Guide till kullersten

Kullarstenar ska vändas och vridas åtskilliga gånger om du vill ha en jämn beläggning. Använd dem hellre där det inte är nödvändigt med en plan yta utan viktigare att marken täcks.

Kullerstenar används faktiskt mest som dekoration i en slät och mer praktisk yta av betongplattor.
© Foto: Lasse Hansen, Kristian Septimius Krogh, Lars Dalsgaard, Sten-design m.fl.

Egenskaper hos vanlig kullersten

Kullerstenar kan vara allt från runda till spetsiga som naturen skapat dem. Den oändliga variationen i storlek, färg och form ger dig fritt spelrum att skapa en personlig beläggning – antingen med enbart stenar eller i kombination med andra beläggningsstenar.

Användning av kullersten

Många av oss har sett kullerstenarna används på urgamla gårdsplaner och de har använts som en slags beläggning sedan stenåldern. I dag ser man dem mest som komplement till annan beläggning, t.ex. runt träd, brunnar och liknande. Det kan vara hopplöst att skapa en jämn yta med enbart stenar från naturen.

Läggning av kullersten

När kullerstenarna läggs måste de vändas och vridas för att kunna passa ihop med övriga stenar. De ska helst också vända en slät sida uppåt. Stenarna sätts i ganska tjockt sättgrus för att inte välta. Det tar lång tid och är ett hårt arbete, fast ganska trevligt och kreativt.

Hållbarhet hos kullersten

Kullerstenarna håller i evighet. Det är fogarna och underlaget som är svaga. Det lönar sig att ta god på sig när de läggs. Underlaget ska vara stabilt och dränerat.

Underhåll av kullersten

Borste beläggningen regelbundet och ta bort ogräs. Fyll upp fogarna med mer fogsand om den sköljs bort. Tvätta bort eventuell algpåväxt.

GUIDE: Se vår stora guide till stenbeläggningar

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Marksten