Trä är ett fantastiskt användbart material, men det kan inte användas till skivor – inte utan att vi först sågar sönder träet och sedan limmar ihop det. Genom att blanda sågspån, hyvelspån eller träfibrer med olika lim och därefter tillsätta impregneringsmedel, olja, cement, glasfiber, melamin eller andra kemikalier och sedan ”baka” den blandade massan till skivor, har vi möjlighet att ge skivorna just de egenskaper vi vill att de ska ha.