Det är - minst sagt - att överdriva, när man säger om en golvspackelmassa att den är självnivellerande. Det kan alla som försökt spackla ett plant golv skriva under på.

Det är visserligen sant att riktigt tunnflytande spackelmassor har en förmåga att flyta ut och bilda en relativt jämn yta. Men du kan inte blanda en portion, hälla ut den på golvet och sedan vänta på att tyngdkraften gör sitt jobb och fördelar massan åt dig, så att du nästa dag har en så plan yta på golvet att du kan rulla ut den heltäckande mattan eller lägga parkett. Nej, det är bara en dröm … Även om du inser problemet och gör ett försök att hjälpa flytspacklet, som massan också kallas, så är risken stor att golvet blir ojämnt och påminner om ett backigt landskap.

LÄS OCKSÅ: Vad kan microcement användas till?

Det gäller att hjälpa till på rätt sätt

Det är dock ingen tvekan om att det går att få fram en helt plan yta med de fiberförstärkta, finkorniga massorna. Men det gäller att hjälpa till på rätt sätt. Du ska veta hur massan fungerar och du ska vara mycket noggrann. Redan när du blandar massan gäller det att ha ögonen med sig. Blir den för tjock, kan den inte flyta ut. Blir den för tunn, så håller den inte när den har torkat.

Spackla hela golvet

Men korrekt blandning är endast ett av de villkor som ska uppfyllas för att du ska kunna skapa ett plant golv, utan att lita på turen eller övernaturliga krafter. En annan sak som är viktig: Du kan inte bara spackla igen de värsta dalarna i golvet. Hela golvet ska spacklas.