Världens bästa arbetsbänk

Snickra denna geniala arbetsbänk med inbyggd spånsug. Därefter kan du låta hyvelbänken få välförtjänt pension.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
30 timmar
Pris
3500 kronor

Intro

Elverktygen har för länge sedan ersatt de flesta av våra traditionella handverktyg. Ändå står de flesta av oss böjda över en gammaldags hyvelbänk, som är konstruerad för en annan teknik utan moderna maskiner. Därför är vi glada över att kunna presentera denna fantastiska arbetsbänk.

Den har konstruerats för att tillgodose den aktive hemmasnickarens önskemål och maskiner. Följ våra anvisningar så får du allt samlat på en plats, men eftersom bänken går på hjul kan den lätt flyttas. Att tillverka den blir rena nöjet och efteråt har du en arbetsbänk som ger dig många timmars glädje.

LÄS OCKSÅ: Så får du ut mest av din hyvelbänk

Allt detta ger dig gör det självs arbetsbänk:
Vår moderna arbetsbänk ger dig en mängd smarta finesser. På teckningen har vi gjort sidorna genomskinliga för att du ska se hur mycket bänken bjuder på.

Instruktion

01
Grundkonstruktion 5 Steg

Den stomme som hela arbetsbänken vilar på är en låda bestående av en botten A, två sidor B och en mellanvägg C. Delarna har limmats och skruvats ihop.

Innan du limmar är det klokt att markera på bottnen A var sidorna och mellanväggen ska placeras. Då kan du förborra i bottenskivan innan du sätter ihop delarna till en låda.

Du bör också passa på att underlätta arbetet genom att tillverka en hjälpvinkel av ett par träbitar (se bild 2). När du spänner fast dem på bottenskivan med tvingar är det lätt att spänna fast en lodrät skiva på vinklarna och sedan skruva fast den underifrån.

1

Lägg en smal limsträng där den ena sidan B ska placeras på bottenskivan A.

TIPS: Markera för sidorna B och mellanväggen C på bottenskivan och markera också för alla skruvhål.

2

Skruva fast sidan B underifrån med 4 x 45 mm skruvar genom bottnen A.

TIPS: Gör en hjälpvinkel som håller sidan lodrätt och på plats.

3

Mellanväggen C monteras med lim och skruvar. Här har den placerats mitt på bottnen och mitt emellan sidorna B så att skåpen på båda sidor av mellan-väggen blir lika stora. Du kan ev. anpassa placeringen efter storleken på din spånsug.

4

Toppskivan P sätts fast ovanpå sidorna B och mellanväggen C. Se till att den ligger exakt rakt ovanför bottnen A, 4 cm från långsidorna och 5 cm från kortsidorna.

5

Lägg lådan på golvet med bottnen uppåt så du kan montera hjulen i förborrade 8 mm hål. Varje hjul monteras med fyra M8 x 30 mm vagnsbultar och tillhörande låsmuttrar.

02
Dammsugarskåp 3 Steg

1

Anslagslisterna F skruvas fast på båda sidorna B 5 cm från framkanten. Avsluta med en topplist G mellan de två listerna på sidorna. Använd 4 x 30 mm skruvar till monteringen.

2

Skruva fast skivan D för eluttag på listerna F och G. Be en elektriker montera uttagen på skivan och ansluta dem till dammsugaren. Sedan kan du sätta dina elverktyg i uttagen.

3

Skåpet utnyttjas till dammsugare med askspann för uppsamling av spån. Eluttagen är anslutna med kabel till dammsugaren, som startar när du startar din ansluta maskin.

03
Bänkskiva 7 Steg

Bänkskivan består av två ihoplimmade skivor, R och Q, som vi har sågat avlånga spår i. Skillnaden mellan de två skivorna är spåren - de är inte lika breda. I den undre skivan Q är spåren 6 cm breda och i den övre R är de 9 cm breda. När skivorna har limmats ihop bildas ett djupt spår med stödkanter och det är där vi monterar slädarna.

Det är viktigt att vara noggrann med mätning och montering så att spåren hamnar parallellt med skivkanterna och att avståndet från bordskanten till mitten av spåren är lika stort i bägge skivor.

1

Börja med att såga de långa spåren i de två övre bänkskivorna Q och R. Var noga med mätningen och såga med fintandat sågblad i sticksågen.

TIPS: Såga längs sågskena eller en rak bräda så att du får raka fina spår.

2

Fräs kanterna längs spåren släta och fina. Sticksågen lämnar ju sällan ett snyggt, slätt och fint spår efter sig, så därför bör du jämna till kanterna med notfräs. Till sist ska kanterna slipas lätt.

3

Limma fast den första gavellisten S på undersidan av den undre skivan Q. Fixera den med tving innan du vänder skivan och skruvar fast den med 4 x 45 mm skruvar från den andra sidan.

4

Mät, markera och borra 30 mm hål för skruvtvingarna. Hålen ska sitta exakt i linje med de sågade spåren i bänkskivan. Markera för alla lister och förborra för skruvarna.

5

Fixera avståndslisterna T med skruvtvingar, men fäst en list i sänder. Skruva sedan fast dem från den andra sidan.

6

Skruva fast skivan Q med sina avståndslister på den övre skivan R. Fördela lim mellan skivorna och fäst sedan en 4 x 30 mm skruv på cirka var 20:e cm över hela skivan.

7

Här har bänkskivan vänts. Lägg märke till falsen, som slädarna ska glida i. Hålet i gaveln är 30 mm i diameter och ska användas av tvingen. Därför är det viktigt att hålet ligger i rak linje med mitten av spåren.

04
Slädar 5 Steg

För att kunna spänna fast större föremål på arbetsbänken skapar vi två slädar som kan köras fram och tillbaka av två långa tvingar i två spår.

Varje släde består av tre plywoodbitar (2 delar U och 1 mittendel X). Den mittersta görs lite tjockare med hjälp av en kartongskiva. Formen gör det möjligt för släden att köra i den fals som vi skapade med hjälp av de två olika breda spåren i de två bänkskivorna.

I varje släde ska det borras två hål och i dessa kan man sticka ner bänkhakar. Hakarna håller fast föremålen när skruvtvingarna pressar ihop slädarna.

1

Den mittsta delen X i släden fästs med lim och små dyckertar mitt på den översta släddelen U. Mät och se till att det är 13 mm till kanten på U.

2

Fäst en eller två kartongskivor på mittendelen X på släden så att den blir en smula tjockare än den fals som släden ska köra på.

3

Fäst den undre delen U tillfälligt på släden med 4 skruvar, 4 x 30 mm. Sätt skruvarna nära hörnen så att det blir plats att borra två hål på 22 mm för bänkhakarna.

4

Längs mittlinjen på varje släde och med centrum 25 mm från varje kortände borrar du nu ett 22 mm hål med centrumborr rätt igenom alla tre skivorna. Så snart borrspetsen sticker ut borrar du från den andra sidan.

5

Den undre delen lossas och släden läggs i spåret. Kolla att den glider lätt i spåret. Därefter ska den undre skivan skruvas fast på släden underifrån.

05
Tvingar 2 Steg

De tvingar vi använder oss av har olika namn (oändliga tvingar resp. rörtvingar) och kommer från Harald Nyborg. De besår av två delar gjorda för montering på ett 3/4” rör med gängor i den ena änden. Rörets längd avgör hur mycket tvingen kan öppnasn.

Vi har utfört monteringen lite annorlunda genom att fästa den främre käften med skruvar på bordskanten, så att spindeln drar eller skjuter hela röret genom de borrade hålen i gavellisterna S. Den bakre käften är flyttbar och pressas mot arbetsstycket. Till tvingarna använder vi 117 cm långa rör, som köps 120 cm långa och därefter sågas gängorna av i den ena änden så att röret blir 117 cm.

1

Kapa 3 cm från två 3/4" rör, så att de blir 117 cm långa, och stick sedan in dem genom hålen i gavellisten S på höger sida. En rörlig käft monteras på varje rör som sedan förs ut genom hålen i de motsatta gavellisten S.

2

Borrra två 5 mm hål i tvingens käft. Röret skruvas därefter fast på den ena käften som fästs på gavellisten S med två 5 x 50 mm skruvar.

06
Bänkhakar 3 Steg

1

Kapa fyra bitar på vardera 8 cm av en 22 mm rundstav. De kan tryckas ner i hålen i slädarna samt i hålen på bänkskivans högra sida. Fäst 22 mm golvskydd (rörändsskydd) på ena änden av rundstavarna, som nu är bänkhakar.

2

Den rörliga käften skjuts fram till kanten på släden. Lägg märke till bänkhaken som sticker upp ur ena hålet i släden. Den används när du sedan ska spänna fast arbetsstycken på bänken.

3

Den fastmonterade spindeldelen drar i röret och därmed åker släden mot spindeln. Då kan du klämma fast ett arbetsstycke mellan de två bänkhakarna. Den ena bänkhaken sitter i själva bänken.

07
Täckskivor 2 Steg

1

Täckskivorna görs av plywood och de ska vara 8,6 x 85 cm. I varje ände finns 22 mm grepphål så att skivorna kan lyftas upp med fingrarna. När slädarna och de rörliga käftarna skjuts längst till höger kan du lägga täckskivorna i spåren.

2

När täckskivorna inte används kan de hakas fast på vinkelkrokar, som har skruvats fast på baksidan av arbetsbänken.

08
Verktygsskåp 8 Steg

Arbetsbänkens rymliga förvaringsskåp har gott om plats för åtskilliga elverktyg med tillbehör. Vi delar in utrymmet på vänster sida av mellanväggen C med en hylla J, som placeras mitt i utrymmet.

Två identiska luckor H, som hålls stängda med hjälp av skjutreglar, stänger in verktygen. Luckorna hålls lätt på plats med hjälp av skruvar och lister.

Nertill hålls luckorna på plats av små stoppklossar, som sågas ut ur ett par restbitar av plywooden.

1

De nedersta anslagslisterna K monteras lodrätt med 4 x 30 mm skruvar 5 cm från sidornas framkant.

2

Hyllans bärlister L skruvas fast på önskad höjd. Här har vi satt dem mitt i så att utrymmena ovanför och under hyllan blir lika stora. Kolla måtten på väskorna till dina elverktyg innan hyllan placeras.

3

Hyllplanet J ska passa exakt i storlek för att klämmas in mellan sidorna B, och det sitter plant med framkanten på sidorna. Hyllan fästs i bärlisterna L med ett par skruvar.

4

De två anslagslisterna K ovanför hyllan sätts fast på exakt samma sätt som de två undre. Då kan luckorna vila på hyllan respektive bottnen och stängas mot anslagslisterna.

5

Luckorna H hålls stängda med hjälp av en skjutregel på varje sida. Skjutreglarna dras fast med 3 x 15 mm skruvar, och medan luckorna trycks in mot anslagslisterna markerar du för hålen till skjutreglarna på sidorna.

6

Borra hål för skjutreglarna, men se till att hålen inte blir genomgående. Du kan lätt tillverka ett djupstopp av t.ex. en bit rundstav, så att borren inte går in djupare än halvvägs i skivorna.

7

Nertill hålls luckorna på plats mot anslagslisterna med ett par stoppklossar. Dessa sågar du snabbt ut ur plywooden med 30 mm hålsåg. Använd centrumhålet för skruven.

8

Ordning och reda ska det vara! Elverktygen som används när du arbetar vid din arbetsbänk har fått fasta platser i skåpen och finns alltid till hands när de ska i funktion.

09
Upphängning 3 Steg

1

Fäst två långa stag M lodrätt och i nivå med fronten på arbetsbänken. För att lyckas med detta ska du såga urtag i stagen. Borra ett 19 mm hål upptill för stången.

2

Stick in en garderobsstång i hålen i de två stagen och limma sedan fast den. Glöm inte att först trä på nyckelringarna. Lås ev. stången med en skruv på vardera sidan.

3

Haka fast karbinhakar med svirvlar i nyckelringarna, som sitter på stången. En sladd kan lätt hakas fast i karbinhakarna medan dammsugarslangen först ska träs genom några ringar.

Material

Av 18 mm björkplywood:

Låda:
• 1 botten (A), 80 x 120 cm
• 2 sidor (B) à 70 x 110 cm
• 1 mellanvägg (C), 68,4 x 70 cm
• 1 toppskiva (P), 80 x 120 cm

Dammsugarskåp:
• 1 skiva (D) till eluttag, 20 x 68,4 cm
• 1 lucka (E), 49,6 x 68 cm
• 2 anslagslister (F) à 5 x 70 cm
• 1 topplist (G), 5 x 60 cm

Verktygsskåp:
• 2 luckor (H) à 33,6 x 68 cm
• 1 hylla (J), 54,1 x 68,4 cm
• 4 anslagslister (K) à 5 x 34 cm
• 2 bärlister (L) à 5 x 44,1 cm

22 x 70 mm hyvlad furu:
• 2 sidostag (M) à 185 cm

Bordsskiva:
• 2 skivor (Q och R) à 80 x 120 cm
• 2 gavellister (S) à 7 x 74 cm
• 5 avståndslister (T) à 7 x 106,4 cm

Slädar (ej på ritningen):
• 4 släddelar (U) à 8,6 x 15 cm
• 2 släddelar (X) à 5,6 x 15 cm

Täckskivor (ej på ritningen):
• 2 täckskivor (Y) à 8,6 x 85 cm

Dessutom:
• 4 bänkhakar av 22 mm rundstav à 8 cm
• 4 gummifötetr till stolsben, Ø 22 mm
• 19 mm klädstång, 100 cm
• 4 möbelhjul med lås (N)
• 4 x 30 mm skruvar
• 4 x 45 mm skruvar
• Trälim

Syns ej på ritningen:
• 6 stoppklossar, Ø 30 mm, till luckor
• 2 nyckelringar, Ø 30 mm
• 2 karbinhakar med svirvel
• 16 vagnsbultar m. brickor och låsmuttrar, Ø M8 x 30 mm
• 2 satser ”oändlig tving”, ¾" (s.k. rörtvingar)
• 2 rör, ¾", med gängor à 120 cm

Tidsförbrukning

Ett par helger eller cirka 25–30 arbetstimmar.

Pris

Cirka 3 500 kr

Svårighetsgrad

Ihopsättningen av de olika delarna är relativt enkel, men det förutsätter att du har mätt, markerat och sågat dem med precision.

Ritning

Så här har underredet byggts upp

Det mest avancerade är bänkskivan, men den ska vila på ett stabilt underlag och det har vi byggt upp som på ritningen.

Bänkskivans dolda finesser

Bänkskivan består av två skivor och ett antal avståndslister som sitter ovanpå toppskivan. Avståndslisterna ger plats för de inbyggda tvingarna. I spår i den övre skivan kör slädar som kan spännas fast med tvingarna.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Arbetsbänk