Självnivellerande spackelmassa behöver din hjälp

Tillverkarna säger att spackelmassan är självnivellerande. Det är den inte. För att den ska kunna flyta ut och bilda en helt plan yta på golvet ska du hjälpa den.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
300 kr/m²

Intro

Det är - minst sagt - att överdriva, när man säger om en golvspackelmassa att den är självnivellerande. Det kan alla som försökt spackla ett plant golv skriva under på.

Det är visserligen sant att riktigt tunnflytande spackelmassor har en förmåga att flyta ut och bilda en relativt jämn yta. Men du kan inte blanda en portion, hälla ut den på golvet och sedan vänta på att tyngdkraften gör sitt jobb och fördelar massan åt dig, så att du nästa dag har en så plan yta på golvet att du kan rulla ut den heltäckande mattan eller lägga parkett. Nej, det är bara en dröm … Även om du inser problemet och gör ett försök att hjälpa flytspacklet, som massan också kallas, så är risken stor att golvet blir ojämnt och påminner om ett backigt landskap.

LÄS OCKSÅ: Vad kan microcement användas till?

Det gäller att hjälpa till på rätt sätt

Det är dock ingen tvekan om att det går att få fram en helt plan yta med de fiberförstärkta, finkorniga massorna. Men det gäller att hjälpa till på rätt sätt. Du ska veta hur massan fungerar och du ska vara mycket noggrann. Redan när du blandar massan gäller det att ha ögonen med sig. Blir den för tjock, kan den inte flyta ut. Blir den för tunn, så håller den inte när den har torkat.

Spackla hela golvet

Men korrekt blandning är endast ett av de villkor som ska uppfyllas för att du ska kunna skapa ett plant golv, utan att lita på turen eller övernaturliga krafter. En annan sak som är viktig: Du kan inte bara spackla igen de värsta dalarna i golvet. Hela golvet ska spacklas.

Instruktion

01
Hitta skevheterna 3 Steg

Innan du börjar jämna ut golvet ska du ta reda på hur skevt det är. Det gör du med ett långt vattenpass, en rätskiva eller en cirkellaser. Ska ett klickgolv läggas ovanpå, avgör klickgolvet hur plant underlaget ska vara. Normalt räknas dock ett golv som tillräckligt plant om det lutar mindre än 1-2 mm per meter.

Golvspackelmassan är enklast att påföra om skiktet är minst 2 mm. Ett tunnare skikt kan vara svårt att fördela och få jämnt.

1

Hitta ojämnheterna i golvet med ett långt vatten-pass/en rätskiva och en tumstock.

2

Hål och gropar markeras genom att omkretsen ritas upp med en blyertspenna. Sticker ojämnheter upp genom golvet tas de bort med hammare, mejsel eller diamantkapskiva på vinkelslipen.

3

Skruva ner nivåskruvar för att markera den nya golvhöjden. Välj skruvar med platta huvuden och skruva i dem så att de har det färdiga golvets exakta höjd. Ju skevare golv och ju mindre erfarenhet av golvspackel, desto fler nivåskruvar ska du skruva i.

02
Gör rent noggrant 1 Steg

1

Rengör golvet noggrant med grundrengöring innan du påför något ovanpå. Rester av såpa, klinkerolja och andra fetter ska bort.

03
Fyll groparna 2 Steg

Har du gropar som är större än 10 mm ska de först fyllas innan du stryker på den självutjämnande spackelmassan. Vi använder en snabbtorkande avjämningsmassa som är tjock och enkel att hantera. Undvik att använda vanlig betong av sand, vatten och cement, eftersom den tar längre tid att härda och har svårt att hålla om skiktet blir för tunt.

1

Häll ut det blandade bruket på det område som ska riktas upp.

2

Fördela bruket, arbeta ut det ordentligt och släta till ytan med putsbrädan. Dra ut bruket så långt ut mot kanten som möjligt medan det fortfarande hänger ihop. Kom ihåg att det ska finnas plats för 2-5 mm självutjämnande spackelmassa ovanpå.

04
Stryk på en primer 1 Steg

1

För att golvspackelmassan ska kunna fästa så bra som möjligt stryks en primer ut över hela golvet. Välj den primer som rekommenderas till golvspackelmassan och se till att underlaget är rent och att bruket är torrt.

05
Stryk ut spackelmassan 3 Steg

Nu har du äntligen kommit till den punkt då många tror att arbetet med självutjämnande golvspackelmassa börjar. Men det är också nu som du får nytta av ditt fina förarbete, vilket bidrar till att säkra ett snyggt resultat. Hela golvet ska spacklas en gång medan massan fortfarande är våt. Det ger det finaste resultatet.

1

Blanda spackelmassan genom att hälla rent vatten i en hink eller balja. Häll i spackelpulvret och blanda det noggrant med en visp på en borrmaskin. Massan ska vara krämig, jämn och klumpfri. Låt massan vila några minuter innan den rörs om igen.

2

Häll ut spackelmassan på golvet. Börja i ett hörn och med ett område som inte är större än att du kan nå det.

3

Fördela massan i ett jämnt skikt med en tandspackel och använd skruvarna för att säkerställa att golvet blir jämnt och plant. Golvet jämnas ut i små portioner. Hela golvet ska jämnas ut medan spackelmassan fortfarande är våt. Annars kommer det att bildas synliga övergångar.

06
Ta bort topparna 1 Steg

1

Skrapa bort småtopparna från ytan när spackelmassan är så torr att man kan gå på den utan att det blir några avtryck, men innan den helt har härdat.

Material

 • Snabbtorkande avjämningsmassa (ex. Lip 275)
 • Primer
 • Golvspackelmassa
 • Skruvar med platt huvud

Specialverktyg

 • Rätskiva/långt vattenpass
 • Tandspackel
 • Putsbräda

Tidsförbrukning

1 dag plus torktid för ett rum på ca 15 m².

Pris

10-300 kr per m², allt beroende på hur mycket som ska riktas upp.

Svårighetsgrad

När förarbetet har gjorts bra, är det enkelt att arbeta med spacklet.

Video

TEKNIK: Självutjämnande spackelmassa

Med tandspackel och piggroller fördelas massan helt jämnt

Video

TIPS: Kolla golvet med ett vattenpass

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Betonggolv