Betong är ett unikt material. För det första är det billigt då det består av cement och sand. För det andra kan du under gjutningen forma betongen som du vill. När betong har härdat får den en yta som passar bra i kök. Den känns mjuk – trots att den är stenhård – och varm att ta på. Men betong har nackdelen av att vara ett tungt material.

Vid gjutning an vänds normalt ett förhållande på en del cement och tre delar sand. Därutöver be hövs en inbyggd armering av järnstäng er. Skivan blir då 5–6 cm tjock, mycket tung och besvärlig att hantera.

Vi har i stället valt en färdigblandad produkt, Maxit Finbetong 0–4 mm. Efter blandning med vatten kan den färdiga betongen läggas i ett tunnare skikt – en dast cirka 3 cm – och utan armering. Därmed reduceras vikten och bänkski van blir lättare att hantera (men du blir ändå glad åt en medhjälpare när skivan skall läggas på plats).