Fyll krypgrunden med isolering och få ett varmt golv

Om du har krypgrund och gärna vill isolera ditt golv så finns det enligt experterna bara en säker metod: Fyll krypgrunden med isolering av cellplast som det går att gå på.

Intro

En krypgrund består lite grovt sett av en massa luft under ditt golv. På vintern är luften kall och därför kyls också dina golvbrädor ner. Men det ofta 40-70 cm höga utrymmet har byggts in i husets konstruktion av en bra anledning: ventilation.

Med gallerventiler i sockeln på flera sidor om huset kommer det in massor av luft under den bärande golvkonstruktionen och ventilationen håller borta fukten. Därför trivs dina bärande golvbjälkar riktigt bra där nere i den ventilerade krypgrunden.

Du ska spara på värmen, men...

Konstruktionen är från en tid när kyla i stugorna var något som man löste med tjocka yllesockor och mycket ved. I dag vill vi hellre ha ett varmt golv än tjocka strumpor och vi vill hellre spara på värmen än att elda för kråkorna (eller golvbjälkarna). Och därför vill vi gärna isolera ner mot den kalla krypgrunden.

LÄS OCKSÅ: Låt kylan bli kvar i krypgrunden

Problemet är bara att de bjälkar som bär upp ditt golv mycket väl kan skyddas av den varma luften som sipprar ner genom golvet. Värmen kan nämligen påverka fukthalten i luften där nere. Och om du isolerar under golvet kan risken vara att du ändrar temperatur- och fuktförhållandena i krypgrunden så mycket att mögelsvamparna börjar trivas och att röta angriper träbjälkarna.

Därför blir isoleringen en komplex utmaning och det är inte säkert att ens den vassaste experten kan räkna ut om fukthalten i krypgrunden kommer att vara så låg året runt att den inte blir en grogrund för mögel. Därför pekar din expert förmodligen på en annan lösning: Ta bort krypgrunden helt.

Instruktion

01
Allt ska tas bort 4 Steg

Först ska hela golvet tas bort, och då är regeln enkel men krävande: Allt organiskt material måste tas bort. Det vill säga alla golvbjälkar, reglar, eventuell isolering etc. Det är nu som ditt hem förvandlas till en byggarbetsplats med ett golv av packad jord.

I vårt fall vilade bjälkarna på uppmurade tegelkolonner, så vi behövde såga, slå sönder och slänga många ton byggavfall i den hyrda containern.

När du är färdig måste underlaget vara helt stabilt.

Har du värmerör i krypgrunden måste du kanske rådfråga en VVS-are. Om huset har vattenburen värme kan det vara ganska komplicerat att reda ut det själv.

1

Golvet sågas upp med en sänksåg - lite försiktigt i början.

2

Under golvet fanns det lite isolering och en hel del musbon.

3

Kolonnerna av tegelsten bär upp golvbjälkarna. Båda delar ska tas bort.

4

VVS-aren har dragit nya värmerör innan det isoleras.

02
Underlaget ska vara i ordning 6 Steg

Det är viktigt att du gör ett stabilt underlag för din isolering, så att ditt golv inte blir ojämnt. Ett packat lager grus är ett bra sätt att säkra stabiliteten.

I vårt fall varierade höjden på krypgrunden en del: I den ena änden av det stora rummet var det ca 75 cm upp till golvets ovankant, i den andra änden bara ca 50 cm. För att få ett jämnt golv behövde vi alltså fylla på mer i den ena änden än i den andra.

Se till att ha tillräckligt med grus

Kalkylen för att beräkna hur mycket grus du ska beställa är förhållandevis enkel. Det krävs dock att du redan nu vet vilket golv du slutligen ska lägga på: Det golvet ska ligga precis under de befintliga trösklarna in till de omkringliggande rummen. Därifrån mätte vi ner till marken. Eftersom vi ville lägga 400 mm (40 cm) isolering, drog vi ifrån dem från höjden. Och så drog vi ifrån tjockleken på ångspärr, golvpapp, undergolv etc - alltså hela den konstruktion som vi i förväg hade skissat upp.

Och då stod vi med en siffra som berättade hur många centimeter grus vi behövde, och sedan var det bara att multiplicera arean med tjockleken i meter. Och eftersom vi arbetade med ett ganska ojämnt underlag, beställde vi extra mycket grus för säkerhets skull. Grus behöver man alltid som husägare.

Köp mer grus, inte isolering

Gruset läggs här ut i ett cirka 10 cm tjockt lager, som packas, varefter det om det behövs kan fyllas på mer.

Är din krypgrund för låg för att det ska finnas plats för isolering, golv o s v, så måste du gräva. Är den djup, så kan du fylla på med mer grus; extra cellplast är ett alternativ, men det är inte säkert att det lönar sig: Cellplast är betydligt

1

En minidumper är ett måste - här lastar vi in grus direkt i huset.

LÄS OCKSÅ: Minidumpern flyttar ett ton grus – i ett lass

2

Vi använde knappt 13 ton grus till vårt 40 m² stora rum.

3

Gruset ska ligga jämnt, så det ska både krattas och packas.

4

Med en markvibrator packade vi gruset i flera omgångar.

5

Innan vi kommit för långt borrade vi hål till pannrummet för att kunna dra golvvärme.

6

Sockelns insida putsas först så att vi kunde stryka på fuktspärren.

03
Så ska det fyllas på med isolering 5 Steg

dyrare än grus, och det är inte säkert att du sparar in en extra decimeter cellplast i lägre uppvärmningskostnad. Vi rundade ändå av uppåt till 400 mm, eftersom vi gärna ville lägga golvvärmerören ovanför fuktspärren (så att de kan lagas om det skulle behövas). Det gick enklast ihop med 150 + 150 + 100 mm.

Välj rätt sorts cellplast

Cellplast med hög hållfasthet är ett enkelt och effektivt sätt att isolera på. Därför arbetar vi här med skivor med beteckningen S250, som anger hur stor belastning skivorna klarar av. Eftersom vi gör en så kallad lätt golvkonstruktion, där vi inte gjuter ett lager betong ovanpå, måste vi ha de starka skivorna. Avslutar du med en betongplatta kan du nöja dig med lite svagare skivor.

Vi har fördelat de 400 mm cellplast i två skivor à 150 mm och en på 100 mm, då kan skivorna läggas i förband så att inte några skarvar går rakt igenom.

Det ger oss samtidigt chansen att lägga våra värmerör mitt i skivorna så att rören också får glädje av isoleringen.

När skivorna har lagts ut i två lager på det packade gruset, kan vi avsluta isoleringen med en kraftig plastduk som skyddar mot både fukt och radon: Om det stiger upp fukt från marken stoppas den, precis som den radioaktiva gasen radon också stoppas.

Farväl till galler i sockeln

Nu är det isolerat. Krypgrunden är borta och det behövs inte längre ventilation under golvet, eftersom cellplast inte kan mögla.

Det betyder att vi kan sätta för alla ventilationshål i sockeln. Det gör vi när vi får tid till det - först ska vi lägga golv ovanpå isoleringen, och sedan ska vi gå på vårt nya golv i bara strumplästen!

1

Det är viktigt att hela tiden se till att skivorna är i våg.

2

Vi gör plats för värmerören så att de hamnar mitt i isoleringen.

3

Skivornas två första lager läggs i förband för att undvika köldbryggor.

4

En kraftig fukt- och radonspärr limmas mot sockeln.

5

Till sist lägger vi golvvärme, innan vi avslutar med ett klickgolv.

Ritning

Så här byggde vi upp golvet

Så här byggde vi upp golvet (förutom att vi lade golvvärme precis under parkettgolvet).

Så här byggde vi upp golvet

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Isolera golv