Hyvelbänk och arbetsbord i ett

Det finns ingen anledning att ge flera tusen kronor för en hyvelbänk, när du i stället kan snickra den kombibänk. Då får du både en hyvelbänk och ett arbetsbord, och de är försedda med detaljer som normalt finns endast på dyra hyvelbänkar. Se här hur bänk och bord snickras för cirka 1200 kr.

Intro

Här har du ett arbetsbord i ordets rätta betydelse. Stabilt, rejält och praktiskt. När du sedan kompletterar bordet med tillbehör för några hundra kronor, så förvandlas det till en fantastisk hyvelbänk. Och denna har detaljer och finesser som normalt finns endast på riktigt dyra bänkar.

Följer du våra anvisningar kan du snickra kombibänken för endast cirka 1000 kr.

Bordsytan är 60 x 150 cm och arbetshöjden är 92,5 cm. Vikten är cirka 40 kg, så det är verkligen en stabil bänk, men den kan ändå plockas isär på ett par minuter.

Görs av reglar

Vi har använt standardreglar på 45 x 95 mm av råplanhyv-lad gran, som i regel säljs till förnuftigt pris (15-20 kr/lpm). Vårt trä hade en del ojämna kanter och dem sågade och hyvlade vi bort. Det är därför inte viktigt om benen är 85, 90 eller 95 mm breda. Höjden på arbetsbordet bestämmer du själv.

Instruktion

01
Så här snickrar du bordet 9 Steg

Underredet

De fyra benen till bordet tillverkas av totalt åtta reglar som limmas ihop två och två.

Du kan om du vill slipa kanterna eller fasa av dem, men det är knappt nödvändigt att hyvla sidorna eftersom träet är råplanhyvlat, dvs. två sidor är helt plana medan två sidor kan vara lite grövre eftersom de är finsågade.

De sågade sidorna kan putsas lätt med fint slippapper.

1

Innan du limmar ihop de åtta benen (A) sågar du ett urtag i ena änden på varje regel. Såga ett urtag på 22 x 95 mm. När två reglar sätts ihop blir urtaget 44 x 95 mm.

2

Här ser du två reglar med urtag i ena änden. När reglarna har limmats ihop skall det finnas plats i urtaget för kortsidorna (D) på 45 x 95 mm.

3

Stryk trälim på den ena halvan och lägg nästa på plats. Spänn ihop de två halvorna med skruvtvingar. Använd gärna många tvingar och en list som fördelar trycket.

4

Långsidorna (B) i ramen kompletteras med klossar som limmas fast i bägge ändarna. Dessa klossar förstärker ramen och gör den styvare så att bordet blir stadigare.

5

Det är inte säkert att det är nödvändigt att hyvla eller slipa ändarna på kortsidorna (D) för att de skall passa i benen. Men om det behövs så skall tappen vara 95 mm lång.

6

Kortsidorna läggs nu på plats i urtagen i benen och limmas fast. Fixera med skruvtvingar. Dubbelchecka bredden mellan benen i den andra änden innan tvingarna dras åt.

7

Borra ett 30 mm hål 9 cm från änden på långsidan (B) i ramen. Med sticksåg och stämjärn anpassas hålet så att du får en plan anläggningsyta för mutter och bricka.

8

Borra ett 10 mm hål till vagnsbulten som används för att dra ihop delarna med. Var noggrann med hålets placering. Borra hål för och limma fast en 10 mm plugg i klossen,

9

Om du har sågat och stämt ut hålet lagom stort, så kan du precis få in en blocknyckel i hålet så att du kan dra åt muttern. Kom ihåg att också använda en bricka.

02
Bordsskivan 9 Steg

Den tjocka bordsskivan limmas ihop av sju reglar vid sidan av varandra, och då får du en skiva som verkligen tål lite av varje.

Eftersom totalbredden på bordsskivan bör vara cirka 60 cm, så måste du såga (eller hyvla) ner bredden på de sju reglarna till vardera 86 mm eller också sågar och hyvlar du de två yttersta till vardera 62,5 mm bredd.

I stället för att använda dyra limknektar vid limningen borrar vi hål genom reglarna och spänner ihop dem med tre långa gängade rundstäng-er för knappt 20 kr/styck.

Hyllan under bordet består här av 11 stycken 92 mm breda hyvlade brädor.

1

Vänd de sju reglarna på högkant och spänn ihop dem med stor tvingar eller surra ihop dem. Dra sedan tre parallella streck, 12 mm från resp. kant samt ett i mitten. Borra sedan exakt mitt i varje regel och vinkelrätt mot kortänden med ett 10 mm borr.

2

Innan du borrar hål i kantreglarna borrar du med ett 20 mm tapp- eller spadborr ett hål för muttrar och brickor. Fortsätt sedan rakt igenom med ett 10 mm borr.

3

Vänd reglarna och skjut ihop dem. Kontrollera att de gängade stängerna kan stickas igenom. Trä brickor och muttrar på bägge ändar och kapa stängerna till 59,5 cm.

4

Stryk lim mellan reglarna och spänn sedan ihop dem med hjälp av muttrarna och de gängade stängerna. Fixera reglarna med brädor och tvingar på ovan- och undersida.

5

När limmet har torkat kan du kapa reglarna i bägge ändar så att bordsskivan blir 150 cm. Markera sågspåret vinkelrätt mot långsidan och såga längs en rak list.

6

Bordsskivan fästs på underredet med vagnsbultar. Borra först med ett 20 mm tapp- eller spadborr och fortsätt rakt igenom med ett 10 mm borr. Borra 12 cm från kanten.

7

Brädorna som utgör hylla limmas fast på bärlister (G). Om dessa fästs en bit ner på ramen så får du automatiskt både fram- och bakkant på hyllan.

8

Träets kortände »arbetar», krymper och expanderar på annat sätt än långsidan. Därför kan det vara en fördel att från början hålla 3 mm avstånd mellan delarna.

9

Bordsskivan slipas och behandlas med olja eller tvålflingor innan den används.

03
Så här blir arbetsbordet en hyvelbänk 3 Steg

När arbetsbordet är klart så har det kostat cirka 400 kr. Det är billigt för ett så rejält och stadigt bord. Om du sedan får lust att skaffa en hyvelbänk, så snickrar du bara vidare på arbetsbordet.

Du måste då skaffa en eller flera tänger alternativt spindlar, så att arbetsbordet kompletteras med fram eller baktång - eller kanske bägge. Räkna med en utgift på cirka 600 kr för delarna.

Framtången sitter på långsidan av en hyvelbänk (här till vänster) och baktången på kortsidan (till höger). Eftersom tängerna utsätts för stor belastning när du spänner fast arbetsstycken, så bör du använda hårt trä (björk, bok, ek eller ädelträ). Vi kom över en 3 cm tjock ekplanka på 100 cm (23 cm bred) för en spottstyver på brädgården.

Spindlarna som behövs för att göra bak- och framtång köpte vi via Internet från Tyskland (se rutan med »Detta kan du behöva»). Störr. välsorterade järn- och maskinaffärer kan säkert skaffa de spindlar du behöver, men det kan bli lite dyrare än när man köper på nätet.

Framtången

Vår framtång har konstruerats som en så kallad bentång. Det är en urgammal lösning men den fungerar utmärkt.

Vi sågade och hyvlade den billiga ekplankan så att den nertill blev lika bred som bordsbenet (95 mm).

Upptill, där den spänner fast arbetsstycket, gjorde vi den 20 cm bred. Då får tången en bred yta att spänna fast med. Spindeln kostar 25 euro (225 kr)

En tung teakskiva har spänts fast i framtången. För att den inte skall sjunka i bakkanten, så vilar den på en plugg. Denna kan flyttas upp och ner i hålen i listen.

Fäst spindeln. Den kraftiga spindelmuttern fästs bakom bordsbenet och beslaget sätts på brädan. Till sist sticker du in ett handtag i hålet i beslaget på brädan.

Stöd till framtången

När du spänner fast ett arbetsstycke i framtången så finns det risk att tången dras snett eftersom den nedre delen vrids in mot benet. För att undvika detta fäster du en stödlist (J) i den nedre delen av tången och i ett genomgående hål i bordsbenet. Listen, som är 15 x 45 mm, kapas till 40 cm längd. Borra ett antal 12 mm hål i den så att du kan låsa listen med träpluggar, så att du hela tiden håller framtången parallellt med bordskanten.

04
Baktången 2 Steg

Det finns många olika storlekar och utföranden på tänger och spindlar att välja bland, och du kan till och med köpa kompletta baktänger med träplatta.

På bilderna ser du två varianter. den vänstra är kraftigare och stängerna som styr spindeln är av metall. Själva tången är av gjutjärn medan gängor och styrstänger är av rostfritt stål. En baktång som denna kostar runt 60 euro (500 kr).

Den mindre modellen till höger är betydligt enklare, men ofta tillräcklig för hemmasnickarens behov. Styrstängerna är här vanliga rundstavar.

1

En rejäl baktång av metall. Den skruvas fast under bordet och förses med »käftar» av hårdträ. Lösningen förutsätter att det är 30 cm från bordskanten till underredet.

2

Baktång av spindel, låsbricka, spindelmutter och vred av metall som monteras på en hårdträskiva. Styrstängerna är 22 mm rundstav, och dessa sticks in i hål i en regel som limmats och skruvats fast under bordsskivan.

Material

För att få ett så billigt arbetsbord och hyvelbänk som möjligt har vi använt en del trä från överskottsförrådet och tagit restbitar. Om du måste köpa allt trä så blir arbetsbordet förstås dyrare.

– till arbetsbordet:

45 x 95 mm reglar:
• 8 bordsben (A) à 88 cm
• 2 ramar (B) à 102 cm
• 4 ramar (C) à 25 cm
• 2 kortsidor (D) à 60 cm
• 7 bordslister (E) à 150 cm (hyvlas ner till 86 mm)

22 x 92 mm trä:
• 11 brädor (F) à 46,5 cm till hylla (det går lika bra med 22 mm plywoodskiva)

27 x 27 mm hyvlat trä:
• 2 bärlister (G) à 102 cm

Dessutom:
• 4 vagnsbultar, M10 x 140 mm, med muttrar och brickor
• 4 vagnsbultar, M10 x 180 mm, med muttrar och brickor
• 3 gängade stänger, Ø 8 mm, med muttrar och brickor
• Träpluggar, Ø 10 mm, 50 mm
• Rundstavar, Ø 12, 15 och 22 mm
• Trälim

Pris

Cirka 500 kr

– till hyvelbänken:

• Framtång (H) av hårdträ, 20 x 3 x 92,4 cm
• Kantlist (H1) av hårdträ, 3 x 4,4 x 60 cm
• Käft (H2) till baktång av hårdträ, 4 st à 2,5 x 3 x 25 cm
• Regelstump (E1) av hyvlat trä, 4,5 x 9,5 x 25 cm
• Spindlar till framtång och baktång
• Stödlist (J), 40 x 4,5 x 1,5 cm

Pris

Cirka 700 kr

Ritning

Multimedia

Tips & Tricks

Här är några bra knep som gör arbetsbordet ännu bättre

Även om du nöjer dig med att enbart snickra arbetsbordet, så kan du använda det som »hyvelbänk». För det går att göra en hyvelbänk utan fram- eller baktång. Snickare har i alla tider använt sig av kilar och låsklossar, och när du lärt dig tekniken håller du säkert med om att det är en genial lösning. De kilar och klossar du behöver kan du säkert ta från din restlåda med virke.

Det räcker med några få hjälpmedel för att spänna fast ett föremål på arbetsbordet.

Spänn fast med en skruvtving

Ta en skruvtving och fila eller slipa den undre delen av bygeln (mothållet) så att du kan sticka in den i ett av bänkhaks-hålen. När tingen sitter på plats kan du lätt spänna fast föremål på framkanten av bordsskivan.

Om du sågar bort den undre delen av bygeln så kan du sticka ner resten av tvingen i ett hål i bordsskivan och på så sätt har få fått en bänktving. Med denna kan du lätt spänna fast föremål på ovansidan av skivan.

Kila fast arbetsstycket

Spänn fast med kilar, ett par lister och några rundstavar. Borra två parallella hålrader i bordsskivan. Borra 15 mm hål i två lister. Hålavståndet i ena listen skall passa med hålavståndet i ena raden. I den andra listen är hålavståndet större så att det passar med avståndet mellan hålraderna när listen läggs diagonalt mellan dem. Knacka sedan fast 15 mm pluggar i hålen i listerna. Du behöver dessutom en kilformad bräda med ett urtag i framkanten (se foto). Skjut fram arbetsstycket mot urtaget och pressa arbetsstycket, kilen och den snedställda listen mot den list som ligger parallellt med kanten.

Bänkkrokar med geringslåda

Alla som arbetar med trä vet hur svårt det är att hålla fast en list eller bräda med ena handen samtidigt som man sågar med den andra.

Lösningen är att använda en så kallad bänkkrok som i all sin enkelhet består av en bräda med en kloss i var sin ände och på var sin sida. Lägg brädan mot bordskanten så att ena klossen låser. Därefter kan du trycka listen mot klossen i andra änden och såga.

Här har vi gjort två bänkkrokar och de är exakt lika långa. Den ena har försetts med fast spår för enkel geringssågning av arbetsstycket.

Bänkhakarna kan vara runda

Om du vill hyvla en bräda så måste du spänna fast den så att den inte glider framåt. Till det kan du använda en bänkhake.

Normalt är bänkhakar fyrkantiga, men det går precis lika bra att använda runda ha- kar, och en sådan är dessutom lättare att tillverka.

Borra ett 16 mm hål i bordsskivan. Såga sedan till en bit på cirka 10 cm av 15 mm rundstav och fäst den i en liten fyrkantig träbit på 4 x 4 cm med lim.

Rundstaven med den fyrkantiga klossen är en utmärkt bänkhake som ger stöd för brädan medan du hyvlar.

Om du senare kompletterar arbetsbordet med baktång så får du ännu större nytta av din bänkhake

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Arbetsbänk