Med rätt spackelmassa kan alla hål lagas.

Med rätt spackelmassa kan alla hål lagas.

Spackel i färdigblandade varianter, på tub eller burk, är det verkligen smart att alltid ha ett utbud av hemma i verkstaden.

Vi råkar alla ut för att behöva fylla igen hålet efter en plugg, spackla en sprucken bräda eller täcka reporna på en målad yta.

En gång i tiden krävde det att du köpte en säck torrbruk och själv blandade ihop spackelmassan. Samtidigt var utbudet begränsat.

Idag är bygghandelns hyllor fulla av produkter som är färdiga att använda. Det är så många att man kan prata om en djungel, där det krävs noggrann läsning av pytteliten text på paketet för att kunna skilja dem från varandra.

LÄS OCKSÅ: Goda råd till dig om väggspackel

Multi eller ultra?

Vad är t ex skillnaden mellan ”multi-” och ”ultra”-filler? Eller universalspackel och finspackel? Du klarar de flesta uppgifterna med två eller tre sorter. Då har du spackelmassa till större håligheter, till hål som ska målas över med detsamma och till skador i trä. Men till specialuppdrag finns det naturligtvis också speciellt spackel som du behöver känna till.

I den här gör-det-självbeskrivningen får du en ordentlig överblick över 12 olika spackelmassor som kan användas till:

  • trä (ute och inne)
  • mur (ute)
  • vägg (inne).