Osynlig hyllupphängning.

Här ska hantverkaren visa hur man sätter upp en hylla utan att upphängningsbeslagen syns, men där man ändå kan vara säker på att hyllan sitter kvar. Den här hyllan ska användas för bilder. Och till det passar en bit handledare perfekt.

Den här handledaren är 45 mm bred.Såga till handledaren i den längd du vill ha hyllan. Här väljer i 100 cm. Markera nu var hålen till upphängningen ska placeras. Är hyllan kortare än 100 cm räcker det med två hål. Är den längre behövs minst tre hål. Hålen placeras 10 cm in från vardera änden. Ett eventuellt tredje hål placeras i mitten.

Hålen borras precis mitt i handledaren. Till upphängningen behövs tre karmskruvar utan huvud, som är omkring 150 mm långa. Hantverkaren mäter skruvhuvudena – de är 8 mm tjocka. Han väljer en 8 mm träborr, så att skruvarna sitter tajt i hålen. Han borrar genom två tredjedelar av virket. Det passar av en händelse med borrstålets längd.

Har du inte en borr som passar så exakt får du markera hur djupt hålet ska borras genom att sätta en bit tejp på borren på rätt ställe. Kom ihåg regeln att hålet ska gå in två tredjedelar av godsets bredd. Och att skruvarna självklart ska svara mot djupet och vara så långa att upphängningen blir säker.

Det varierar självklart en del beroende på vilken sorts vägg skruvarna ska dras in i. Men utgå ifrån att skruven ska in 8 till 10 cm i väggen. Till den här 80 mm breda hyllan har hantverkaren valt att skruvarna ska in 10 cm i väggen. Mät upp hyllans placering.Kontrollera med vattenpasset och markera sedan så att hyllan hamnar helt i våg.

Markera också var hålen ska borras.Karmskruvarna är 8 mm tjocka, men hålet i väggen ska borras med en 6-6,5 mm borr. Karmskruvarna äter sig in i både tegel och betong och du behöver inte använda pluggar. Med en dammsugare till hands slipper du borrdamm. Väggen är dessvärre rätt porös, där vi har markerat för skruvhålen. Detta hade kunnat ordnas, men vi väljer i stället att flytta hålen några centimeter, så att vi är säkra på att det sitter tegel bakom.

LÄS OCKSÅ: Karmskruv – Bli expert på 5 minuter!

Karmskruvarna dras i så att de stämmer i längd med djupet på hålen i hyllan. Två skruvar räcker, eftersom hyllan är så kort och vi slipper ett hål i mitten. Nu är det bara att trycka dit hyllan. Och sätta upp familjebilderna.