MÖJLIGHETER: Det finns många valmöjligheter när du ska köpa färg: sorter, kvalitet, glans och kulör.

MÖJLIGHETER: Det finns många valmöjligheter när du ska köpa färg: sorter, kvalitet, glans och kulör.

VAD BETYDER GLANSGRADEN?

Färgens glansgrad berättar hur blank eller matt ytan blir. Skalan går från 0 till 100, där O är helmatt, och 100 är superblank.

Färg med låg glansgrad är inte särskilt slitstark, men bra när det handlar om att dölja små ojämnheter.

Färg med hög glansgrad ger en blankare och mer rengöringsvänlig yta, å andra sidan syns ojämnheter väldigt tydligt.

Färg med glans 1-2 är populär till innertak, där slitaget är minimalt. Glans 3, 5 och 10 är det vanligaste valet till väggar. Här är belastningen fortfarande relativt låg, men det är en fördel om ytan kan tåla en fuktig trasa.

Färg till väggar och tak

Till ytor som ska tåla slitage, t.ex. kök och badrum, är glans 20-30 lagom.

Till träpanel kan du välja allt från glans 5 till 70. Här är ditt val delvis beroende av hur robust ytskiktet ska vara. Men det kan också handla om utseendet, t.ex. om du målar en spegeldörr i en blank glans som kontrast till en matt vägg.

VIKTIGT OM FÄRG!

Färg som blandas i butik brukar vara väldigt exakt, men det kan vara små nyansskillnader från burk till burk. Vid målning av större rum är det därför en bra idé att måla en hel vägg med färg från samma burk.

SPECIELLT MED FÄRG

Färg ska förvaras svalt, torrt, frostfritt och inte i direkt solljus. Och så ska burkarna vara tätt förslutna. Under dessa omständigheter garanterar de flesta producenter mellan två och fem års hållbarhet. Har färgen blivit för gammal kan du oftast känna det på lukten.

Färg till väggar och tak

VÄGG-/TAKFÄRG Slutbehandling för vägg och tak finns i många glansgrader. Glans 1-2 är helmatt och reflexfri och populär till innertak. Glans 5-10 är det vanligaste till väggar. Glans 20-25 är bra för utsatta väggar.

Färg till väggar och tak

BÄRGRUND Ytor klädda med väv eller filt suger mycket, så en grund innan slutbehandling är en god investering. Kan även användas på puts, betong, gips och sandspacklade ytor innan slutmålning.

Färg till väggar och tak

SPÄRRFÄRG På väggar och tak missfärgade av nikotin, sot eller fukt är en färg med spärrande effekt en bra lösning. Kan användas på puts, gips och både behandlat och obehandlat trä.

Färg till väggar och tak

VÅTRUMSFÄRG De flesta producenter har en variant särskilt ämnad för målning i våtrum. Färgen hämmar mögel- och svampväxt på ytan. Den är även mycket slitstark och lätt att hålla ren.

Färg till väggar och tak

PRIMER FÖR SLÄTA YTOR Vill du måla släta ytor, t.ex. kakelplattor och industrilackerede dörrar, kräver det en häftgrund. Den säkrar att slutmålningen sitter ordentligt. De glatta ytorna slipas matta innan applicering.

Färg till väggar och tak

FÄRG FÖR TRÄPANELER Paneler och väggar/tak av råspont kräver en färg särskilt anpassad för trä. Färgen finns som heltäckande, transparent och i en variant som låter träets struktur synas genom färgen.

Färg till väggar och tak

FÄRG FÖR STEN OCH BETONG Till betong, puts och lättbetong är det lämpligt att använda silikatfärg, som låter ytan andas. Kan även användas på t.ex. gips, fibergips och sandspacklade ytor om du grundmålar innan.

STORLEKAR OCH FÄRGER

När det gäller mängden färg, är det små skillnader från producent till producent. Och producenterna har inte all färg i alla storlekar. Men du kan gott räkna med, att de mest populära färgerna finns i många olika storlekar .

De vanligaste är 0,35/0,37 liter 0,75 liter 3 liter 4 liter 9 liter 10 liter

Det är mer eller mindre en fråga om smak när det gäller färger till inomhusmålning. De flesta producenter har en färgväljarfunktion på sin hemsida. Den ger en god överblick över möjligheterna. Är du fortfarande osäker kan det löna sig att köpa små färgprover som vanligtvis täcker 1-2 kvadratmeter.