Arbetsbock för alla arbeten

Man ska ha bra skäl för att snickra arbetsbockar av trä när mankan köpa ett par för ett par hundralappar. Men våra bockar kananvändas till alla arbeten och har en mängd smarta detaljer.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
700 kronor

Intro

Du klarar dig knappast utan en eller ett par bockar, och de flesta behov kan täckas med ett par standardbockar från byggvaruhuset för 200 kr. Men när du väl använder bockarna, önskar du att de kunde användas till flera jobb, att de skulle ha flera finesser och borde vara lite stadigare, kunna justeras i höjdled och helst byggas ihop med ett par brädor till ett arbetsbord.

Det vore också smart om de hade urtag för sänksågens klinga och fästen för skruvtvingar. Det skulle också vara praktiskt om man kunde ställa en skiva på högkant och fästa den på bockarana. Går det månne att fästa hjul under bockarna? Alla dessa önskemål om förbättringar infrias om du snickrar våra arbetsbockar. De kostar cirka 700 kr (och 500-600 kr till, om de ska stå på låsbara gummihjul). Hoppar du över ett par detaljer blir bockarna billigare, men inte lika smarta.

Arbetsbockarna snickras av standardreglar på 45 x 70 mm. Vi har också använt 21 x 95 mm brädor, som också är en standardvara.

Välj brädor och reglar noga så att de är raka och utan kvistar. Brädorna kan ersättas av 20-22 mm plywood. Det blir lite dyrare men ger stadigare bockar. Plywooden ger dig dessutom starkare hörn och urtag.

Bockar med många funktioner

När du själv snickrar ett par arbetsbockar av trä, har du alla chanser att anpassa dem efter de jobb du brukar utföra. Här har vi med få och enkla medel underlättat några vanliga arbetsuppgifter, och du kan hitta på ännu flera finesser. Den ena bommen blir t.ex. bra som geringslåda.

Dörren kan ställas på sidan av två bockar.

Bordet läggs på två bommar som inte repar.

Skivan ligger stadigt på reglar på rätt höjd.

Instruktion

01
Såga alla delar till rätt längd 3 Steg

Vi börjar med att kapa både reglar och brädor till rätt längd. Det går utmärkt att använda fogsvans eller manuell geringssåg, men en kap- och geringssåg underlättar mycket.

Med hjälp av kapsågen och en stoppkloss sågar du snabbt alla delar i exakt samma längd. En annan fördel är att vinklarna blir mycket exakta, både de i 90 grader och de du ska såga i 20 grader (under de åtta benen) sexton gånger.

1

Planera sågningen. En kap- och geringssåg sparar mycket tid, men du ska planera arbetet så att du kan serie-tillverka de olika delarna. TIPS: Med tejp runt sågspåret slipper du fransiga spår.

2

De små urtagen i benen (A) för den övre vågräta stöttan (B) sågas ut med sticksåg. Vinkeln ska liksom under benen vara 20 grader. TIPS: Spara alla småbitar, för de kan underlätta limningen.

3

Borra hål i benen (E) under bommen på var 5:e cm med ett litet hopp på 3,4 cm nederst (se ritningen). Det är lättast med borrstativ men kan utföras på fri hand. Runda ev. av hålkanterna lite.

02
Såga och stäm ut spåren 6 Steg

Sidorna (F1 och F2) på bommarna förses med spår så att de kan sättas ihop hack-i-hack med tvärgående brädor. Spåren upptill rundas av en aning för att det ska vara lättare att spänna fast runda föremål.

Spåren ska vara 21 mm breda, så att en bräda precis kan tryckas ner, och 37 mm djupa. De brädor vi då sätter ner över dem får ett spår på 58 mm och då hamnar ovansidorna på de två brädorna i nivå med varandra.

1

Mät och markera på alla brädor (F) på en gång. Då hamnar spåren på samma ställe. Brädorna spänns ihop och sedan markeras mittlinjen för de 21 mm breda spåren 5 cm resp. 30 cm från kortändarna.

2

Spåren och bottnen i dem markeras med hjälp av en mall. Det är mycket lättare och mer exakt än att mäta 95 mm åt sidorna. Spåren ska vara 21 mm breda och 37 mm djupa.

3

Sidorna på spåren sågas. Det går bra med handsåg, men en cirkelsåg med djupinställning gör det lättare. Ställ brädorna på högkant och spänn ihop dem innan du sågar. Då blir alla spår likadana.

4

Den runda formen i spårens öppning borras innan spåren görs med stämjärn. Spänn ihop fyra brädor i dubbla lager och se till att spåren pekar mot varandra.

5

Nu är det dags att borra halva hål, och det görs genom att borra mitt i skarven mellan spåren med ett 30 mm borr. Hålen blir snyggast med kvistborr, men träborr duger.

6

Stäm ut bottnen i alla spår med ett vasst stämjärn. Börja någon millimeter från bottnen och stäm undan för undan bort det sista träet i spåret.

03
Sätt först ihop de fyra benparen 3 Steg

När du använder dig av hyvlade brädor och reglar behöver du inte slipa träet, men slipat blir det skönare att arbeta med. Vill du slipa, så ska det göras nu när alla delar har sågats ut.

Runda av kanterna lite så att de inte ger stickor, och det är smart att runda av benens kanter nertill så att de senare inte repar golvet. Därefter sätts de fyra benparen ihop till gavlar.

1

När du slipar träet, så är det lättast att först spänna ihop delarna och sedan köra över dem lätt med excenterslip. Kanterna rundas snabbt av för hand med slippapper på kloss.

2

Sätt ihop de fyra benparen ett efter ett. Börja med att förena benen (A) med tvärstödet (C). Använd lim och 90 mm skruvar. Håll en regel mellan benen upptill för att få rätt vinkel och avstånd.

3

När du spänner ihop delarna får du nytta av de klossar med 20 graders vinkel, som du har sågat bort. De ger tvingarna bättre grepp. Lägg bakplåtspapper på arbetsbordet som skydd mot limf äckar.

04
Fortsätt med bommarna 7 Steg

Innan bockarna skruvas ihop helt, ska bommarna göras klara. Ta en i sänder.

Den översta bommen ska limmas ihop med de lodräta benen. Den nedersta bommen (alltså den som sitter fast på bocken) ska förses med hål som benen kan stickas ner igenom.

Båda sätts ihop genom att delarna (G och H) till bommen sätts mellan de lodräta sidorna (F1 och F2) som de limmas och skruvas fast på.

1

Lägg alla delar till den nedersta bommen på arbetsbordet, dvs. två bitar F2, två bitar G och en bit H. Vira bakplåtspapper om en regel (X) och sätt den där benen ska glida upp och ner.

2

Stryk lim på delarna och skruva ihop bommen. Var noga med att de ligger plant och att G och H pressas in mot den extra regeln (X). Spänn ihop med tvingar innan du skruvar så att delarna inte glider isär.

3

De lösa regelbitarna (X) tas bort när du har skruvat och innan limmet hinner härda. Skulle sidorna glida lite spänner du fast tvingar runt arbetsstycket.

4

Limma fast gaveln på bommen. Det är inte nödvändigt att skruva fast gavlarna i bommen eftersom urtagen i sidorna på F2 glider ner över dem och låser dem.

5

Fäst de vågräta stöden (B) med lim och skruvar. De övre av dem ska placeras i urtagen på benen och de nedre placeras 2 cm från golvet. Skruva fast de övre tvärstöden (D).

6

Fortsätt med den översta bommen, som limmas och skruvas fast så att de lodräta benen (E) sticker upp 24 mm ovanför bomdelarna (G och H).

7

Limma och spänn ihop delarna innan du skruvar så att delarna inte glider i limmet. Var noga med att de två benen (E) hamnar exakt vinkelrätt mot bommen.

05
En extra bom för ömtåliga saker 3 Steg

Om du ska laga ett föremål eller skruva ihop en möbel och det finns risk att före­ målet repas om du lägger det på bockarna, så förser du dem med bommar med matt­ klädd ovansida. Du kan även välja filt eller ett annat mjukt material på bommarna. Delarna har du redan sågat till om du har följt arbetsan­ visningarna, så du ska bara fästa mattan eller filten.

1

Regelbitarna till bommen läggs lösa på den bom som kan höjas eller sänkas. Du behöver två delar G och en del H. De ska passa runt den övre delen av benen. Går det trögt slipar du dem lätt.

2

Brädan (J) skruvas nu fast på delarna. Markera mitten på delarna G och på brädan, så att mittlinjerna hamnar rakt ovanför varandra. Limma och skruva fast brädan på delarna - inte på bommen.

3

Limma fast en bit matta eller filt på brädan (J). Den ska inte sitta så hårt fast, för det kan vara praktiskt att kunna byta ut den då och då. När den sitter som den ska kan du renskära kanterna med kniv.

Material

Till två bockar med bommar

45 x 70 mm hyvlade reglar:
• 8 ben (A) à 52,9 cm
• 6 vågräta stöd (B) à 70 cm
• 4 låga tvärstöd (C) à 29,4 cm
• 4 höga tvärstöd (D) à 30,5 cm
• 4 ben till bom (E) à 59,6 cm
• 12 ytterdelar (G) till bom à 16 cm
• 6 mittendelar (H) till bom à 44 cm

21 x 95 mm hyvlad furu:
• 8 bomsidor (F1 och F2) à 90 cm
• 2 mattklädda brädor (J) à 90 cm

Dessutom:
• 4 låspluggar (K) av 10 mm rundstav
• 2 mattstumpar à 9,5 x 90 cm
• Lim
• Skruvar
• Ev. 8 hjul med lås och 100 mm skruvar

Specialverktyg

• Kap- och geringssåg

Tidsförbrukning

Cirka 700 kr för två bockar. Om du vill montera hjul under dem, kostar bra gummihjul med broms cirka 100 kr/st.

Pris

En helg (två-tre dagar).

Svårighetsgrad

Du bestämmer själv hur avancerade dina bockar ska vara, men jobbet blir faktiskt aldrig svårt.

Ritning

Arbetsbock med lyftbar bom

Även om arbetsbocken ser komplicerad ut med alla sina delar, urtag och spår, så är det rätt enkelt att snickra den. Du använder trä i två dimensioner och flera bitar ska användas på flera ställen så du kan serietillverka dem.

Bommar med flera möjligheter

Sidorna (F1 och F2) på de två nedersta bommarna förses med några spår som gör det lättare att spänna fast småsaker. Du kan fästa tvingarna i spåren och de gör det möjligt att förena bockarna med tvärgående stöd, som fästs hack-i-hack. F2 har dessutom två urtag nertill (se bilden ovan), så att de kan fästas på tvärstöden (D). Alla fogar ska vara utan glapp och därför sågas spåren 21 mm breda. Vi ritar dem på en mall, som placeras så att centrum hamnar 5 resp. 30 cm från kortändarna. Upptill utvidgas spåren med 30 mm borr, för att det ska bli lätt att spänna fast rör.

Tips & Tricks

Arbetsbord som byggsats

Alla spåren i brädorna och stöden är till stor hjälp när du arbetar på bommarna, och de ger extra stöd när du hakar fast ett eller flera bordsstöd. Genom att sätta ihop bommar, bordsstöd och ev. extra stöd längs bommarna får du ett mycket stabilt underlag när du arbetar med stora skivor.

Såga till delarna av 21 x 95 mm hyvlade furubrädor (se mått på ritningarna till vänster). Vill du ha ett starkare underlag kan du använda 21 mm plywood, som också sågas enligt ritningarna.

Genom att förena två bockar med fyra bordsstöd får du ett stadigt underlag för stora byggskivor. Gör stöden 180 cm långa (nederst på ritningen), eller nöj dig med 100 cm långa stöd (i mitten till höger). För att förstärka konstruktionen kan du fläta in två extra stöd på tvären (övre stödet till höger).

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Arbetsbänk