Extra innervägg med stålstomme och mineralull

Tilläggsisolerar du med en extra innervägg med både plywood och gips utanpå en stålstomme får du – förutom bättre uppvärmning - en skruvfast vägg som du kan hänga tunga saker på.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
8 dagar
Pris
350 kr/m2

Intro

Inte nog med att du minskar dina uppvärmningskostnader när du tilläggsisolerar. De isolerade rummen kommer också att kännas varmare och behagligare, framför allt för att luften längs ytterväggarna inte kyls av och därmed slipper du kallras. Om du tilläggsisolerar på insidan med en vägg innanför ytterväggen får du faktiskt flera fördelar:

 • Du slipper de märken och ränder som köldbryggor ofta orsakar.
 • Du döljer den gamla ytterväggen och får en helt ny, slät och fin vägg.
 • Du kan med fördel be elektrikern dra nya elkablar för han kan lätt göra det i den nya innerväggen.
 • Och för en liten merkostnad kan du få en stark vägg som tål vikten av stora tavlor och bokhyllor.

En sådan vägg har vi rest. Vi har valt en konstruktion av både gipsskivor och plywood. Plywooden sätts bakom gipsskivan. Då får vi en slät vägg som är brandhämmande och som är lätt att tapetsera eller måla. Och vi får en vägg som vi kan fästa saker på utan att använda pluggar. Skruvarna biter ju fast i plywooden bakom gipsskivan.

Instruktion

01
Stålstommen 8 Steg

1

Börja med att fästa skenan på golvet när du har tagit bort socklar och paneler och när du kollat att väggen inte är för tät. Den nya innerväggen ska stå fritt och därför håller vi ett avstånd på 50 mm mellan golvskenan (A) och ytterväggen.

2

Från golvskenan reser vi en stolpe (A) som fästs på en sidovägg, som inte ska isoleras. Regeln skruvas fast.

TIPS: Regeln gör det lätt att placera skenan taket. Om bägge sidoväggarna isoleras kan du sätta upp takskenan tillfälligt.

3

I taket fästs ytterligare en skena rakt ovanför golvskenan. Här får vi dela skenan för att kunna komma förbi ett rör. Med hjälp av ett långt vattenpass ser vi till att skenorna sitter i nivå med varandra.

4

Runt fönsteröppningen fästs två stolpar (B), båda med ryggen mot öppningen. Då kan vi fästa den nya smygen på reglarna när vi sätter dem i förlängning av den gamla smygen.

5

Nu sätts resten av stolparna upp. De vrids lätt innan de trycks in i tak- och golvskenorna. De fördelas och vi kontrollerar att de sitter med ett centrumavstånd på 60 cm. Stolparna justeras tills de står lodrätt innan de fixeras upptill och nertill.

6

Den vågräta regeln (A) ovanför öppningen görs av en skena som du har tagit bort skumremsan från. Skenan ska vara 6-8 cm längre än öppningens bredd. I bägge ändar klipps skenan upp tills bottnen kan vikas runt och fixeras i stolparna.

7

Ett invändigt hörn mellan två isolerade väggar byggs upp av två stolpar så att varken stål eller skivor kommer i kontakt med den kalla ytterväggen. Ett utvändigt hörn mot rummet har bara en stolpe, som vänder ryggen mot rummet.

8

En stålregel (C) placeras bakom stolparna cirka halvvägs upp på väggen. Alla stolpar fästs i regeln med två plåtskruvar (här kan tången inte användas). Med cirka 100 cm mellanrum fästs regeln i väggen med en avståndskloss emellan.

02
Väggen står fritt 4 Steg

Regelstommen består av 45 mm reglar av lättmetall och placeras 50 mm från ytterväggen. Då kan vi lägga på totalt 90 mm mineralull utan att få köldbryggor, men det krävs lite planering. Tänk också på att tillverkarna av stålreglarna föreslår kraftigare dimensioner om väggen är högre än 230 cm.

• 45 mm reglar till 230 cm vägg

• 70 mm reglar till 270 cm vägg

• 95 mm reglar om det högre än 270 cm

Här är det drygt 3 meter till tak och eftersom vi kompletterar med en vågrät regel kan vi trots allt nöja oss med 45 mm reglar.

Fixera stålreglarna med en specialtång. Den kläms runt två reglar på en gång och när du trycker till bildas det bulor eller jack i reglarna som håller dem på plats. När sedan träskivor och gipsskivor har monterats blir stommen styv. Om du vill skruva ihop reglarna ska du använda skruvar med försänkta huvuden.

Klipp stålreglarna med en plåtsax. Klipp först ett spår i båda sidorna innan du bockar regeln bakåt i cirka 45 grader. Då blir det lättare att klippa bottnen. TIPS: Om du ska skjuta in en regel i en annan ska du inte klippa av bottnen för då behöver du en bit att skarva delarna med.

Tången kläms runt de två stålreglarna …

… och gör två bulor som fixerar reglarna tills skivorna sätts upp.

Reglarna kan också skruvas ihop med plåtskruv.

Klipp stålreglarna med en plåtsax.

03
Isolering i två lager 3 Steg

1

Den yttre isoleringen (D) skjuts in mellan stolparna och ytterväggen. Det går snabbt för den ska bara skäras längs kanterna och vid den vågräta regeln mitt på väggen. Spillet är minimalt.

2

Nu kan elektrikern dra sina rör bakom stolparna för att de inte ska vara i vägen när nästa isolering sätts på plats. När väggen är klar kommer elektrikern tillbaka och drar fram kablarna ut rören så att vägguttag och strömbrytare kan monteras.

3

Den inre isoleringen (E) sätts i spänn mellan stolparna. Vid rör och andra hinder skärs en skåra för att det inte ska bli för många skarvar. Alla skarvar ska förstås förskjutas i förhållande till den yttre isoleringen.

04
Plywoodskivorna 3 Steg

1

Plywoodskivorna (F) sågas till i takt med att de ska monteras på regelstommen. Vi sätter dem liggande medan gipsskivorna monteras stående. Vi har köpt 18 mm takplywood eftersom den är försedd med not och spont.

2

Skivorna skruvas fast genom förborrade hål så att skruvhuvudena försänks i plywooden. Skivan lyfts på plats, fixeras med ett par skruvar och streck dras där mitten av stolparna finns. Vi förborrar en bit ner i skivan och skruvar fast den.

3

I det invändiga hörnet skruvar vi fast en hörnprofil (G) i de två plywoodskivorna. Profilen förstärker hörnet. För att täta och stänga ute ljud och luft tätas springorna runt skivorna mot tak, golv och väggar med akrylfogmassa (H).

05
Ångspärren 3 Steg

1

Ångspärrsfolien (J) sätts på plywoodskivorna. Den klipps eller skärs till långa våder som ska vara minst 10 cm längre än takhöjden. Varje våd ska sättas upp med en överlappning på minst 20 cm, och den kan ev. tejpas.

2

Plastfolien monteras på plywooden med klammer som skjuts fast med häftpistol. Har du en elektrisk går det snabbare.

VIKTIGT! Använd riktig ångspärrsfolie som är kraftig och håller i många år.

3

Tryck fast ångspärrsfolien ordentligt i akrylfogmassan runt skivorna. Täta runt alla ev. genomföringar med fogmassa och ångspärrstejp. Sätt sedan en liten tejpbit på varje klammer och längs skarvarna.

06
Gipsskivorna 3 Steg

1

Nu kan du sätta upp gipsskivor (K). En skruvdragare med djupstopp för gipsskruvar är ovärderlig, eftersom skruvhuvudet ska försänkas i kartongen utan att gå igenom den. Längs kanterna fästs en skruv på var 20:e cm, i mitten på var 30:e cm.

2

Skivorna skärs till i storlek. Vi skär igenom kartongen från ena sidan, bryter skivan över en kant och skär igenom kartongen på baksidan. Här används överskottet från sista raden som första bit i nästa rad så att vågräta skarvar förskjuts.

3

Utstickande ångspärr skärs bort när alla gipsskivor har skruvats fast. Nertill, där du senare ska sätta sockellister, skär du 1 cm från gipsskivan. Längs alla andra kanter skär du tätt intill skivorna. Därefter ska skivorna grundas eller primas.

07
Fönstersmygen 2 Steg

1

Väggen har blivit tjockare och det påverkar fönsteröppningen. Vi får därför göra en ny smyg av plywood (F). För att skarva den gamla smygen med den nya använde vi en lös spont. Till den nya smygen runt röret används spontad plywood.

2

Den nya smygen (F) skruvas fast på hörnstolpen. Men först har vi lagt en ordentlig klick fogmassa på kanten och satt i en lös spont i det ena spåret. Om du har en lamellfräs, så kan du använda den till detta jobb.

08
Foder och sockel 2 Steg

1

Foderlisterna (L) skruvas fast på plywoodskivan när du har lagt en limsträng längs kanten på den nya smygen. Limma mellan foderlisterna.

TIPS: Du kan vänta med att montera foderlisterna tills du har tapetserat.

2

Sockellisterna (M) sätts på plats, och åter drar vi nytta av att kunna skruva rätt in i plywooden. Vi hade tur och kunde återanvända alla sockellister, när vi hade skrapat av färg och puts från baksidan och kapat dem till rätt längd.

09
Spackling 3 Steg

1

Skarvarna mellan gipsskivorna armeras innan de spacklas släta. Den erfarne väljer säkert pappersarmering, som ska läggas i spackelmassa. Vi andra väljer självhäftande remsor av glasfiberväv. De fästs först och därefter ska de spacklas över.

2

Lägg på rikligt med spackelmassa över skarven, och pressa ner den i armeringstejpen. Dra ut massan med en bred spackel så att den blir slät. Låt massan härda, lägg på ny spackelmassa, dra ut den och slipa ytan slät och måla eller tapetsera.

3

Det gick snabbt att sätta upp hyllan och om den ska flyttas, kan hålen spacklas igen.

Material

 • 45 mm skenor (A) med 4 mm skumplast
 • 45 mm stolpar (B och C)
 • 5 x 60 mm skruvar att fästa skenor med
 • 6 och 8 mm pluggar
 • Plåtskruv för skarvning av stålreglar
 • 45 mm mineralull (D och E)
 • 18 mm takplywood (F), 120 x 240 cm
 • 38 mm gipsskruv, gips mot stål
 • 50 x 50 mm hörnprofil (G)
 • Akrylfogmassa (H)
 • Ångspärr (J) och ångspärrstejp
 • 13 mm gipsskivor (K), 90 cm breda
 • Foderlist runt fönsteröppning (L)
 • Ev. 4 mm plywood till lös spont
 • Trälim
 • Gipsspackelmassa
 • Grundfärg
 • Väggfärg
 • Alkydfärg till smyg och foder

Tidsförbrukning

Två väggar i ett rum på cirka 15 m2 tar 7-8 dagar + torktid.

Pris

Cirka 350 kr/m2 vägg

Svårighetsgrad

Det är lätt på stora ytor, men rätt besvärligt runt fönsteröppningarna.

Ritning

Ny vägg av plywood och gips

Regelstommen byggs upp av skenor (A), som fästs på golvet, på angränsande väggar och i taket, och av lodräta reglar (B) mellan tak- och golvskena. Eftersom det är extra högt till tak har vi kompletterat med en vågrät profil (C) för att få extra stöd.

Vi placerar regelstommen 50 mm från ytterväggen för då kan vi få plats för isolering (D) mellan stommen och ytterväggen och extra isolering (E) mellan stolparna. Då slipper vi köldbryggor i konstruktionen. Avståndet mellan stolparna är som alltid 60 cm (centrummått) får då passar isoleringsskivorna mellan dem. De lodräta sidorna på plywooden (F) fästs på stolparna. De vågräta sätts ihop med not och spont.

Ångspärren (J) sätts mellan gipsskivan och plywooden, där det är lätt att få den tät och där den sitter skyddad. OBS: endast en ångspärr i ytterväggen! Gipsskivorna (K) skruvas fast på plywoodskivorna, och det är inte så noga om skruvarna går in i reglarna.

Det invändiga hörnet består av två stolpar indragna från ytterväggen, så att isoleringen får plats mellan dem och ytterväggen. När träskivorna har monterats förstärker vi hörnen med en hörnprofil (G) innan gipsskivorna sätts upp.

Det utvändiga hörnet består av en enda stolpe, och den placeras 50 mm innanför ytterväggen. Här visar vi hur vi har satt stolpar, skivor och isolering vid en fönsternisch. Vi förlängde smygen med en träskiva (F) och satte en list (L) utanpå.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Isolera vägg