Hur används blad- och kantgångjärn?

Det är ofta utrymmet som bestämmer hur breda eller smala flänsarna på ett gångjärn kan vara.

Bladgångjärn/back-flaps
I regel kan man säga att bladgångjärn med nästan kvadratiska flänsar – så kallade back-flaps – får det bästa greppet i förhållande till skruvarnas och gångjärnets styrka.

 De breda flänsarna får ett bra grepp över ytan.

De breda flänsarna får ett bra grepp över ytan.

Kantgångjärn
Men ofta ska gångjärnet sitta på en smal kant, och då är man tvungen att använda den smala varianten av bladgångjärnet: kantgångjärn.

Är materialet som gångjärnet skruvas fast i väldigt klent, och behövs stöd längst hela kanten, ska man använda ett pianogångjärn som täcker en längre bit av kanten.

Kantgångjärnet klarar att sitta på smalare kanter.

Kantgångjärnet klarar att sitta på smalare kanter.

LÄS OCKSÅ: Få överblick över skåpsgångjärn

Viktigt om gångjärn!

Gångjärnet ska kunna stå emot väder och vind, om det sitter utomhus. Till kraftiga ytterdörrar och portar bör du använda varmgalvaniserade varianter. Till lite klenare konstruktioner kan man använda mässing eller rostfritt stål.

Gångjärnets hörn

De flesta blad- och kantgångjärn fås med både runda och skarpa hörn. Gångjärn med raka hörn fälls lättast in med ett stämjärn. Gångjärn med runda hörn är lättast att fälla in med en överhandsfräs.

Dimensioner

Blad- och kantgångjärn finns i riktigt många olika mått. Ofta är måtten angivna med två siffror. Den ena anger gångjärnets längd, och den andra talar om gångjärnets bredd i öppet utförande. Normalt anges höjden som den första siffran. Det finns också flera tjocklekar att välja mellan. Måttet framgår oftast av förpackningen.

Bladgångjärn
Vanliga tjocklekar för gör-det-självanvändning:

 • 1,5 mm
 • 2 mm
 • 2,5 mm
 • 3 mm
 • 4 mm

Finns normalt i höjder från 20 till 75 mm och i bredder (öppet utförande) från 70 till ca 300 mm.

Kantgångjärn
Vanliga tjocklekar för gör-det-självanvändning:

 • 1 mm
 • 1,5 mm
 • 2 mm
 • 2,5 mm

Finns normalt i höjder från 30 till 130 mm och i bredder (öppet utförande) från ca 20 till ca 100 mm.

Möjligheter: Tätt ihop eller förskjutet?

När man köper ett bladgångjärn ska man komma ihåg att titta på det från ena änden. På en del gångjärn sitter flänsarna tätt ihop, på andra sitter de en bit ifrån varandra och på en tredje sort är de lite förskjutna åt sidan.

Den sistnämnda sorten ger dig möjlighet att sätta luckan en liten bit in bakom skåpets framkant – och dörren/luckan en bit in i ramen.

Versionen där de två flänsarna sitter tätt ihop har den fördelen att man kan fästa gångjärnen utan att flänsarna behöver fällas in i träet – och de två delarna hamnar ändå inte för långt ifrån varandra.

1. Flänsarna med luft mellan sig fälls ofta in i skåp och luckor. 

2. Om flänsarna sitter tätt ihop behöver de inte fällas in.

3. Med förskjutna gångjärn kan du sätta luckan en bit in i skåpet.
 1. Flänsarna med luft mellan sig fälls ofta in i skåp och luckor.

 2. Om flänsarna sitter tätt ihop behöver de inte fällas in.

 3. Med förskjutna gångjärn kan du sätta luckan en bit in i skåpet.