Enkel ljudisolering av köksfläkten

En köksfläkt med inbyggd motor låter! Väljer du i stället en med extern motor, kan du relativt enkelt borra hål i ytterväggen och flytta motorn - och därmed ljudet - utomhus.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
30.000 kronor
Tyst köksfläkt

Emhættens motor er placeret på den anden side af husets ydermur, så larmer det mindst muligt i køkkenet.

Intro

En tyst fläkt skapar lugn

Stekoset breder ut sig i köket, och fläkten går för fullt. Du kan knappt föra ett normalt samtal med dina gäster utan att behöva skrika. Det är ett scenario de flesta har upplevt någon gång.

Men du kan få lugn och ro i köket och bli av med både oväsen och stekos, om du installerar en tyst fläkt.

Flytta ljudet från fläktkåpan

Du får en tyst köksfläkt genom att flytta själva motorn från köket till en plats där ljudet inte stör. Du måste alltså investera i en extern motor till din köksfläkt för att den ska bli tyst. En extern motor till en köksfläkt kan köpas för ca. 3.000 kr. och uppåt.

På vinden, taket eller i väggen

När du väl har bestämt dig för att investera i en tyst köksfläkt så ska du välja var du ska placera den externa motorn till fläkten.

I vårt fall har vi valt en lösning, där den externa motorn till köksfläkten är placerad på husets yttervägg. Du kan även välja att placera motorn på vinden, och om det inte finns plats där kan du också köpa motorer för tysta köksfläktar som kan monteras på taket.

Så optimerar du en tyst köksfläkt

När du väl har bestämt dig för var du vill placera den externa motorn, kan du optimera din tysta köksfläkt ytterligare. Hur du drar rören påverkar nämligen hur mycket fläkten låter.

Röret som ska suga ut matoset från köket påverkar nämligen hur mycket din köksfläkt låter, eftersom luft som rör sig avger ljud. Därför är det viktigt att röret till din tysta köksfläkt dras så rakt som möjligt till motorn, utan för många böjar.

Välj rätt rör till din köksfläkt

Du bör även välja ett rör med en stor diameter. Det ger en lägre lufthastighet, vilket resulterar i mindre ljud och därmed en tystare köksfläkt.

Det optimala valet är ett brandsäkert flexrör av aluminium. Det har en låg våghöjd, som reducerar luftmotståndet så lite som möjligt.

Välj inte ett plastflexrör, då det har stora veck, vilket ger större luftmotstånd och därmed mer ljud.

När du ska montera en tyst köksfläkt

När du monterar den tysta köksfläkten är det viktigt att du från början är noggrann med mätningen. Då kan du vara säker på att din fläkt kommer att sitta bra över spisen, och du slipper fylla igen ett felplacerat hål i ytterväggen.

Kräver ett speciellt borr

Om du som oss väljer att montera motorn till din köksfläkt på ytterväggen så behöver du ett så kallat kärnborr för att göra hålet i väggen. Kärnborret når inte hela vägen genom väggen på en gång, så man förborrar först med ett långt murborr, och sedan använder man först kärnborret inifrån, tills man är halvvägs genom muren, och kan borra den sista biten utifrån.

Men det är också det svåraste med att montera en tyst fläkt, så vill man bli av med oljudet så är det ändå ett förhållandevis enkelt projekt.

Instruktion

01
Mätning 3 Steg

Tyst köksfläkt: Börja med att markera var fläkten ska placeras 1

Börja med att markera var fläkten ska placeras. Dra ett streck på väggen som markerar mittlinjen på spisen eller spishällen. Håll monteringsramen på väggen och mot taket och rita längs insidan av ramen. Där ska hålet för röret borras.

Tyst köksfläkt: Borra hål i väggen 2

Borra hål i väggen. Börja med en lång borr som har samma diameter som centrumborren i kärnborren. Hålet ska placeras 10 cm nedanför ramens inre streck för att diametern på det stora hålet ska kunna bli 20 cm.

Tyst köksfläkt: Borra det stora hålet med kärnborren 3

Borra det stora hålet med kärnborren. Arbetet kräver en stark borrmaskin som kan arbeta med låga varvtal och med lågt moment, så att motorn stannar om borren fastnar. Borra halvvägs in i väggen. Resten borras utifrån.

02
Sätt upp motorn 5 Steg

För att kunna sätta fast den externa motorn på utsidan av ytterväggen krävs att det finns ett genomgående hål i väggen.

Borra från båda sidorna av väggen. Det medföljer ett teleskoprör till motorn och det sticks in i hålet i väggen. Röret skyddar den aluflexslang som luften från köket sugs ut genom.

Om du bor i ett murat hus av tegel eller lättbetong är det inte alltid så lätt att borra hål i väggen med kärnborr. Ett alternativ är att borra en rad hål vid sidan av varandra och sedan hugga hål med hammare och mejsel. Risken är dock att en tegelsten lossnar och att du måste mura fast den. I trähus är det enklare att borra hål.

Tyst köksfläkt: Stosen på baksidan av motorn sågas av 1

Stosen på baksidan av motorn sågas av. Den är 125 mm i diameter men här använder vi oss av ett 150 mm rör. Därför sågas den yttre delen av stosen av med bågfil så att delarna passar ihop.

Tyst köksfläkt: Montera röret på motorn 2

Montera röret på motorn (stålrör eller aluflexslang). För att lättare kunna spänna fast flexslangen dras den ut i änden så att den blir nästan slät. Därefter fästs den med slangklämma.

Tyst köksfläkt: Stick in teleskopröret i hålet 3

Stick in teleskopröret i hålet. Det gör det lättare att föra igenom aluflexslangen samtidigt som det skyddar slangen. Även om du använder stålrör så bör du dra det genom teleskopröret.

Tyst köksfläkt: Skruva loss bakstycket från motorn 4

Skruva loss bakstycket från motorn och stick in både rör och kabel genom hålet i bakstycket. Tryck fast bakstycket mot väggen och markera för skruvhål på väggen. Borra hålen och skruva fast bakstycket på väggen.

Tyst köksfläkt: Sätt fast motorn och kåpan på bakstycket 5

Sätt fast motorn och kåpan på bakstycket och lås med två skruvar på bottnen. Vid monteringen sticks en kontakt på bakstycket in i en kontakt på baksidan av motorn och därmed kommer det fram ström till motorn.

03
Sätt upp fläkten 7 Steg

Nu fortsätter arbetet inomhus för fläkten ska sättas upp i köket. Själva kåpan ska hakas fast på en låda som skruvas fast på väggen ovanför spishällen. Det ska också monteras en kåpa som döljer röret eller slangen som kommer från teleskopröret på vägen till lådan.

Undersök om den tvådelade kåpan, som ska dölja röret, verkligen är så lång att den når från teleskoprör till låda.

Det ska vara minst 35 cm från den undre kanten på köksfläkten till närmaste kokplatta. Helst mera så att du kan få plats för en stor gryta på spishällen och får plats att röra.

Tyst köksfläkt: Skruva fast ramen på väggen 1

Skruva fast ramen på väggen. Håll ramen precis under taket och dra ner den undre kanten till önskad nivå. Markera för de sex hålen, borra och skruva fast ramen. I tegelväggar krävs pluggar.

Tyst köksfläkt: Lådan för fläkten hakas fast på ramen 2

Lådan för fläkten hakas fast på ramen. Kolla att den sitter rakt. Det finns justerskruvar på lådan så placeringen kan lätt ändras. När du är klar dras skruvarna åt. Invändigt hålls den fast med två skruvar.

Tyst köksfläkt: Styrkabeln kopplas in 3

Styrkabeln kopplas in så att den externa motorn kopplas ihop med köksfläkten. Sladden från fläkten ansluts till vägguttaget, men strömmen ska vara bruten! Skruva t.ex. ur proppen så är du säker på att strömmen är bruten.

Tyst köksfläkt: Dra ner aluflexslangen från teleskopröret till fläkten 4

Dra ner aluflexslangen från teleskopröret till fläkten. Skär av slangen med en vass hobbykniv. Dra ut rynkorna på de nedersta 5 cm av slangen. Montera ett kallrasskydd på fläkten och fäst slangen på stosen med slangklämma.

Tyst köksfläkt: Sätt fast skyddskåpan på ramen 5

Sätt fast skyddskåpan på ramen. Kåpan består av två delar. Sätt först upp den övre och minsta delen. Klistra fast de tre skyddspapperen på den övre delen så att den inte repas när du skjuter upp den undre delen av kåpan.

Tyst köksfläkt: Köksfläkten hakas fast 6

Köksfläkten hakas fast. Två sladdar från skärmen ska anslutas till kontakterna på sidan av lådan innan fläkten vippas in och fästs på lådan med sex skruvar. Till sist monteras fettfilter och sugytor.

Tyst köksfläkt: Nu sitter den nya köksfläkten på plats 7

Nu sitter den nya köksfläkten på plats och är klar att suga upp matos och ånga – utan att föra oväsen när den arbetar.

Material

  • Spiskåpa (här Miele DA 489-4 EXT Zenit)
  • Väggmotor (här Miele AWG 102)
  • 150 mm flexrör av aluminium
  • Skruvar och pluggar (ingår ofta)
  • Lång borr som passar till kärnborrens centrumborr

Specialverktyg

  • Kärnborr, diameter 20 cm

Tidsförbrukning

Ett par arbetsdagar.

Pris

Cirka 30.000 kr, men det kan klaras av mycket billigare. Priset för utomhusmotor börjar vid cirka 5000 kr.

Svårighetsgrad

Det enda som kan vara besvärligt är att borra hål i ytterväggen för röret.

Video

TEKNIK: Hål för rör i murverk

En mejsel och en liten stenborr klarar uppgiften

VERKTYG: Så här använder du slagskruvdragaren

Slagskruvdragaren kan användas för samma uppgifter som skruvdragaren och lite mer. För den är mycket starkare. I den här videon visar vi hur du använder maskinen för att lätt borra stora, djupa hål i trä och skruva i långa skruvar, muttrar och kraftiga franska skruvar. Det krävs bara rätt tillbehör och rätt inställning.

Tips & Tricks

3 alternativ när motorn ska placera utanför köket

Om du ska sätta upp en ny köksfläkt i köket och vill slippa ljudet från den brummande motorn, så gäller det att placera motorn så långt bort från fläkten som möjligt. Det ger dig tre alternativa lösningar.

Motorn kan placeras på utsidan av ytterväggen, på vinden eller på taket. Vilken lösning som är bäst beror på de förhållanden som råder hos dig och vad du vill betala.

Motorn står på vinden och blåser ut matoset via ett rör till ett ventilationsrör på taket.

Om det inte finns plats för motorn på vinden kan den monteras i en takhuv på yttertaket.

Röret från köksfläkten kan föras ut genom ytterväggen till en extern motor i en skyddskåpa.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Mer i samma kategori Ljudisolering