När du tilläggsisolerar utvändigt kan det omfattande arbetet medföra en ändring av fasaden. Men det är mycket effektivare, sparar mera energi, skyddar den gamla ytterväggen och kräver inga ingrepp inomhus.