Superwood är det miljövänliga alternativet

Superwood är ett hållbart alternativ till det traditionella tryckimpregnerade virket. Men är Superwood rätt val för DIG?

Superwood är en tillverkare av trä som behandlar träet på ett särskilt sätt för att få motståndskraftiga brädor.

Ofta väljer man trallbrädor i tryckimpregnerad furu för att få hållbart trä. Problemet med klassisk tryckimpregnering är att det ofta används tungmetaller som krom i produktionen, och det är inte bra för miljön.

Superwood trallbrädor är ett miljövänligt alternativ till de traditionella trallbrädorna i tryckimpregnerad furu.

Superwoods speciella impregnering

Superwood påstår själva att det går åt hundra gånger mindre träskydd i deras produkter än vad det gör i konventionellt tryckimpregnerat virke.

Virket behandlas under högt tryck, där de små partiklarna i träskyddet tränger ända in i kärnan av träet och skyddar hela vägen genom mot röta och svamp.

Superwood: Superwoods speciella impregnering

De utvalda trädstammarna sågas upp på sågverk och kortas ner till de längder som finns i sortimentet.

Superwood beklädning

Trä på fasader och infattningar ska tåla en del, och därför använder man ofta brädor av komposit på dessa ställen, alltså en blandning av trä och plast. Ett alternativ till lösning är Superwood, som tagit fram en rad olika brädor med olika profiler som kan användas till exempelvis fasadbeklädnad.

Gran är bra till fasader

Superwood består av utvald gran, och gran är ett perfekt val när du klär fasaden. Det beror på att gran på naturlig väg har en stängd cellstruktur som är vattenavvisande.

Gran bevarar dessutom sin naturliga form mycket bättre än träslag som ex. lärk. Det vrider sig inte som terrassbrädor av lärk exempelvis gör.

Superwood är bra till fasader

Superwood tillverkar bland annat klädselbrädor i olika profiler. Träet finns med eller utan träskydd.

Hållbarnheten är kärnan i Superwood

Enligt Superwood är ambitionen att leverera kvalitetsvirke på ett hållbart sätt som belastar miljön så lite som möjligt. Träet väljs ut från Sverige, Norge och Finland.

Superwood är FSC-certifierade, vilket betyder att man har stöd från organisationer som ex. Greenpeace.

Priset på Superwood är högt

Priset vittnar om att Superwood är en mer exklusiv produkt än exempelvis tryckimpregnerad furu eller trallbrädor av gran eller lärk.

Superwood kan köpas i en mängd olika byggmarknader över hela landet, eller beställas hem.

Läs mer om Superwood på deras egen hemsida. Här hittar du även länkar till återförsäljare av deras produkter.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä