Byt ut fönstren, tilläggsisolera vinden, installera en värmepump – ja, det finns många sätt att minska energiförbrukningen och därmed flytta upp villan en klass eller två.

Byt ut fönstren, tilläggsisolera vinden, installera en värmepump – ja, det finns många sätt att minska energiförbrukningen och därmed flytta upp villan en klass eller två.

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen infördes 2006 genom en lag. Syftet med deklarationen är att den ska hjälpa fastighetsägaren att använda energi på ett ansvarsfullt sätt och skapa god inomhusmiljö.

LÄS OCKSÅ: IR termometer – mät temperaturen överallt

Det är Boverket som tar fram föreskrifter för energideklarationen och för dessutom ett register över utförda deklarationer. Det är certifierade experter som utför besiktning och upprättar en deklaration för den besökta fastigheten och Boverket har tillsyn över experterna, som ska vara oberoende av uppdragsgivaren. Energideklarationen har stor betydelse för den som vill köpa eller hyra en bostad eftersom den kan användas som jämförelse mellan flera hus. Den innehåller uppgifter om:

  • Den uppvärmda ytan i huset
  • Hur mycket energi som går åt för att värma bostaden, att ge komfortkyla, att få varmvatten och till fastighetens el
  • Expertens förslag till åtgärder för att minska användningen av energi
  • Om radonmätning har utförts och i så fall resultatet

Redaktionen rekommenderar: Spara pengar med effektiv isolering

Energiklasser

För att göra det enklare att jämföra olika hus med varandra infördes 2014 ett system med klassning efter byggnadens energiprestanda, som är ett mått på hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Den totala energin på ett år läggs ihop och delas med den uppvärmda ytan. Resultatet blir antal kWh per m2 och år.

För att kunna jämföra deklarationerna har Sverige delats i fyra zoner. I den nordligaste zonen accepteras en energiförbrukning på 130 kWh/m2/år för nybyggda småhus som inte är eluppvärmda. I zon II är den 110 kWh/m2/år, i zon III 90 kWh/m2/år och i zon IV 80 kWh/m2/år.

Det finns sju energiklasser, A–G, och de använder samma symboler som de man använder till kylskåp, tvättmaskiner etc. Hus som klarar energikraven för nybyggda hus hamnar i energiklass C.

När husets energiprestanda är hälften eller mindre än hälften av kravet för en ny byggnad hamnar det i klass A. I klass B ska det klara 50–75 % av kravet, i klass C 75–100 %, i klass D 100–135 %, i klass E 135–180 %, i klass F 180–235 % och i klass G över 235 %.

LÄS OCKSÅ: Vindpapp skyddar och förbättrar din isolering

Använd dig av tipsen

Vi har skapat sex modellhus i olika klasser för att visa vad som kan göras för att respektive hus ska flytta upp en klass eller flera.

Några är enkla och kan genomföras omedelbart. Andra är mer komplicerade, kräver experters hjälp och kostar en hel del. Men det finns många andra sätt att spara energi. Du kan till exempel byta alla glödlampor till led-lampor, stänga av standbyfunktioner, sänka temperaturen en grad, duscha kortare tid etc. Du bestämmer själv hur mycket du vill spara och hur mycket pengar du vill ha kvar i plånboken.

Ladda ned hela artikeln och se vad du kan göra för att flytta upp ditt hus en energiklass.