Duellen: Invändig eller utvändig isolering?

Har du tänkt att isolera huset men tvekar om du ska göra det från insidan eller utsidan? Läs då här och lär dig mer om för- och nackdelar.

Det snabbaste och enklaste sättet att tilläggsisolera en kall yttervägg är att placera isoleringen på insidan. Då sparar du energi utan att behöva offra annat än en liten del av bostadsytan.

När du tilläggsisolerar utvändigt kan det omfattande arbetet medföra en ändring av fasaden. Men det är mycket effektivare, sparar mera energi, skyddar den gamla ytterväggen och kräver inga ingrepp inomhus.

Läs om att isolera utvändigt

Invändigt

Snabbt och överskådligt

Det snabbaste och enklaste sättet att tilläggsisolera en kall yttervägg är att placera isoleringen på insidan. Då sparar du energi utan att behöva offra annat än en liten del av bostadsytan.

Fördelar

 • Kan ofta utföras utan problem
 • Ändrar inte villans utseende
 • Ändrar inte villans storlek
 • Kan begränsas till ett par rum

Nackdelar

 • Stjäl utrymme i bostaden
 • Flyttar ut ytterväggen i kylan
 • Isolerar inte ytterväggen utanför mellanväggar och bjälklag
 • Orsakar köldbryggor i hörnen
 • Kräver ofta yrkesfolk till el och vvs

När du sätter upp isolering på insidan av en yttervägg hjälper du dig själv och miljön. Mer än hälften av all energi används till uppvärmning av bostäder, och en invändig tilläggsisolering hjälper verkligen om du vill spara energi. Arbetet utförs ganska snabbt, det är överskådligt, investeringen lönar sig relativt snabbt och till skillnad från andra energisparande råd behöver du inte minska värmen eller spara på ljuset.

Om du vet med dig att isoleringen inte är perfekt, ska du passa på att isolera så snart tillfälle bjuds, t.ex. när du lägger nytt tak eller golv, när du rättar till en vägg eller när du inreder vinden. Det finns egentligen endast två skäl till att inte utföra en tilläggsisolering. Det ena är att du planerar en kombinerad lösning, och det andra att väggarna inte tål det lilla ingrepp isoleringen är.

Ytterväggen flyttas ut i kylan

När du tilläggsisolerar från insidan innebär det också att du flyttar ut en del av ytterväggen i kylan.

Det kan ha varit värmen i rummet som har hållt väggen torr och frisk. Lösa fogar, flagande färg och andra fel gör en vägg sårbar, och invändig iosolering kan medföra risk för röta och frostsprängning i ytterväggen.

Invändig tilläggsisolering kan utföras på flera sätt. Det vanligaste är att resa en fristående innervägg med reglar av trä eller stål, gipsskivor och isolering. Det ger en annan fördel - är väggen ojämn, så rätas den automatiskt till. Du bestämmer själv hur tjock isoleringen ska vara.

Varje centimeter stjäl en centimeter bostadsutrymme, och även om du nöjer dig med att isolera endast ett rum, så kan du råka ut för problem.

Om det finns en ångspärr i väggen bör du antingen ta bort den eller perforera den, beroende på hur mycket isolering väggen kommer att bestå av. Fönsterbänkar ska göras större, smygpaneler sättas upp i fönsteröppningarna, vägguttag och strömbrytare ska flyttas ut. Dessutom ska du ev. flytta stuckaturen, sätta upp nya skugglister, flytta radiatorer eller kökssnickerier etc.

Sammanfattning

Om du nöjer dig med ett rum eller vill renovera innerväggarna, ska du isolera invändigt, och det gäller förstås också om du inte vill ändra fasaden.

Utvändigt

Bästa helhetslösningen

När du tilläggsisolerar utvändigt kan det omfattande arbetet medföra en ändring av fasaden. Men det är mycket effektivare, sparar mera energi, skyddar den gamla ytterväggen och kräver inga ingrepp inomhus.

Fördelar

 • Isolerar cirka 30 procent bättre
 • Kräver ej ingrepp i el eller vvs
 • Gör det inte nödvändigt att flytta den befintliga ångspärren
 • Skyddar den gamla väggen
 • Ger huset en ny fasad

Nackdelar

 • Taksprång ska ev. göras större
 • Kan kräva bygglov
 • Innebär flera svåra detaljer
 • Måste utföras på hela fasaden

Att tilläggsisolera utvändigt är ett mycket mer omfattande arbete än att sätta isoleringen på insidan, men det har fler och viktigare fördelar.

Hela villan packas ju in i den nya isoleringen, även den del som ligger utanför mellanväggarna och bjälklagen, som inte kan isoleras om du gör det från insidan. Den gamla ytterväggen skyddas mot kyla, värme, nederbörd och torka. Du behöver inte ta hänsyn till var den befintliga ångspärren sitter, och det är normalt färre hinder att ta hänsyn till på utsidan. Men det finns ett par viktiga problem: fönster och dörrar måste kanske flyttas ut i fasaden och taksprånget ska kanske göras större.

Praktiska och juridiska frågor

Det är inte alltid det går att placera isoleringen utvändigt. Taket ska vara tillräckligt stort för att sticka ut över den nya väggen, och det går inte alltid att göra taksprånget större.

Det kan också finnas juridiska problem. Fasaden hamnar närmare tomtgränsen, husets volym ökar och utseendet kanske förändras. Det innebär att du bör söka bygglov för projektet. Alla ändringar av en fasad medför som bekant att du har plikt att informera kommunen om ditt kommande isoleringsarbete.

Om villan är putsad och du putsar efteråt eller om träpanelen tas ner och sätts upp igen, så får huset visserligen samma utseende, men både fönster och dörrar sitter längre in i väggarna, och vill du att de ska sitta i nivå med fasaden, måste de flyttas. Många passar därför på att samtidigt beställa nya fönster och dörrar - men det gör projektet dyrare.

Den utvändiga isoleringen kan putsas - se artikel i detta nummer eller sök på vår hemsida) eller kläs med fasadpanel. Ska väggen putsas måste man välja hårda isoleringsskivor. Ska du sätta fasadpanel, reglar du upp på vanligt sätt.

Oavsett vilken fasad du väljer, råkar du ut för ett par besvärliga problem vid fönster och dörrar, och dessa kan kräva hjälp av yrkesfolk.

LÄS OCKSÅ: 5 lösningar för utvändig isolering

Sammanfattning

Om du inte drar dig för det rätt omfattande arbetet och det inte finns några hinder för det, så är den utvändiga till-läggsisoleringen den bästa och effektivaste lösningen, framför allt på lång sikt.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Isolering