Tryckimpregnerat virke - bra eller dåligt?

Tryckimpregnerat virke skapar debatt. Är det giftigt? Eller är det ett lysande alternativ till de något dyrare, hårda träslagen? Få svaret här.

Tryckimpregnerat virke är genialt där en konstruktion är i direkt kontakt med jord eller vatten.

Tryckimpregnerat virke är genialt där en konstruktion är i direkt kontakt med jord eller vatten.

Tryckimpregnerat virke är en vattendelare

Det är få material som är en så stor vattendelare som tryckimpregnerat virke. Anhängarna av tryckimpregnerat virke är helt sålda, medan motståndarna av tryckimpregnerat virke går riktigt långt för att undvika det.

Men hur ligger det till när det gäller tryckimpregnerat virke? Är det rena giftet som vi inte ens ska beblanda oss med, eller är tryckimpregnerat virke ett genialt byggmaterial?

Vad är tryckimpregnerat virke?

Oftast är tryckimpregnerat virke framställt av furu. Själva impregneringen går ut på att virket kommer in i en stor tank, som via vakuum suger ur all luft och fukt ur virket. Därefter fylls tanken med en impregneringsvätska, som man under tryck pressar in i träet så att det får sin hållbarhet. Impregneringen ser till att träet får en hållbarhet på mellan 20-25 år utomhus, om det används korrekt.

Tryckimpregnerat virke: Tycker du inte om den klassiskt gröna färgen som tryckimpregnerat virke har kan du välja brunimpregnerat virke i stället.

Tycker du inte om den klassiskt gröna färgen som tryckimpregnerat virke har kan du välja brunimpregnerat virke i stället.

Tryckimpregnerat virke från Sverige och utlandet

När du köper tryckimpregnerat virke ska du vara noga med att kolla upp om virket är producerat i Sverige eller i utlandet.

I Sverige framställer man endast tryckimpregnerat virke som innehåller godkända ämnen. Om du däremot köper virke som är producerat i utlandet riskerar du att köpa virke som kan innehålla kopparföreningar och kromföreningar, som kan vara hälsofarliga, om det tryckimpregnerade virket används fel.

Oavsett om du väljer att köpa svenskproducerat eller importerat tryckimpregnerat virke, så leta efter virke som är NTR-märkt. NTR är en förkortning av Nordiska Träskyddsrådet. Virke med NTR-märkning är godkänt i Sverige, oavsett om det är producerat här eller i utlandet.

Arbeta med tryckimpregnerat virke

Om du använder NTR-märkt tryckimpregnerat virke kan du arbeta med träet på samma sätt som man gör med annat trä. Ska du arbeta med virket en längre tid åt gången kan det dock vara en bra idé att använda handskar, precis som det är en bra idé att använda en mask om du ska såga eller slipa mycket i tryckimpregnerat virke. Tryckimpregnerat virke framställt i utlandet kan nämligen innehålla kromföreningar som vid långvarig kontakt kan ge hudirritation eller allergiska reaktioner.

Målning av tryckimpregnerat virke

Eftersom tryckimpregnerat virke innehåller impregneringsvätska kan det vara lite av en utmaning att måla. Som utgångpunkt bör man stryka träskydd på sitt tryckimpregnerade virke. Det kan låta märkligt, men när tryckimpregnerat virke utsätts för solens skarpa UV-strålar blir virkets yta nedbrutet.

Det är därför en riktigt bra idé att skydda tryckimpregnerat virke med träskydd. Det är dock viktigt att du väntar tills virket är så pass torrt, vilket betyder att du inte får måla eller olja in det innan fuktigheten är under 18 %. Du kan mäta fuktinnehållet i tryckimpregnerat virke med en fuktmätare. Om du behandlar träet, och fuktigheten är högre än 18% riskerar du att fukten helt enkelt "spränger" färgen/träskyddet när det förångas, och då får du börja från början igen med ytbehandlingen.

Tryckimpregnerat virke: Många tror felaktigt att tryckimpregnerat virke inte behöver träskydd. Solens UV-strålar går hårt åt träet, så träskydd är en bra idé.

Många tror felaktigt att tryckimpregnerat virke inte behöver träskydd. Solens UV-strålar går hårt åt träet, så träskydd är en bra idé.

När ska man använda tryckimpregnerat virke?

Tryckimpregnerat virke är perfekt till de ställen där en konstruktion är i mer eller mindre konstant kontakt med jord eller vatten. Alternativt skulle man kunna välja ekträ eller andra träslag som håller länge, som är väsentligt dyrare än billigt tryckimpregnerat virke.

Tryckimpregnerat virke är också lämpligt att använda på de ställen i en konstruktion där det kan vara svårt att komma åt och se virkets skick. När du bygger med tryckimpregnerat virke kan det vara en bra idé att använda skruvar märkta med A4, som är rost- och syrafasta. Det beror på att kopparföreningarna i tryckimpregnerat virke lätt kan få vanliga skruvar att rosta.

När ska man INTE använda tryckimpregnerat virke?

Ska du bygga högbäddar är det en riktigt dålig idé att använda tryckimpregnerat virke. Oavsett märkningen på virket ska tryckimpregnerat virke inte komma i kontakt med livsmedel eller födoämnen, så därför är det inte en bra idé att använda det till högbäddar där de kemiska ämnena kan tränga ner i jorden.

Du bör heller inte använda tryckimpregnerat virke på lekplatser eller till lekstugor, där barn kan komma i kontakt med virket. Gör du ändå detta, bör du måla träet först.
Att elda upp tryckimpregnerat virke är inte heller tillåtet, så om du inte längre ska använda träet rekommenderar vi dig att lämna det på återvinningsstationen.

Alternativ till tryckimpregnerat virke

Det finns en rad alternativ till tryckimpregnerat virke. Problemet är bara att de i regel är ganska dyra.

Träslagen azobé, robinia och teak kan användas till stolpar som ska stå i jord. Hållbarheten är längre än för ek och mäter sig gott och väl med tryckimpregnerat virke. Azobé är faktiskt så robust att det används under saltvatten – ex. vid båtbryggor och havsmiljöer.

Till träterrasser och liknande där träet ska monteras vågrätt kan en rad tropiska träslag som doussié, bilinga och teak användas som alternativ till tryckimpregnerat trä. Och till träfasader kan furu, gran och lärk användas. Om de ytbehandlas efter konstens alla regler innan de monteras uppnår de en hållbarhet som kan mäta sig med tryckimpregnerat virke. Det gäller särskilt om du målar med en tjock, heltäckande färg. Väljer du att använda tropiskt virke är det viktigt att det är miljömärkt som FSC – annars kan miljöfördelarna vara ytterst tveksamma.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trä