Snygg fingertappning

Fingertappning är en stark, snygg och ganska enkel metod för sammanfogning. De senaste åren har den blivit mycket populär i köken, där den ofta används för att foga ihop en bänkskiva med en lodrät stödskiva.

Nu ska hantverkaren visa hur man sågar ur och sammanfogar två skivor med hjälp av fingertappning. Den ena skivan får ligga, medan den andra placeras på högkant så att kanterna fluktar med varandra. På den nedre skivan markeras tapparnas bredd med ett blyertsstreck längs den lodräta skivan.

Skivorna är knappt 3,1 cm breda och hantverkaren vill ha åtta sammanfogningar. Det betyder att tapparna blir 3,8 cm breda. Markeringar avsätts därför längs hela skivan med ett mellanrum på 3,8 cm.

Tapparna ska vara lika djupa som bänkskivan är tjock, i det här fallet 30 mm. Med hjälp av en vinkelhake markeras därför 30 mm vid var och en av de markeringar vi gjorde tidigare. Markeringarna förlängs ner på ändträet.

Den exakta markeringen är en direkt förutsättning för ett bra resultat, så lägg tid på arbetet. Vartannat av de markerade fälten ska sågas ur, det markerar hantverkaren med kryss.

Därmed kan han vara säker på att såga på rätt sida av strecken. På baksidan av skivan markerar han också tapparnas djup – 3 centimeter.

Precis som på framsidan markerar han upp de enskilda tapparna.Innan du börjar såga i skivan ska den spännas fast vid ett stabilt arbetsbord. Hantverkaren använder en fintandad, vass handsåg till arbetet. Börja med att såga i 45 graders vinkel och räta sedan upp sågen så att den är helt lodrät.

Det kan kännas avigt, men du är säker på att få ett helt lodrätt snitt. Skär ett snitt med en hobbykniv där tappen ska plockas bort. Då är man säker på att få ett rent och helt rakt snitt. Börja med att stämma vinkelrätt ner i skivar i spåret efter kniven.

Då får du ett lodrätt spår att fortsätta stämma ur utan att gå in i själva skivan. Kom ihåg att vända den vinklade ytan in mot dig. Nu är det bara att fortsätta stämma ur.

Hantverkaren stämmer ut omkring en halv centimeter och vänder den vinklade ytan neråt så att det går att knäcka loss spånen. När du kommit ner 5 mm i bänkskivan behöver du inte fortsätta med stämjärnet. Utstämningen kommer inte att synas, så det går bra att fortsätta med en sticksåg.

Placera skivan så att du kommer till ordentligt med sticksågen utan att såga in i arbetsbänken. Går fast arbetsstycket ordentligt. Hantverkaren sågar en rad spår in i träet utan att gå helt ner i botten av urtaget.

Slutligen sågas de av genom att köra sticksågen tvärs över spåren. Med ett smalt stämjärn rensas utstämningarna från resterna efter sticksågen.

Det ska bli helt slätt.Sticksågen kan användas för att rensa helt rent med. Här gäller det att vara mycket noggrann så du inte sågar in i skivans yta eller i tapparna. Det gör man bäst underifrån, så att man ser klingan. Med hjälp av vinkelhaken undersöker hantverkaren om ytorna är helt räta.

Eventuella ojämnheter markeras med en snickarpenna. Med stämjärnets vinklade yta vänd utåt avlägsnar han nu minsta ojämnhet. Och skulle mer behöva plockas bort använder han hobbykniven.

Det är mycket viktigt att urtagen är helt rena. Minsta ojämnhet kan göra det mycket svårt att foga ihop skivorna. Nu ska den andra skivan sågas till. Den första skivan används som schablon, så du kan känna dig säker på att de båda delarna passar ihop perfekt.

Det vill säga om du är noggrann med markering och ursågning. Skivan fästs ordentligt med ett par skruvtvingar, så att den sticker upp 1 mm över tapparna på den första skivan.

Den säkerhetsmarginalen är mycket viktig, den behövs så att det finns lite material för den avslutande slipningen. Skivorna är helt fixerade när nu markeringarna ska föras över från den ena skivan till den andra.

När markeringarna förs över kan den ena skivan plockas bort och hantverkaren kan markera längs arbetsbänken för att sätta av tapphöjden. Nu ska den första skivan åter få fungera som schablon och ställs därför ovanpå den andra.

Tapparnas placering först över och ritas ut på samma grundliga sätt som innan. Ursågningen och utstämningen görs på samma sätt som med den första bordsskivan. Testa att foga samman skivorna när du sågat ur båda skivorna.

Här behöver det avlägsnas en del gods för att tapparna ska passa i varandra. Knacka försiktigt samman skivorna. Här var vi en planka som mellanlägg, så att skivan inte skadas. Hantverkaren kontrollerar att fogen är tät innan han försiktigt lirkar isär skivorna. Nu ska skivorna limmas ihop.

Lägg på trälim på alla ytor i den vågräta skivan, men bara i botten på urtagen i den andra skivan. Skivorna knackas försiktigt samman och en tunn sträng lim läggs på längs överkanten av fogarna.

Slutligen trycks skivorna ihop och överskjutande lim torkas av. Med en timmermansvinkel kontrolleras att de båda skivorna sitter i 90 graders vinkel. Här stämmer det och nu återstår finishen. Slipa snarast fogen med ett grovt sandpapper, korn 40, därefter med korn 120 och slutligen finslipning med korn 180.

Då kommer fint slipdamm att samlas i fogarna, så att ytan blir helt slät. När limmet torkat ska skivorna få en rejäl omgång träolja. Fingertappningen är klar – både snygg och stark.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Köksbord