Familjekök med 5 m lång bänkskiva

Man kan inte få för mycket bänkyta i ett kök. Så här bygger vi ett långt kök som ger mer än fem meter bänkyta. Det krävs precision när man bygger upp delarna som ska stå spikraka. Men det blir exakt - om du följer denna gör-det-självbeskrivning!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
30 000 kronor
Familjekök med 5 m lång bänkskiva

En 5 meter lång köksbänk kräver precision. Vi visar hur du får alla element i köket helt raka.

Intro

Det är mycket enkelt att lägga en över fem meter lång bänkskiva på underskåpen i köket. Inte minst när man har bestämt sig för att det ska vara en 12 mm tunn, modern plastskiva. En sådan bänkskiva överlåter man nämligen till experterna som placerar skivan i två delar på skåpen och svetsar samman dem med en osynlig skarv.

Men det kommer bara att lyckas om du dessförinnan har ställt skåpen så helt exakt, så att bänkskivan har perfekt stöd överallt från det ögonblick den läggs på skåpen.

LÄS MER: Här har vi samlat alla våra artiklar om köksbänkar

Precision är avgörande

Detta kök ger därför en riktigt bra lektion i hur du bygger underskåp i ett modulkök. Det finns inget utrymme för fel, varken när du fogar samman delarna, ställer upp dem, sätter ihop dem eller fäster dem.

I gör-det-självbeskrivningen visar vi hur du:

 • monterar ihop moduler med räta vinklar
 • ställer skåpen på en bakomliggande kantlist
 • monterar ihop modulerna till en enhet
 • sätter lådor och luckor på plats
 • sätter fast sockelfronterna
 • väljer rätt bänkskiva.

Lycka till!

OBS! Denna gör-det-självbeskrivning är en del av ett stort kökstema. Här kan du ladda ner det 18 sidor långa temat.

Instruktion

01
Delar med rätt vinklar 7 Steg

Du sparar mycket pengar genom att själv sätta ihop delarna i ditt nya kök, och de många speciella skruvarna och beslagen gör det enkelt och säkert att foga samman delarna till solida skåp.

Ändå blir det ofta fel när folk själva sätter ihop sina kök. Detta händer för att man i sin strävan efter att bli färdig väldigt ofta glömmer att kontrollera om delarnas fasta stycken, det som de yrkeskunniga kallar kroppen, blir helt vinkelräta.

Och detta är helt avgörande för att lyckas med resten av arbetet.

1

Träpluggar och monteringsskruvar placeras i den ordning som anges i monteringsanvisningen. Det lönar sig i stort sett aldrig att improvisera med ordningen, än mindre med skåp som du inte har satt ihop förut.

2

Styckena trycks ihop helt tätt under arbetets gång för att undvika att det uppstår skevheter, t.ex. på grund av sågspån som ligger i kläm mellan två ytor. Skydda ytorna genom att arbeta på mjukt underlag.

3

Bakskivan skjuts ned i skårorna innan den sista sidan läggs till. Skivan sitter så spänt att den riktar upp skåpet. I skåp där bakskivan häftas fast ska du vanligtvis rätta till vinkeln medan du häftar fast skivan.

4

Ett särskilt plastbeslag skruvas fast överst på sidorna i framkanten på några av skåpen, eftersom avståndet mellan sidorna här fixeras med en smal metallskena. Detta säkerställer stabiliteten på lång sikt.

5

Metallskenan fästs i beslaget med sina speciella skruvar - och här ska du vara mycket noggrann med att trycka ihop styckena så att de är helt hoptryckta och så att de låses fast i rätt vinklar.

6

Den sista sidan trycks ned på plats. Träpluggarna håller inte ensamma, men de sitter så spänt att ingenting glider ur position medan du sätter i skruvarna.

7

Sidorna skruvas ihop med de tvärgående delarna. Träpluggarna säkerställer positionen i det ena planet och skruvarna ser till att delarna sitter helt tätt - oavsett om du skruvar genom skivan eller fogar samman med andra beslag.

02
Skåpen ställs på en bakkantslist 5 Steg

När de enskilda delarna har satts ihop är nästa steg att ställa upp dem.

Även här är det helt avgörande för den långa bänkskivan att resultatet blir mycket exakt. Vi väljer därför att använda hantverkarnas genväg med en genomgående list under skåpens bakkant. Först när listen har skruvats fast på väggen så att den bildar en plan och vågrät yta har vi garanti för att skåpens bakkant kommer att stå vågrätt och helt i linje.

Skåpens framkant vilar på de sockelben som medföljer vid leveransen.

1

Placera listen under skåpens bakkant i den planerade höjden. För att ha kontroll på den långa listen klossar vi upp den så att den ligger helt vågrätt och drar ett streck för höjden på väggen.

2

Fäst sockelbenen i hålen bakom skåpens framkant. Vid skåpets gavel ska benet stå inne under skåpet. Mellan skåpen ska de sättas så att de bär upp båda skåpen.

3

Vrid sockelbenets lösa del på plats tills det passar ungefär med den höjd som listen har över golvet. Benet kan justeras sist, men man undviker en massa krångel om det har ungefär rätt höjd från början.

4

Lyft ned skåpet på plats på listen. Det är en väldigt bra idé att vara två om arbetet, särskilt med dessa breda skåp, så att man inte riskerar att skada sockelbenen.

5

Räta upp skåpen till vågrät position med sockelbenen. I första skedet justerar vi höjden vid den sida som blir hela skåpets gavel. Vrid sockelbenet med fingrarna och ta hjälp av vattenpasset.

03
Delarna fogas till en enhet 4 Steg

Nu har vi fått det första skåpet på plats och då är det enkelt att lägga till resten, eftersom vi har satt den gemensamma listen under bakkanten.

Det kan dock fortfarande lätt uppstå skevheter, och det lönar sig att fortsätta arbeta noggrant och systematiskt när följande delar ska läggas till.

Det gäller hela tiden att försäkra sig om att en del är helt på plats innan du går vidare - och det är en dålig idé att gå tillbaka och justera tidigare arbete.

Allt rättas till exakt efter ett vattenpass och skåpen skruvas ihop tätt.

1

Dra åt skåpsidorna med tvingar så att de sitter tätt ihop innan de skruvas ihop. Endast skruvarna kan knappast dra samman sidorna helt tätt, men de ska hålla tillräckligt bra när väl sidorna har satts ihop.

2

Fortsätt med framkanterna. De ska också dras ihop tätt och fixeras med skruvar. Det nedersta hörnet längst bak ska inte dras ihop. Här får du hoppas på att enbart skruvarna drar ihop sidorna.

3

Rätta till sockelbenen under arbetets gång varje gång en ny del läggs till och sidorna har skruvats ihop tätt.

4

Kontrollera att allt är spikrakt. När hela raden av delar har satts ihop, skruvas skåpen fast i väggen längst upp. Se upp så att du inte drar åt så att skåpet blir snett

04
Lådor och luckor sätts på plats 8 Steg

Hela det långa, hopsatta köksskåpet har byggts med lådor. De är enkla att foga enligt vägledningen, och det som verkligen är smart är att du snabbt och enkelt kan rätta till lådfronterna så att de ser helt raka ut i möbeln.

Det finns en detalj som många glömmer - och den betyder rätt mycket för hur bra möbeln ser ut.

Diskmaskinens front kan justeras på höjden så att den motsvarar höjden på lådorna. Med denna möjlighet är en front på diskmaskinen en detalj som verkligen fulländar köket.

1

Skruva fast skjutbeslag på lådans botten och bakstycke. Vid den här typen av lådor är det den här metoden man använder, efter att lådan har satts ihop med träpluggar och skruvar.

2

Sätt fast fronten med det lilla beslaget. Fronterna på de mycket breda lådorna skruvas fast i botten med ett beslag på mitten, efter att fronten hakats på lådans sidor med fjäderbelastade beslag.

3

Skruva på lådbeslagen på skåpet. Den erfarna köksbyggaren kommer säkert att göra det innan delarna sätts ihop, men om du är rädd att förlora överblicken kan du vänta tills skåpet står upp.

4

Sätt in lådorna i skenorna. Se till att de glider helt på plats..

5

Lådorna kan rättas till genom hålen i sidorna. Innan du börjar rikta in fronter och luckor ska du skaffa dig en bra överblick, så att du slipper rikta in fler fronter än möjligt.

6

Mät upp på baksidan av diskmaskinens front för de beslag som frontluckan ska hängas upp med på maskinens lucka. Du ska känna till avståndet från lådorna till bänkskivan.

7

Skruva på beslagen på fronten. Beslagen på den här modellen ser till att fronten skjuts upp och ned i förhållande till luckan när den öppnas och stängs på maskinen.

8

Haka på luckans front i beslagen. Med hjälp av olika skruvar kan du justera fronten så att den hamnar helt på plats.

05
Sockelfronter i långa banor 4 Steg

Sockelfronterna klickas bara på sockelbenen - under förutsättning att du har förberett dig lite.

Först ska nämligen delarna skäras till och du ska placera fogbeslagen så att de inte sitter i vägen för varandra i hörnen.

Vid den extra långa möbeln ska vi dessutom ha skruvat ihop ett par sockelfronter som tillsammans bildar en förlängning.

1

Markera placeringen av sockelbenen på sockelfronterna efter att fronterna har skurits till på längden.

2

Två sockeldelar sätts ihop där skåpet är längre än fronterna. Med ett par korta listdelar som skruvas ned i fronterna, är det ganska enkelt.

3

Slå dit den fasta delen av sockelhållaren i det spår som sitter på frontens baksida utanför varje sockelben.

4

När du hör det sista klicket från sockelfronten som sätts på plats, är du klar med ditt nya kök.

Material

Kvik-kök (Mano, högglans):

 • 2 st. 120 cm breda lådskåp
 • 2 st 100 cm breda lådskåp
 • 1 st 60 cm breda skåp med luckor

Tidsförbrukning

2-4 dagar beroende på erfarenhet, verktyg och hinder - plus väntan på företaget som levererar bänkskivan och monterar den.

Pris

Ca 30 000 kr för det knappt 6 meter långa skåpet som vi bygger i artikeln. Därutöver ca 45 000 kr för bänkskivan med inbyggd vask.

Svårighetsgrad

Det är faktiskt inte så svårt om du bara läser monteringsanvisningen noggrant och använder dig av våra tips. Men du MÅSTE ta dig tid att gå igenom dem.

Video

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Video

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Nytt kök