2 bra metoder för utvändig isolering

Fasadisolering är 30 procent mer effektiv än andra sorters tilläggsisolering som t ex invändig och hålväggsisolering. Det beror på att du slipper drag, köldbryggor och att värma upp ytterväggar. Det är lite dyrare att isolera från utsidan, men det tjänar du in igen.

Effekten av att isolera fasaden utvändigt är som att dra ner en varm jacka med vindstopp över ditt hus. Som en tevärmare av mineralull täcker isoleringen hela huset och förhindrar de köldbryggor och risker för drag som en invändig tilläggsisolering innebär.

LÄS OCKSÅ: Dubbeleffekt med Kingspan isolering

Huset packas helt in i isoleringsmaterial, oftast mineralull eller cellplast, och får en ny klimatskärm, som består av puts, fibercement, plåt eller något annat fasadmaterial.

Beroende på det nya isoleringslagrets tjocklek måste fönster och dörrar flyttas ut, och det måste sättas nya plåtar och göras andra åtgärder. Dessutom måste du ta höjd för takutsprång, och i vissa fall bör du också isolera sockeln, så att det inte stiger upp fukt under den nya fasaden. Det sistnämnda kan behöva göras i samarbete med ett proffs, men du kan också själv utföra arbetet.

Det är ett stort projekt att tilläggsisolera ett hus från utsidan, men det är otroligt effektivt. Och även om det är en långsiktig investering, så finns det snabba möjligheter till stora sänkningar av värmekostnaden och förbättrad energideklaration av huset, vilket kan påverka ett framtida försäljningspris.

Två metoder

Det finns i grova drag två sätt att göra en utvändig tilläggsisolering på. I båda fallen används antingen mineralull, cellplast eller alternativa isoleringsmaterial för att hålla värmen, men det är skillnad på hur materialen täcks in, hur fasaden ser ut efteråt och hur strängt klimat de passar i.

Oavsett val av metod måste man i planeringen ta höjd för att fönster och dörrar kan behöva flyttas längre ut på fasaden i samband med arbetet. -

Direkt på väggen

I de flesta fall sätts isoleringsmaterialet direkt på ytterväggen och täcks med ett integrerat putslager.

I uppreglad trästomme

Det finns dock också många olika exempel på lösningar där isoleringen sätts i en trästomme som i sin tur har fästs på väggen och bär en fristående fasadbeklädnad av t ex trä eller fibercement.

Metod 1: Direkt på väggen

Det enklaste sättet är att använda fasadskivor, t ex från Isover. De är tillräckligt starka för att kunna sättas direkt på husväggen utan att en trästomme stöttar dem.

En bärläkt sätts dock ovanpå sockeln. Den stöttar isoleringsmaterialets nedersta lager, tills det har fästs. Isoleringsskivorna fästs på väggen med montagelim och speciella spikplugg som slås in i förborrade hål.

När det första putslagret är på plats armeras hela fasaden med glasfiberväv, och alla utvändiga hörn förstärks med spackelprofiler.

Till sist putsas fasaden en gång till och kontrolleras noga så att det inte bildats mindre sprickor när putsen torkat.

1

Fasadskivorna ska fästas på väggen med lim som påförs med en tandspackel.

2

När skivorna är på plats fästs de med spikplugg som både håller inne skarvarna och stöttar skivorna på mitten.

3

Den gamla fönsterbrädan av sten tas bort och ersätts med en av mineralull. Fönsterbrädan har armerats redan innan det första puts-lagret och framkanten har förstärks ytterligare med en spackelprofil.

4

Fasaden avslutas med två lager puts. Mellan första och andra lagret armeras fasaden med glasfiberväv som läggs in i putslagret medan det är fuktigt.

Metod 2: I uppreglad trästomme

Om du vill ha en fasad som består av något annat än puts, exempelvis fibercement eller brädor, behöver isoleringen sättas i en uppreglad trästomme som skruvas upp på fasaden, så att den kan bära upp fasadbeklädnaden.

Först sätts alltså reglar som passar med isoleringsmaterialets dimensioner.

När isoleringen har satts på plats fästs vindpapp på regelverket. Därefter sätts läkt på regelverket, som fasadskivorna monteras på.

Distansläkten gör att det blir nödvändig ventilation bakom fasaden.

1

Trästommen har reglats upp på fasaden. Reglarna är 9,5 cm djupa och passar på bredden, så att isoleringsskivorna sitter fast perfekt mellan reglarna.

2

Om man väljer att låta fönsterna sitta kvar är det viktigt att komma ihåg att det kvar ska sättas för runt det nya isoleringslagret. Samtidigt bör man fundera på att en del ljus går förlorat när fönstret sitter djupare in i väggen.

3

Vindspärren sätts utanpå isoleringslagret. Vindspärren häftas fast på den uppreglade trästommen. Ovanpå vindspärren sätts distansläkten.

4

Slutligen monteras den nya fasadbeklädnaden på distansläkt som samtidigt säkerställer den nödvändiga ventilationen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolering