Flytta fläktens motor och få tyst i köket

Ett stilla sus eller en startande jetmotor? Det är stor skillnad på ljudnivån på olika köksfläktar, och lyckligtvis kan du välja att både ha på en effektiv fläkt och föra ett helt vanligt samtal. En lösning är att flytta ut fläktmotorn från köket och upp på vinden – eller ända ut i kylan.

Behöver du bättre kapacitet i din köksfläkt? Eller kanske lite tystare?

Då är lösningen given: en köksfläkt med extern motor som kan placeras på vinden, på ytterväggen eller på taket.

Effektiv vs. högljudd

Det finns nämligen två motstridiga önskemål när det gäller köksfläkten: Den ska vara effektiv och byta ut luften i köket så snabbt att du slipper stekos i hela huset. Men samtidigt är det irriterande om den låter så mycket att du inte kan föra ett normalt samtal eller lyssna på radio medan du lagar mat.

Lösningen kan vara en fläkt vars motor inte sitter direkt i öronhöjd utan i stället placeras på vinden eller utomhus. Då kan du flytta ljudet långt bort och samtidigt få en betydligt kraftigare motor, eftersom den kan vara större när den inte ska byggas in i själva fläkten. Men fundera noga på om din nuvarande fläkt inte är tillräcklig och om ljudnivån verkligen stör så mycket.

Det är nämligen varken billigt att köpa eller lätt att installera en extern motor, särskilt inte om den ska sitta på vinden eller på taket. Det finns faktiskt moderna köksfläktar med egen motor som är både effektiva och ganska tysta.
En köksfläkt bör kunna byta ut luften i köket (eller den öppna planlösningen) minst 10 gånger i timmen. Så du måste alltså veta hur stort utrymmet är i kubikmeter (längden x bredden x höjden) och multiplicera med 10. Den volymen, t ex 500 m3, måste fläkten alltså minst kunna leverera per timme.

4 olika placeringar av fläktmotorn

1. Motor på taket – dyrast lösning

Det är inte den vanligaste lösningen, men du kan faktiskt köpa en takmotor till din fläkt. Då sitter själva motorn i en stor kupa utvändigt på taket.

De vanligaste takmotorerna är ungefär lika effektiva som motorer på vind och yttervägg. Däremot flyttar du motorljudet ända upp i höjd med taket, där det bara kan störa fåglarna.

 • Vanlig kapacitet: 800-900 m3/timme.
 • Ljudnivå: Knappt hörbart.
 • Det krävs: Omfattande installation, eftersom hål måste tas på vind och tak.

2. Inbyggd motor – låter mest

På den “traditionella” köksfläkten sitter motorn inne i själva enheten. Det gör det mycket enkelt att montera fläkten, eftersom hänsyn inte behöver tas till var motorn ska placeras.

Men ska köksfläkten vara effektiv ställer det krav på motorn och därför kan ljudnivån vara så hög att det stör, särskilt när du sätter fläkten på full speed. Men det finns köksfläktar som är både relativt kraftfulla och förhållandevis tysta, t ex 56 dB, vilket är betydligt tystare än normal samtalsnivå.

Vissa köksfläktar kan dessutom utrustas med ett filter som minskar matoset. Det kan kompensera för bristande sugförmåga, särskilt om du lagar kryddstark mat eller exempelvis har öppen planlösning utan en köksdörr att stänga.

 • Vanlig kapacitet: Upp till 650 m3/timme.
 • Ljudnivå: Ner till ca 56 dB(A).
 • Det krävs: Enkel installation som bara kräver ventilation, t ex genom husvägg.

3. Motor på vinden – bara i enplanshus

En motor som flyttas upp på vinden kan vara något större och därmed starkare än en inbyggd motor. Samtidigt flyttar du den del av köksfläkten som låter, och beroende på isolering och övriga förhållanden på din vind dämpas ljudet så mycket att det i många fall knappt hörs.

Men arbetsinsatsen är naturligtvis mer omfattande, eftersom du förutom att installera själva fläkten måste ta hål till vinden (och i en eventuell ångspärr) och åtgärda skadan (och täta hålet i ång­spärren). Samtidigt måste du ta hål i taket, där det ska placeras en ventil ut i det fria.

Lösningen fungerar främst om det finns ett vindsutrymme precis ovanför köket, alltså oftast i enplanshus.

 • Vanlig kapacitet: 800-1.200 m3/timme.
 • Ljudnivå: Mycket låg (beror på motorns placering).
 • Det krävs: Omfattande installation, eftersom man måste ta hål till vind och i tak.

4. Motor på ytterväggen – syns mest

Genom att flytta ut motorn på ytterväggen kombinerar du det arbete som du ändå måste göra när du installerar en ventil till köksfläkten, nämligen ett hål i väggen, med de fördelar som finns med en extern motor: större sugförmåga och låg ljudnivå i köket.

I gengäld måste du leva med att motorn syns utifrån (många tillverkare bifogar en kåpa som döljer) och att oljudet nu har flyttat utomhus. Sitter din ventil vid sidan om ytterdörren eller vid uteplatsen är det kanske en nackdel. Andra ställen på huset betyder kanske mindre.

Motorer för ytterväggar är oftast snyggare än motorer till vinden, helt enkelt eftersom du knappast vill ha en stor klump till motor sittande på väggen.

 • Vanlig kapacitet: 800-1.200 m3/timme.
 • Lludnivå: Mycket låg, knappt hörbar från köket.
 • Det krävs: Förhållandevis enkel installation som bara kräver ett hål i väggen och upphängning av motorn.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Köksfläkt