Så organiserar du din verkstad

En välorganiserad verkstad ger dig överblick och gör det mycket enklare att sätta i gång med ditt nästa gör-det-själv-projekt.

Intro

Med en välorganiserad verkstad blir det lättare att hitta det verktyg eller den träbit du behöver. För när garaget, som också ska tjänstgöra som verkstad, har blivit överfullt med vinterdäck, burkar med färgrester, bensindunkar, lösa spik, skruvar och en massa annat bråte, kan ett aldrig så litet gör-det-själv-projekt snabbt bli oöverstigligt.

Börja med en bra grund

För att komma i mål med en bra organisering av verkstaden måste du röja ut allt innan du lägger en genomtänkt grund som gör verkstaden inbjudande, effektiv och välorganiserad, där det samtidigt finns plats att parkera bilen. Och det behöver absolut inte kosta en förmögenhet eller vara särskilt komplicerat att inreda och organisera verkstaden.

Häng upp saker på väggen

Till den välorganiserade verkstaden bygger vi själva en stor arbetsbänk, med en hylla för alla elverktyg. Vi bygger ett litet klaffbord som fälls ned när vi parkerar bilen under tak. Vi ställer upp ett skåp med många lådor. Och självfallet måste det ingå en verktygstavla i en välorganiserad verkstad. När vi ska inreda vår verkstad flyttar vi upp så många delar som möjligt på väggen, så att golv och arbetsområden är fria.

Ta bort skräp från golvet

Vår idé med att ge de flesta sakerna plats på väggen betyder samtidigt att det blir lättare att se vad det är som står kvar och skräpar på golvet. Och det är ofta just saker som vi faktiskt skulle kunna göra oss av med. I artikeln hittar du bra tips om hur du inreder din verkstad, samt byggprojekt som hjälper till att hålla ordning.

Bygg din ordning

En välorganiserad verkstad handlar kortfattat om att sortera allting i grunden, att städa och börja från början. Och så handlar det förstås om att inreda verkstaden på ett överblickbart sätt.

KLAFFBORD

Även det nerfällbara bordet kan snickras. Det sitter fast med gångjärn på en list på väggen och stöttas av ett par rundstavar när det har fällts upp.

KABELVINDA

Den stora kabelvindan hakas fast på två skruvar. Med den slipper du trassla med lösa sladdar och den kraftiga kabeln tål hög belastning.

VERKTYGSTAVLA

Det går snabbt att skruva upp verktygstavlan. Du kan göra en egen eller köpa en färdig. Placera hållarna efter ditt behov.

DÄCKSTÄLL

Vinterdäck (och sommardäck) tar nästan ingen plats om de förvaras i ett däckställ, där däcken inte blir skeva.

ARBETSBÄNK

Arbetsbänken är den största pusselbiten i den nya verkstan och den snickrar du lätt själv. Storleken anpassas efter utrymmet och de personer som ska använda det.

PAPPERSRULLE

En hållare för en stor pappersrulle hängs upp på väggen. Man behöver alltid papper för att torka upp spillt lim, olja eller färg.

SKÅP MED LÅDOR

Ett skåp med många lådor är perfekt för alla de småsaker man har i en verkstad. Lite sprayfärg så ser skåpet nästan ut som ett nytt.

TRYCKLUFTSSLANG

Hållaren för tryckluftsslangen hängs upp på väggen för att man lätt ska kunna dra till sig slangen.

Instruktion

01
Arbetsbänken 8 Steg

Underredet till arbetsbänken består av två ramar som förenas med de fyra benen. På den undre ramen lägger du en skiva som hyllplan och på den övre läggs bordsskivan, som du bör täcka med slät masonit och förstärka med lister längs sidorna.

Anpassa bänkens längd och bredd efter utrymmet och ditt behov och justera höjden efter din längd.

Fördela de tvärgående reglarna så att det är cirka 60 cm mellan dem. Arbetar du med tunga saker bör avståndet inte vara större än 45 cm.

1

Samtliga delar till ramar och ben sågas till och målas. Har du en kapsåg använder du förstås den men det går även bra med fogsvans. Måla delarna och låt dem torka ett dygn innan du förborrar och försänker för skruvarna.

2

Ramarna är lika stora och sätts ihop var för sig. Markera på ena långsidan A var tvärreglarna ska sitta och vinkla över till de andra tre långsidorna. Skruva ihop delarna med två 5 x 100 mm skruvar i varje fog.

3

Benen C skruvas fast på ramarna. Fäst benen på den övre ramen så att ovankanten ligger plant med ramens ovankant. Det går lättast om du vänder allt upp och ned. Sätt fyra skruvar i varje fog innan hyllramen skruvas fast.

4

Stommen ställs längs ena väggen där den justeras vågrätt innan den skruvas fast på väggen.

TIPS: Fäst extra tvärreglar där du har tänkt placera tunga verktyg.

5

Bänkskivan D och hyllan E sågas till med cirkelsåg. Golvspånskivan är notad och spontad och kan därför lätt förlängas till önskad längd med plana och starka fogar.

6

Bänkskivan D och hyllan E läggs på plats och skruvas fast på var sin ram med 4 x 55 mm skruvar. Hyllan passar perfekt i storlek till ramen medan bänkskivan sticker ut 2 cm framtill och längs kortändarna. Alla skarvar limmas med trälim i not och spont.

7

Den oljehärdade masoniten H fästs på bänkskivan. Även den måste sättas hop av flera bitar. Lägg strängar av monteringslim på bänkskivan och fäst masoniten med 20 mm dyckertar.

8

Kantlisterna F och G spikas fast på kanten av bänkskivan. Listen förstärker konstruktionen och ser dessutom mycket dekorativ ut. Om din bänk sitter fast i väggen fäster du kantlister på kortändarna och på bänkens framkant.

02
Snickra klaffbordet 8 Steg

Det lilla bordet till verkstan behöver inte vara så kraftigt som arbetsbänken, eftersom det mest ska fungera som avlastningsbord. Och de ska lätt kunna fällas ner när bilen ska på plats.

Bordet består av en ram av lister och hängs på en list på väggen. Nedanför vägglisten fästs en stödlist på väggen så att de lösa stödbenen får mothåll.

Genom att fräsa en fals i kantlisterna kan bordsskivan försänkas och ligga innanför listerna. Det ser snyggt ut och skyddar skivan. Om du vill ha en större skiva kan den ligga ovanpå listerna.

1

Skapa en fals i kantlisterna A och B. Det kan efter lite övning göras med en cirkelsåg men om du har en elhyvel eller handöverfräs, så går det lättare.

2

Kantlisterna geringssågas och i materiallistan ser du de utvändiga måtten. När delarna geras ihop är det inte bara för att det ska se snyggt ut utan även för att bordsskivan då kan försänkas i listerna.

3

Fäll in gångjärnen i den bakre kantlisten A. Markera för placeringen cirka 20 cm från kortändarna. På den övre vägglisten C placeras de andra delarna i gångjärnen och även de försänks.

4

Skruva ihop ramen. Förborra i de lister som skruvarna dras i. Var noga med att listerna ligger vinkelrätt och borra först med 5 mm borr i listen A och sedan med 3 mm borr i listen B.

5

Bordsskivan D spikas fast i kantlisterna med små dyckertar. Förstärk monteringen genom att först lägga en sträng lim i falsen.

6

Den övre vägglisten C med gångjärn sätts fast på väggen. Bordet är relativt klent och ska inte fungera som arbetsbänk utan mer som avlastningsbord eller till att lägga ritningar på. Här placerar vi den övre listen 100 cm ovanför golvet.

7

Listen C skruvas fast. I en trävägg räcker det med skruvar men är det tegel eller betong krävs pluggar. Det är ofta en fördel att dra i skruvarna för hand när de ska in i pluggar för då märker man att de får fäste och man drar inte för hårt.

8

Stödlisten C nertill sätts upp och förses med hål för stödbenen E, som ska bära bordsskivan. Använd en 25 mm kvist- eller centrumborr. Borra också hål i underkanten av den främre kantlisten och kapa stödbenen när skivan är vågrät.

Material

Arbetsbänken

45 x 95 mm hyvlat trä:
• 4 långsidor (A) à 343 cm
• 12 tvärreglar (B) à 38 cm
• 4 ben (C) à 87 cm

22 mm golvspånskiva:
• 1 bänkskiva (D), 49 x 356 cm (totalt)
• 1 hylla (E), 47 x 343 cm (totalt)

8 x 33 mm hyvlat trä:
• 2 långa kantlister (F) à 357,6 cm
• 2 korta kantlister (G) à 49 cm

Dessutom:
• 1 täckskiva (H), 49 x 356 cm (totalt), av 3 mm oljehärdad masonit
• 5 x 100 och 4 x 55 mm skruvar, 20 x 1,2 mm dyckertar, trälim, monteringslim, färg

Klaffbordet

45 x 45 mm hyvlat trä:
• 2 långa kantlister (A) à 124 cm
• 2 korta kantlister (B) à 54 cm
• 2 vägglister (C) à 124 cm

12 mm plywood:
• 1 bordsskiva (D), 50 x 120 cm

22 mm rundstav:
• 2 stödben (E) à cirka 95 cm

Dessutom:
• 2 dörrgångjärn (90 mm) med skruvar
• 5 x 100 mm skruvar, 20 x 1,2 mm dyckertar, trälim, färg och ev. pluggar

Ritning

Arbetsbänken

Arbetsbänken

Klaffbordet

Klaffbordet

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong, tegel och plast.

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Verkstad