Bättre förbränning med extra luft

En vedkamin behöver luft för att kunna förbränna veden så bra som möjligt, släppa ut färre partiklar och säkra enkel eldning. Det är ofta en utmaning i dagens mycket täta hus. Lyckligtvis finns det en enkel och billig lösning. För ca 2.500 kronor kan du montera ett tilluftssystem. Det kräver att kaminen är förberedd för anslutning, vilket är fallet på i stort sett alla nya vedkaminer.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
En halv dag
Pris
Ca 2.500 kronor

Intro

Eld behöver luft

När det brinner i kaminen suger skorstenen röken uppåt. Det skapar undertryck inne i kaminen, som kan kväva elden p g a syrebrist. Med en slang där nere, som dras ut genom väggen precis bakom kaminen och “stängs” med ett galler på utsidan, tillförs frisk luft så att förbränningen blir optimal.

Luften förs in genom väggen i en isolerad flexslang som kopplas in längst ner på kaminen.

Instruktion

01
Så här gör du 7 Steg

Hela finessen ligger i att dra in frisk luft för förbränning från utanför huset i stället för att använda luften i det rum som kaminen står i.

Luften dras in via en 80 mm flexslang som kopplas på ett fäste i kaminen under förbränningskammaren.

Slangen dras ut via kaminens baksida och genom ytterväggen. Har du källare under kaminen kan du även dra röret ner genom golvet och ut genom källarväggen.

Även om principen är densamma, så finns det olika system som passar till olika kaminer.

1

Ta bort täckplåten på kaminens baksida. Den sitter i små tappar (här 5 st) som kapas av med ett multiverktyg. Om slangen ska ner genom golvet avlägsnas täckplåten på bottens undersida i stället.

2

Borra hål genom väggen. Hålets mitt markeras 7-8 cm ovanför golvet och ett 105 mm hål borras, så att det finns plats för både luftslang och isolering. Borra både inifrån och utifrån.

3

Luftslangen (ett flexrör) isoleras med 20 mm mineralull. Håll fast isoleringen med aluminiumtejp medan du klär in dem. Avsluta med att vira flera lager aluminiumtejp runt isoleringen.

4

Luftslangen monteras framifrån. Stick in röret och fäst det vid undersidan med aluminiumtejp. Isoleringen ska sluta ca 4 cm från kaminens undersida. Den andra änden sticks ut genom bakväggen.

5

Avslutning utomhus. Den medföljande flänsen trycks in i luftslangen där den hålls fast av en gummitätning. Sätt lite gummifogmassa på flänsen innan du trycker den på plats i hålet.

6

Genomföringen tätas inifrån. Mellanrummet tätas med bottningslist och övermålningsbar akrylfogmassa. Det är viktigt att täta så att det inte kommer ut varm luft i väggen. Det kan bilda kondens.

7

Dölj slangen. Det behövs inte men ser snyggare ut om du bygger en låda som döljer luftslangen. Här har den gjorts av trä för att visa principen, men den ska bestå av ett icke brännbart material.

Material

  • Tilluftssystem (här Varde AirBox-system)
  • Isolering till rör
  • Gummifogmassa, bottningslist och akrylfogmassa

Specialverktyg

  • Borr för att komma genom vägg

Tidsförbrukning

En halv dag.

Pris

Ca 2.500 kronor

Svårighetsgrad

Med rätt placering av kaminen är det enkelt att montera luftintaget.

Video

Så här använder du multiverktyget

I den här videon lär du dig allt om verktygets smarta funktioner och tillbehör. De många olika slags tillbehören gör det möjligt att både såga, stämma, kapa, fräsa och slipa på ställen där andra verktyg inte kommer åt. Och maskinen kan användas i både trä, plast, metall, murfog mm.

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Kamin