Snickra ett skåp med egna mått

Skåp och garderober säljs i vissa standardstorlekar och passar därför inte alltid i den nisch man har till förfogande. Det innebär att du själv måste snickra skåpet för att få det att passa i det givna utrymmet.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
700 kronor

Intro

Det är ganska enkelt att snickra ett skåp som inte håller vedertagna standardmått. Fördelen med eget arbete är att skåpet då kan inredas som du vill och göras starkare än standardskåp.Du skall inte räkna med att kunna snickra ett skåp och spara pengar på det. Standardskåp är väldigt billiga (bland annat på Ikea och hos flera leverantörer av snickerier), inte minst för att man tillverkar så många på en gång. Så kan du använda ett standardskåp blir det ofta fördelaktigast för dig.

Men det är ju långt ifrån säkert att standardskåpet passar i det utrymme du har till förfogande, och då lönar det sig att själv snickra ett skåp som passar. I vissa fall kan det ändå löna sig att köpa ett standardskåp och såga till detta så att det passar i det lediga utrymmet.

Här visar vi den enklaste metoden för tillverkning av ett högskåp och då menar vi att du själv gör hela arbetet - bortsett från att såga delarna. De kan du beställa färdigsågade.

Vårt skåp är 54 cm brett, 190 cm högt och 60 cm djupt från bakstycket till framkanten på dörren. Alla mått i artikeln avser just detta skåp så du måste anpassa måtten efter de förhållanden som råder hos dig.

Eftersom det är snedtak i rummet avslutas arbetet med att tillverka en list som sluter tätt mellan skåpets framsida och taket. Som material använder vi 16 mm mdf-skiva som är skruvfast och lätt att ytbehandla.

Instruktion

01
1. Mät och gör en ritning 2 Steg

Om det lediga utrymmet är en nisch mellan två väggar, eller mellan en garderob och en vägg, måste du mäta både bredd och höjd på flera ställen. En av väggarna kan ju vara skev och det kan du utjämna genom att anpassa skåpets storlek. Kolla med vattenpass att bägge sidor i nischen är lodräta.

Det bästa råd vi kan ge dig är att göra en skiss eller ritning av skåpet. Den behöver inte vara snygg, färglagd eller i perspektiv, men den hjälper dig under arbetet. Du slipper antagligen också dumma räknefel, som kanske tvingar dig att beställa extra byggmaterial.

Vi har beställt alla delar färdigsågade - det gör nästan alla byggmarknader och brädgårdar (mot betalning). Du får dock vara beredd på att sågskötaren blir en smula förvånad om du beställer en skiva som inte är rektangulär och kanske därför tar det säkra för det osäkra och sågar skivan rektangulär i övermått. Då tar du bara fram fogsvansen när du kommer hem och sågar till skivan till den form eller mått den skall ha.

1

Kontollera att sidoväggarna är lodräta. Om de inte är det måste skåpet tillverkas med en skev sida eller också avslutar du med en täcklist som eliminerar en ev. springa mellan skåpet och väggen.

2

Mät mycket noga och gör det på flera ställen, både längst in och i framkant samt på olika nivåer ovanför golvet. Det är bra att från början veta om utrymmet är skevt.

02
2. Montera när delarna är klara 10 Steg

När du har kontrollerat att alla delar du har beställt har de mått de skall, kan du förbereda monteringen. Var noga med mätning och markering. Det är här det snygga resultatet grundläggs. För innan du sätter igång med borrmaskin och skruvdragare skall du markera (så noga som möjligt) var topp, botten och ev. fasta hyllplan skall placeras.

Använd snickarvinkel eller en skivbit som är rätvinklig. När vinkeln (eller skivstumpen) ligger kant i kant med mdf-skivan drar du strecket som då blir vinkelrätt mot sidorna.

1

Förborra för skruvmontage i sidorna med 4 mm borr. Borra mitt emellan strecken så att skruven går in i mitten av anslutande skiva. Det räcker med tre skruvar i varje fog. Fördela avståndet mellan dem.

2

Alla skruvhuvuden försänks på utsidan av skåpet och därför måste du försänka alla skruvhål.Det kan göras manuellt men går fortare med skruvdragare.

3

Inredningen blir flexibel om du kan placera hyllplanen på olika höjder. Till detta behöver du hyllbärare som finns i flera utföranden. De sätts i förborrade 5 mm hål i sidorna. På ritningen finns förslag till placering.

4

Börja med att fästa toppskivan (B) vinkelrätt mot den ena skåpsidan (A). Toppskivan skall sitta kant i kant med sidornas ovankant samt i flukt med både framsida och baksida. Toppskiva, botten och fast hyllplan skall både limmas och skruvas fast för största styrka.

5

Skruva in genom skåpsidan i de tre förborrade hålen så att skruvarna verkligen hamnar mitt i anslutande skivkant. Kolla att delarna hamnar kant i kant med varandra innan du drar i de tre 4 x 40 mm skruvarna.

6

Den andra skåpsidan fästs också med lim och skruvar. Kolla att toppskiva, fast hyllplan och botten hamnar innanför strecken innan du drar i skruvarna. Torka bort överflödigt lim med lätt fuktig trasa.

7

Sockelframstycket (C) fästs mellan sidorna och under bottnen. Lägg märke till att de två sidorna i skåpen har ett urtag här så att sockeln hamnar en bit in under bottenskivan. Se även ritningen.

8

Borra ett 4 mm hål 5 cm från ovankanten och 0,8 cm in från sidan genom sockelfram-stycke och in i sidorna. Stryk lim på sidorna och lägg sockelframstycket på plats och fäst det med en 4 x 40 mm skruv i varje sida i försänkta hål.

9

Bakstycket sågas ut så exakt som möjligt med vinkelräta hörn om det skall användas till stabilisering av skåpet. Fäst bakstycket tillfälligt i bakkant av bottnen och kolla att det ligger kant i kant med alla sidor.

10

Nu kan du fästa bakstycket. Här är det av 4 mm masonit och det fästs därför med 25 mm spikar på var 10:e cm. Masonit kan beställas med en vitmålad sida. Som alternativ till masonit kan du välja tunn plywood eller mdf.

03
3. Dörren fästs 4 Steg

Dörren monteras med flexibla gångjärn av den typ som kallas luckgång-järn för utanpåliggande lucka. Och det är förnuftigt att välja just ett vändbart gångjärn om du vill placera två skåp vid sidan av varandra. Som det framgår av bilden till höger tillåter gångjärnen en dörröppning på 90 grader när-bägge dörrarna är öppna.

När du är säker på att dörren sitter som den skall tar du bort den från gångjärnen för nu skall den målas och dekoreras. Ja, du kan hoppa över dekoren men som du kan se på nästa sida är det ganska enkelt att piffa upp dörren med hjälp av ett par lister. Du får tre exempel att inspireras av. Spinn själv vidare på förslagen.

1

Gångjärnets fasta del - det är den med två klaffar - fästs på insidan av skåpsidan. Dörren fästs i den mittersta, rörliga klaffen. Här syns det tydligt hur två skåp kan monteras tätt ihop utan att gångjärnen är i vägen.

2

Kontrollera att dörren hamnar exakt längs skåpets sidor. Fixera nu dörren med en skruv genom ryggen på den rörliga klaffen och in i kanten på dörren.

3

Nu kan du resa skåpet och samtidigt kontrollera att dörren sitter rakt. När du är nöjd tar du loss dörren och målar den. Om du vill kan dessutom dekorera den innan den sätts på plats igen.

4

En stor yta kan brytas av exempelvis en dekorativ ram som du lätt sätter ihop av tunna lister. Här har listerna placerats 7 cm från alla kanter och de har geringssågats 45 grader i hörnen. Listerna fästs med lim och tunna dyckertar.

Material

16 mm mdf-skiva:
• 2 sidor (A) à 58 x 190 cm
• Botten och topp (B) à 51,3 x 58 cm
• 1fast hyllplan (B1), 51,3 x 58 cm
• 1 sockelframstycke (C), 10 x 54,5 cm
• 2 lösa hyllplan (D) à 50,8 x 58 cm
• 1 dörr (E), 54 x 179,5 cm

5 x 21 mm lister:
• 2 dekorlister (G) à 165,5 cm
• 2 dekorlister (H) à 40 cm

4 mm masonit:
• 1 bakstycke (F), 54,5 x 180 cm

Dessutom:
• 3 luckgångjärn
• 1 handtag
• 1 magnetlås
• 12 hyllbärare
• 25 mm spikar
• 4 x 40 mm skruvar

Pris

Totalt cirka 700 kr (exkl. färg)

Ritning

Bakstycket stabiliserar hela skåpet och sörjer för att det håller de räta vinklarna. Det är därför viktigt att bakstycket sågas ut med precision och att det har fyra räta hörn.

Tips & Tricks

Dekorera skåpdörren

Stående panel - och mönstret gör du lätt med handöverfräs. Mät ytan och bestäm hur tätt spåren skall fräsas och välj frässtål. Här har vi använt en v-notfräs och gjort 5 mm djupa spår. Efteråt målas dörren vit.

Falsk spegel av 6 mm tjock mdf-skiva som har placerats 7 cm från kanterna (runt om). I varje hörn finns ett kvartsrunt urtag som sågats med sticksåg och finputsats. Skivan limmas fast på dörren och målas vit.

Dekorativa lister limmas och spikas fast när både de och dörren har grundats. Färdigmålning sker först när listerna är på plats. Välj själv en list du tycker passar eller dela upp dörren i flera fält med flera lister.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skåp