PROBLEM:

Jag har en förstört en skruv, som är helt omöjlig att få ut! Skruvens spår har slitits ned helt. Vad kan jag göra?

LÖSNING:

Det är ett problem många av oss känner igen. Skruven kan inte lossas för spåret har skadats och bitsen får inte något grepp. Det är också anledningen till att det finns en hel del verktyg som kan få ut en skadad och envis skruv. Det finns många olika modeller. Denna är från Harald Nyborg och kostar 50 kr.