Mobil arbetsbänk

Har du ett släp kan du enkelt snickra en arbetsbänk till det. Det är praktiskt om du t.ex. har en sommarstuga. Och bänken är klar att avändas på ett par minuter.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
325 kronor

Intro

Har du försökt fylla bilen med verktyg innan du skall ut och jobba någon annanstans än hemma i din egen verkstad? Har du stått och jobbat i dåliga arbetsställningar vid improviserade bänkar på vinglande bockar? Det är irriterande. Men du kan lätt skapa en rullande verkstad om du bygger en arbetsbänk till ditt släp. Det är en liten investering - arbetsbänken kan byggas för drygt 300 kronor.

Själva bordet har helt enkelt byggts upp av en skiva av fyra brädor som läggs på släpet. De två stödbenen skruvas fast i släpet så att höjden kan justeras och så att bänken är i våg. När släpet är kopplat till bilen står bordet stadigt under arbetet. Men om släpet är bortkopplat och vilar på stödhjulet tippar bakänden lätt om du belastar den för mycket. Därför är det nödvändigt att du utrustar din arbetsbänk med rejäla stödben.

Instruktion

01
Bänkskiva 5 Steg

Arbetsbänken kan anpassas till alla släp oavsett storlek, men du måste förstås anpassa måtten efter ditt eget släp. Bänken här är gjord av fyra 28 x 120 mm trallbrädor (A). De är monterade på två sargar (B) och en mittslå (C). Sargar och mittslå är av samma typ av trallvirke, men de har sågats på längden så att de fått måttet 28 x 60 mm. Avståndet mellan brädorna på arbetsbänken är 1,5 cm, så den totala bredden blir 52,5 cm.

Sargar och mittslå monteras lite indragna från brädornas långsidor så att inte bänkskivan bara vilar på sidorna utan också på baklämmen och därmed blir mera stabil.

1

Ta mått på arbetsbänken. Det invändiga måttet mellan sidorna på detta släp är 125 cm. Kolla om det finns beslag, reflexer, lampor eller annat som kan komma i vägen vid monteringen av arbetsbänken.

2

Borra fyra hål i bänkskivan. Då kan du spänna fast saker med skruvtvingar. Spänn ihop två av brädorna. Sätt centrumborren på en 60 mm hålsåg i skarven 20 cm från ändarna. Borra också för skruvar till sargarna med 4 mm borr.

3

Såga till sargar (B) och mittslå (C). Skivan skall monteras med skruvar genom sargarna och sidorna på släpet. Kolla på släpet var hålen skall vara. Borra sedan två hål i varje sarg med 12 mm borr. Borra för skruvar i mittslån med 4 mm borr.

4

Fäst varje bräda i sargarna med två skruvar i förborrade hål. Avståndet mellan brädorna är 1,5 cm. De halva hålen i kanten på brädorna skall sitta exakt mitt emot varandra. Använd en vinkel när du lägger upp brädorna.

5

Skruva fast mittslån på bänkskivans baksida. Eftersom sargar och mittslå dras in 2,5 cm från långsidorna kommer bänkskivan att vila på sidolämmarna på släpet

02
Stödben 6 Steg

1

Ställ släpet på plant underlag och ta mått för stödbenen. Se till att det står i våg genom att justera stödhjulet. Mät den totala höjden från marken och höjden på släpets sidor. Kolla om det finns beslag eller annat som kan vara i vägen för stödbenen.

2

Såga till stödbenen. Varje ben består av tre delar. Den övre delen (D) är 70 cm lång och skall spännas fast på släpets yttersida. Den nedre delen (E) med spår kan flyttas uppåt eller neråt. Foten (F) förhindrar att benet sjunker ner i marken.

3

Gör två spår i brädorna (E). Om du använder sticksåg skall du först borra fyra 13 mm hål mitt på brädan. Det skall vara 15 cm mellan varje par hål. Rita upp längs borrhålens yttersidor och såga ut mellan hålen med sticksågen.

4

Fäst foten (F) under stödbenen. Foten förhindrar att stödbenen sjunker mer i underlaget. Fäst foten med PU-lim och två 5 x 100 mm skruvar. Förborra i fotdelen med en 5 mm borr och försänk för skruvarna.

5

Lägg bänkskivan på släpet med sargen på utsidan. Märk ut var hålen för bänkskivan skall vara. Borra hålen med en 13 mm borr. Se till att det finns plats för stödbenen mellan de vingmuttrar som skivan skall skruvas fast med.

6

Borra hålen för stödbenen. Håll ett ben på plats och använd det översta hålet som riktmedel. Gör ett märke med borrspetsen, ta bort benet och borra hålet i släpet. Gör samma sak på motsatta sidan. Nu kan stödbenen monteras.

03
Montering 3 Steg

1

Fäst den övre delen av stödbenen. Ställ släpet i våg genom att justera stödhjulet och nedre delen av de två stödbenen. Dra sedan fast vingmuttrarna på bägge sidorna i spåren.

2

Använd brickor när du spänner fast vingmuttrarna så att du inte gör märken på släpets sidolämmar. Här är det den övre delen av stödbenet som spänns fast invändigt på släpet.

3

Fäst arbetsbänken genom sargarna. Nu kan du börja arbeta! De fyra hålen i bänken ger dig möjlighet att spänna fast saker med skruvtvingar.

Material

28 x 120 mm trallvirke av lärkträ:
• 4 brädor till bänkskiva (A) à 135 cm
• 2 brädor till stödben (D) à 70 cm
• 2 brädor till stödben (E) à 50 cm

28 x 120 mm trallvirke av lärkträ – sågade till 28 x 60 mm lister:
• 2 sargar (B) à 47,5 cm
• 1 mittslå (C), 47,5 cm
• 2 fötter (F) à 20 cm

Dessutom:
• Skruvar, 5 x 50 mm
• Skruvar, 5 x 100 mm
• 4 vagnsbultar, 12 x 70 mm
• 8 vagnsbultar, 12 x 50 mm
• 12 brickor, 12 mm
• 12 vingmuttrar, 12 mm

Tidsförbrukning

En halv dag

Pris

Cirka 325 kr

Svårighetsgrad

Enkel och överskådlig uppgift. Du måste förstås vara noggrann när du mäter för att resultatet skall bli bra.

Ritning

Alla delar är gjorda av trallvirke

Både bänkskivan och stödbenen är tillverkade av 28 x 120 mm trallbrädor med en längd på 135 cm. De är idealiska därför att de är hyvlade och har mjukt rundade kanter. De tvärgående sargarna och mittslån på bänkskivan är också gjorda av samma typ av trallbrädor, som dock sågats på längden till 28 x 60 mm lister - 47, 5 cm långa. När du monterar ihop arbetsbänken skall du placera de tvärgående sargarna så att de hamnar tätt intill insidorna på lämmarna. Då sitter bänkskivan stadigare. Se också till att sargar och mittslå dras in 2,5 cm från kanterna, så att skivans långsida också vilar på släpets bakläm. Både bänkskiva och stödben monteras med vingmuttrar på släpet. Stödbenen har fötter så att de inte sjunker ned i underlaget.

Alla delar är gjorda av trallvirke

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Arbetsbänk