Gör dina egna arbetsbockar

Med två hemsnickrade arbetsbockar, som står stadigt på snedställda ben, och som kan justeras i höjd, kan du alltid få optimal arbetsställning.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
300 kronor

Intro

De hemsnickrade arbetsbockarna har nästan lika många finesser som en mobiltelefon. Den ju användas att tala i, men den kan även ta bilder, fungera som radio, hålla reda på klockslag och visa väg.

Våra arbetsbockar kan med hjälp av en skiva bli till ett matbord, fungera som arbetsbänk med olika höjder vilket är praktiskt om du ska lyfta upp tunga saker, resas i full höjd och fungera som slipbord eller sänkas och förses med ett par plankor, så de blir till en bänk.

De snedställda benen under arbetsbockarna ger fantastisk stabilitet, men gör det också lite knepigare att snickra bockarna. Om du bara håller dig till samma vinkel – 15 grader – när du geringssågar, så ska arbetsbockarna bli perfekta.

Och följer du våra anvisningar blir arbetet relativt lätt.

Instruktion

01
Såga till benen 4 Steg

1

Använd sågritningen och markera för det första benet (A). Rita det långa strecket över hela brädan, så får du markering för geringssågning på nästa ben. Benens sidor sågas i rät vinkel. De korta bitarna geringssågas 15 grader.

2

Den nedre änden på benen ska också geras i 15 grader. Använd smygvinkel för att ställa in rätt vinkel på bottenplattan. Det är flera ställen som ska geringssågas (se de röda strecken), men du ser snabbt hur sågen ska vinklas.

När du ändrar vinkeln på plattan under sticksågen är det bra att kolla med smygvinkeln.

3

Kortändarna (D) sågas av en 22 mm plywoodskiva. Långsidorna sågas i rät vinkel men kortändarna ska geras i 15 grader. Såga långsamt mitt i strecket så att sågbladet inte kör snett. De två kortändarna ska vara lika stora.

4

Var förberedd på att du måste göra en del justeringar. Bocken har många skeva vinklar och det kan vara svårt att få delarna att passa ihop. Därför får du räkna med att justera med hyvel, rasp eller slippapper - men det är en del av jobbet!

02
Bockarna sätts ihop 7 Steg

1

Benen (A) skruvas ihop två och två runt kortändarna (D). Förborra om skruvarna inte har självborrande spets. Det kan vara svårt att hålla emot när du skruvar, men spänn fast en bräda på arbetsbordet och använd den som mothåll.

2

Toppen (B) ritas efter sågplanen och med hjälp av de hopsatta benen. Oavsett hur noggrann du är, är det bättre att justera toppen efter benen. Håll lika stort avstånd till utsidan av benen.

3

Toppen sågas med gerade kanter, och de ska följa de snedställda benen. Justera sågplattan på sticksågen till 15 grader. Senare ska du vinkla plattan åt det andra hållet. Hålet i mitten av toppen sågas med lodräta kanter.

4

De två benparen fästs på var sin sida av toppen (B) med lim och skruvar - då får du ett starkt montage.

TIPS: Skruvarna biter bättre om du förborrar med en smalare borr och risken för sprickor elimineras.

5

Nu är det dags för bottnen (C). Sätt fast den tillfälligt och res bocken så att du kan markera mittenhålet exakt rakt under hålet i toppen. Skruva loss bottnen, såga ut hålet och skruva fast den igen.

Mät på den del av bocken som redan har satts ihop innan du sågar till bottnen (C).

6

När limmet har torkat putsas bocken. Om ovansidan är mycket ojämn ska du kanske hyvla i stället för att slipa, men med en bandslip går det snabbt att skapa en plan yta.

7

Pluggarna (E) används för att låsa den lodräta stången (G) på en viss höjd. De ska sättas fast ordentligt i bottnen (C). Snöret sticks in genom en kort plugg (F), som limmas fast i ett hål i bottnen.

Borra först med 3 mm borr och sedan med 5 mm borr när du borrar genomgående hål i pluggen (F).

03
Om bocken är ranglig 3 Steg

Om bocken inte kan stå utan att vippa, så kan du rätt lätt lösa problemet.

Hitta ett plant underlag och kila upp benen tills toppen är vågrät åt alla håll.

Dra ett streck på alla benen på exakt samma avstånd från det plana underlaget. Här kan du ha nytta av en snickarvinkel.

Såga av de fyra benen längs strecken, men tänk på att sågen ska geras 15 grader för att benen ska vila på hela kortänden.

04
Bommen 4 Steg

1

Den lodräta stången (G) sågas till och förses med ett antal 12 mm hål för pluggarna (E). Genom att borra tre förskjutna rader vid sidan av varandra kan du justera placeringen av stången och därmed höjden på bommen i 15 mm steg.

2

Den vågräta bommen (H) fästs på den lodräta stången (G) med ett gångjärn (J), så att den kan fällas upp. För att göra bommen stabil, när den är liggande, fästs en plugg (L) på stången och den passar i ett hål i bommen.

3

Klaffgångjärnet (K) skruvas fast på både bom och stång. Det ska vara lika långt till klaff gångjärnets fästpunkter. Gångjärnets vridpunkt är en nit, och skulle det uppslå glapp, kan du rätt lätt knacka ner niten eller ersätta den med en ny.

4

Ta för vana att alltid justera höjden efter arbetsuppgiften. Det skonar din rygg!

Material

Till en sågbock behövs:

 • Hyvlat trä, 22 x 95 mm, totalt cirka 250 cm (A, B, C)
 • 2 kortändar (D), 22 mm, à 12,6 x 15 cm
 • 4,5 x 50 mm skruvar (välj rostfria skruvar om bockarna ska användas utomhus)
 • 2 pluggar (E), Ø 10 mm, à 60–70 mm
 • 2 pluggar (F), Ø 10 mm, à 30 mm

Till en bom:

 • Hyvlat trä, 22 x 70 mm, till lodrät stång (G) med justeringshål, 80 cm
 • Hyvlat trä, 22 x 44 mm, till vågrät list (H), 70 cm eller längd efter behov
 • Gångjärn (J), 20 mm brett
 • Klaffgångjärn (K)
 • 1 plugg (L), Ø 10 mm, 30 mm
 • Snöre, Ø 2 mm

Specialverktyg

 • Smygvinkel och hyvel
 • Ev. bandslip

Tidsförbrukning

1 arbetsdag.

Pris

Cirka 300 kr för två bockar.

Svårighetsgrad

De snedställda benen kan vålla lite besvär, så var beredd på att efterjustera.

Ritning

Bock med många fina detaljer

Det finns naturligtvis enklare arbetsbockar än dessa, men med tanke på att våra bjuder på många fina detaljer, så kan du använda dem till flera uppgifter och få större glädje och nytta av dem. De tar dessutom inte upp särskilt mycket plats när de inte används, eftersom den vågräta bommen kan fällas ner längs den lodräta stången. Har du gott om plats kan du hoppa över denna detalj.

Bock med många fina detaljer

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Arbetsbänk