Montering av köksfläkt med extern motor

Måste köksfläkten få bort matos och fukt effektivt, måste den i regel gå för fullt - och det låter! Det problemet löser du om du monterar en köksfläkt med en extern motor. Se här hur du ska göra.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 timmar
Pris
19.300 kronor

Intro

En vanlig köksfläkt kan ha svårt att få ut allt matos och imma från köket om man inte ställer in den på högsta hastighet. Men när den arbetar hårt så kan man också höra den. Alltför tydligt. Det hjälper inte att öppna ett fönster för att vädra ut matoset, eftersom förutsättningen för bra utsugning via fläkt är att det skapas ett undertryck i köket. Då kan matos inte spridas till resten av bostaden, och undertrycket drar in luft till köket från de andra rummen. Då uppnås den effektivaste ventilationen.

Utsugning av luft från köket är med andra ord viktig för att man ska få ett bra inomhusklimat, men ljudet från fläkten är en tråkig och irriterande bieffekt. Därför kan du med fördel flytta motorn, och ljudet från den, från köket. Här visar vi hur du monterar en spiskåpa, ansluter den till imkanalen, kopplar in en motor på vinden och till sist ansluter en kanal mellan motorn och en takhuv.

Det är inte billigt att installera en fläktmotor på vinden, men den ser till att matos och fukt sugs ut från köket - utan att du behöver avbryta ett samtal eller ropa högt för att andra ska höra vad du säger.

Spiskåpor och fläktar kan beställas via Internet, men för att se dem i verkligheten bör du besöka en köksinredningsaffär eller ett byggvaruhus.

Flexrör eller spirorör?

Det är tillåtet att använda isolerade flexrör mellan spiskåpa och imkanal, mellan imkanal och motor och mellan motor och bjälklag. Flexrör får aldrig användas i dolda utrymmen, t.ex. lådor du har snickrat själv, i bjälklag eller yttertak. Alla dolda rör ska vara isolerade spirorör.

När du använder flexrör, ska du veta att luften bromsas av den skrovliga och ringformade insidan och att det lättare samlas fett, damm och smuts inuti rören. Det kan därför vara en fördel att genomgående använda spirorör.

Fråga alltid där du köper rör och fläkt om de senaste bestämmelserna.

Flexrör

Spirorör

Instruktion

01
Montera spiskåpan 6 Steg

När du planerar för systemet ska du veta, att om du använder rör med liten diameter, så är det risk att du hör motorn - även om du ställer den på vinden. Välj därför rör med stor diameter, och motorn ska förstås dimensioneras efter rören och avståndet till spiskåpan.

Rören kan vara av typ flexrör mellan spiskåpa och imkanal, men genom våningsbjälklag och i imkanaler duger endast isolerade spirorör. Läs mera om detta längst ner på nästa sida.

Motorn placeras i en låda av cellplast som dämpar ljud och håller fukt ute. Kondensisolering är viktig för att det inte ska droppa från spiskåpan.

1

Plocka bort den gamla fläkten och tillhörande slang. Om det gamla hålet i köksskåpet är för litet sågar du upp ett större hål rakt under imkanalen.

2

Skruva fast en list hela vägen runt om i öppningen mellan köksskåpen. Listen ska sedan bära den nya spiskåpan, som monteras med skruvar nerifrån.

3

Skruva fast spiskåpans övre del i listerna. Det görs nerifrån med skruvar genom de förborrade hålen i kåpan. Beroende på vilken modell du har valt, kan monteringen naturligtvis skilja sig från monteringen av vår kåpa.

4

Skruva nu fast den undre delen av kåpan på den övre. Ventilationsröret (flexröret) fästs på röret på ovansidan av kåpan med slangklämma. Den ena kabeln ska dras upp till fläktmotorn på vinden. Den andra ska anslutas av en elektriker.

5

Om du vill ha hyllor framför röret ska du göra urtag i dem. Rita av en bit av röret på varje hyllplan och dra streck från kanten in till cirkeln. Som du ser är de nya rören större än de gamla.

6

Såga nu längs strecken med en sticksåg så att det bildas hästskoliknande urtag. Slipa sågkanterna lätt med slippapper.

02
Montera motorn 6 Steg

1

Denna motor suger in luften från sidan och blåser ut den via ovansidan. Överlåt till en elektriker att ansluta ström till både fläktmotor och elektronik.

2

Sätt fast den sida av motorn där du ska ansluta från imkanalen. Ta bort de tre skruvar som håller fast motorn och sätt fast flänsen som du ska montera flexröret eller spiroröret på.

3

Sätt fast den nedre delen av den isolerande lådan på gångbrädor eller reglar med två skruvar försedda med stora brickor. Här har vi tillfälligt tagit bort isoleringen ovanpå.

4

Sätt motorn och den övre delen av isoleringen på plats. Montera därefter det rör som ska gå mellan motorn och rörfästet i yttertaket.

5

Spänn fast den övre delen av isoleringen på den undre med plastband. Dra åt banden men inte så mycket att de skär sig ner i cellplasten.

6

Från den fasta imkanalen har vi dragit ett isolerat flexrör till motorn. Det ska bara sättas fast på insugsflänsen med slangklämma och när vi har plockat undan verktygen fyller vi på ny isolering runt ventilationsröret.

Material

 • Spiskåpa
 • Motor som ställs på vinden
 • Isolerat spirorör och flexrör
 • Slangklämmor
 • Ev. takhuv
 • 2 lister, t.ex. 22 x 44 mm
 • Skruvar

Spiskåpa (Pompeji) och fläktmotor från Thermex www.thermex.se

Tidsförbrukning

Upp till en halv arbetsdag, beroende på om befintlig takhuv är tillräckligt stor.

Pris

Spiskupa, cirka 11500 kr Motor, cirka 7500 kr Spirorör, isolering, flexslang och andra material går på cirka 300 kr/meter.

Svårighetsgrad

Om du inte måste borra hål i en takstol så är monteringen ganska enkel.

Ritning

Flytta motorn från köket

Motorn till en spiskåpa kan placeras på flera ställen. Här har vi ställt den på vinden (1), men den kan även monteras i taket (2) eller i en yttervägg (3).

Flytta motorn från köket

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Köksfläkt