Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

En vanlig köksfläkt kan ha svårt att få ut allt matos och imma från köket om man inte ställer in den på högsta hastighet. Men när den arbetar hårt så kan man också höra den. Alltför tydligt. Det hjälper inte att öppna ett fönster för att vädra ut matoset, eftersom förutsättningen för bra utsugning via fläkt är att det skapas ett undertryck i köket. Då kan matos inte spridas till resten av bostaden, och undertrycket drar in luft till köket från de andra rummen. Då uppnås den effektivaste ventilationen. Utsugning av luft från köket är med andra ord viktig för att man ska få ett bra inomhusklimat, men ljudet från fläkten är en tråkig och irriterande bieffekt.