vanlig sten och kullersten

Vanliga stenar används faktiskt mest som dekoration i en slät och mer praktisk yta av betongplattor. Foto: Lasse Hansen, Kristian Septimius Krogh, Lars Dalsgaard, Sten-design m.fl.

Egenskaper hos vanlig sten och kullersten

Vanliga stenar kan vara allt från runda till spetsiga som naturen skapat dem. Den oändliga variationen i storlek, färg och form ger dig fritt spelrum att skapa en personlig beläggning – antingen med enbart stenar eller i kombination med andra beläggningsstenar.

Användning av vanlig sten och kullersten

Många av oss har sett stenarna används på urgamla gårdsplaner och de har använts som en slags beläggning sedan stenåldern. I dag ser man dem mest som komplement till annan beläggning, t.ex. runt träd, brunnar och liknande. Det kan vara hopplöst att skapa en jämn yta med enbart stenar från naturen.

Läggning av vanlig sten och kullersten

När stenarna läggs måste de vändas och vridas för att kunna passa ihop med övriga stenar. De ska helst också vända en slät sida uppåt. Stenarna sätts i ganska tjockt sättgrus för att inte välta. Det tar lång tid och är ett hårt arbete, fast ganska trevligt och kreativt.

Hållbarhet hos vanlig sten och kullersten

Stenarna håller i evighet. Det är fogarna och underlaget som är svaga. Det lönar sig att ta god på sig när de läggs. Underlaget ska vara stabilt och dränerat.

Underhåll av vanlig sten och kullersten

Borste beläggningen regelbundet och ta bort ogräs. Fyll upp fogarna med mer fogsand om den sköljs bort. Tvätta bort eventuell algpåväxt.

GUIDE: Se vår stora guide till stenbeläggningar