.

De åtta sparrarna hålls ihop med en skruvtving och med en timmermansvinkel överför han måttet på urtagen till samtliga sparrar. Vi använder en sänksåg inställd på rätt djup, och ett vattenpass som anhåll, så att snittet precis följer markeringen.

Samma sak i andra änden. Men sänksågen kan bara göra ett snitt. Därför sågar han i vinkel med sticksågen och urtaget är klart. Detta görs i båda ändarna på alla åtta sparrarna. Nu kan sparrarna placeras ut.

Och tack vare den exakta markeringen och tillsågningen passar de perfekt.Till att börja med lägger han ut sparrarna löst. Sen kan han markera var varje enskild sparre ska placeras på bjälkarna. De fördelas så att avståndet mellan dem är lika.

Sparrarna görs fast med vinkelbeslag och 5x40 mm ankarskruv. Det räcker med att sätta två skruvar i varje tunga på beslaget. Notera att vi monterar beslag på båda sidor om sparrarna, så att de sitter ordentligt.Sparrarna är monterade och nu mäter vi upp för takläkten.

LÄS OCKSÅ: Vinkelbeslag: Bygg med vinkelbeslag

Hantverkaren börjar med att markera var den första läkten ska placeras.Den ska sitta parallellt med takbjälken, därför använder han ett vattenpass. Det är viktigt att noga markera vad läkten ska sitta.

I det här fallet ska det vara 32 cm mellan varje läkt, eftersom tacket ska täckas med tegel.Med ett annat och lättare material till taktäckningen, som exempelvis plast, skulle det ha räckt med en läkt var 40:e cm.

För att slippa markera avstånden på alla sparrar använder hantverkaren en snörslå. Då kan han ta ut avståndet mellan läkten på flera sparrar samtidigt. De typgodkända T1-läkten håller 72x38 mm och ska monteras med 5x80 mm skruvar.

Takläkten monteras med viss förskjutning, så att inte två sammanfogningar hamnar intill varandra på samma sparre. Det ger bästa möjliga stabilitet.Det räcker med att dra en skruv per taksparr i genom läkten. Nu är taket färdigt och det är bara att börja täcka det.

LÄS OCKSÅ: Bygg själv ett träskelett till uthuset

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak