När du tilläggsisolerar utvändigt kan det omfattande arbetet medföra en ändring av fasaden. Men det är mycket effektivare, sparar mera energi, skyddar den gamla ytterväggen och kräver inga ingrepp inomhus.

Läs om att isolera utvändigt