Inbyggd och med skjutdörrar

En stor garderob från golv till tak och från vägg till vägg för knappt 3000 kr. Det låter nästan för bra för att vara sant. Men mera behöver man inte ge för en garderob av allra bästa kvalitet - när man gör den själv. Läs här hur det går till.

Intro

Det finns många prisbilliga garderober att välja bland. Enda problemet är att hitta en modell som uppfyller de krav man har. Särskilt svårt blir det om garderoben dessutom skall passas in på ett visst sätt, t.ex. mellan två väggar. Då blir den dyr. Oftast riktigt dyr.

Men så behöver det inte vara. Det finns en bra lösning.

Se bara denna garderob. Den har platssparande skjutdörrar och har snickrats av material av bästa kvalitet - och ändå kostade den inte mer än cirka 3000 kr. Jämfört med andra garderober i samma storlek så har vi sparat cirka 7000 kr!

Garderoben består av fyra moduler: tre lodräta skåp på en gemensam sockel samt en vågrät modul, som förstås blir överskåp. Materialåtgången är något större när man snickrar med hela moduler i stället för att använda sig av gemensamma mellanväggar. Fördelen med modulerna är att de kan snickras i t.ex. verkstan eller garaget, där man har mera plats till förfogande, och sedan bäras på plats och där monteras.

Bestäm måtten själv

Det är högt till tak i vårt rum, hela 253 cm, och det är 192,5 cm mellan väggarna. För att få modulerna på plats är måtten på dem anpassade så att det blir lite luft på bägge sidor av garderoben samt mellan överskåpet och taket.

Det är extra viktigt att det finns luft mellan överskåpens sidor och väggarna för annars blir det besvärligt att lyfta det på plats.

Utrymmena mellan garderoben och väggarna täcks av skjutdörrarna eftersom dessa har gjorts extra breda. Mellanrummet längs taket täcks av en list. Måtten på vår ritning är de som gäller i vårt rum. Sätt in dina egna mått på ritningen så blir det lätt att snickra garderoben.

Av praktiska orsaker koncentrerar vi först och främst på hur skjutdörrarna görs och sätts på plats medan snick-randet av modulerna får en enklare och kortare förklaring. Hur de olika garderoberna skall inredas bestämmer du själv.

Instruktion

01
Så här snickras skjutdörrarna - steg för steg 12 Steg

Både järnaffärer och byggmarknader säljer specialbeslag för skjutdörrar. Och det finns flera modeller att välja bland. Det viktigaste är att se efter hur stor vikt de olika beslagen kan bära. Det säger ju sig själv, att en liten lätt lucka inte behöver lika kraftiga beslag som en stor, tung skjutdörr av mdf-skiva.

Vi valde skjutdörrsbeslag för kök och garderober med en maximal bärförmåga på 30 kg. Så tunga är inte dörrarna. Nej, långt därifrån, men beslagen är kullagrade och det innebär att våra lätta skjutdörrar glider undan nästan ljudlöst i alu-profilerna.

En annan sak som du skall kontrollera när du köper beslag är hur stora de är. Det påverkar nämligen den totala höjden på skjutdörrarna. I vårt fall skall dörrarna vara 45 mm lägre än invändig höjd i garderoben. Luften fördelas med 35 mm upptill och 10 mm nertill.

Vid tillverkningen av skjutdörrarna har vi använt några specialverktyg, men å andra sidan får man ett riktigt bra resultat.

De två bakre skjutdörrarna skall vara så breda att de täcker både modulen och springan mellan modulen och väggen. Den främre dörren skall vara så bred att den täcker modulen och överlappar de bakre dörrarna med ett par centimeter.

Dörrarna tillverkas med speglar. Ramen är av 22 x 70 mm hyvlad furu och delarna limmas och pluggas ihop. När ramen är klar görs spår för speglarna (det kallas delarna i mitten för, oavsett om de är av spegelglas eller masonit) med handöverfräs.

Dörrspeglarna är här 10 mm polykarbonatskivor, som egentligen används till tak i uterum, växthus och liknande. Eftersom de är både lätta och dekorativa är de synnerligen bra som speglar.Andra alternativ är masonit, plywood, spegelglas eller riktigt glas.

Efter ihopsättning slipades dörrarna, ströks med vitpigmenterad lack, slipades och färdiglackerades två gånger med klar lack.

1

Ramarna till varje skjutdörr limmas och pluggas ihop. Eftersom vi använder två pluggar i varje limfog så borras två hål i varje kortände. Diameter 8 mm och djup 20 mm.

2

Innan du borrar skall du vara säker på att borret går in vinkelrätt. Markera med vinkelhake eller använd en mall, som du lägger under listen. Tejp fungerar som djupstopp på borret.

3

Använd pluggmarkörer för att få hålen i de vågräta listerna att passa ihop med dem i de lodräta. Sätt siffror eller bokstäver vid varje fog så att du vet vilka delar som passar ihop.

4

Häll ett par droppar lim i hålen i de vågräta listerna och stick sedan ner 40 mm långa pluggar. Häll lim i hålen i de lodräta listerna och knacka försiktigt ihop listerna.

5

Sätt dörrarna i spänn med tvingar medan limmet torkar. Kontrollera med vinkel att ramen blir vinkelrät. Senare blir det nämligen svårt att korrigera en avvikelse.

6

Speglarna läggs ner i ett fräst spår på baksidan av ramen. Falsjärnet i handöverfräsen har ställts in på 10 mm bredd och vi har här valt ett fräsdjup på 10 mm.

7

Alla kanterna runt varje dörr fasas av så att de känns mjuka och sköna. Vi valde här en fas på 3 mm och den frästes med 45 grader. Du behöver förstås inte fasa kanterna runt speglarna.

8

Till styrskenan i botten på garderoben fräser vi ett spår på undersidan av varje dörr. Spåret, som är 8 mm brett, läggs mitt på kanten av listen och görs 15 mm djupt.

9

Det fungerar inte med handtag på skjutdörrar (då kan dörrarna inte passera varandra) så därför fräste vi ett urtag i varje dörr. Vi använde ett halvstav-järn.

10

Som speglar valde vi kanalskivor av polykarbonat. Kanalerna vänds så att de är stående när dörrarna är på plats. Plastskivorna läggs plant medan de sågas till önskad storlek.

11

För att speglarna inte skall lossna fixeras de med 5 x 21 mm lister, som geringssågas i hörnen. Listerna fästs lättast med häftklammer (och elektrisk häftpistol) eller dyckert.

12

Rullarna som passar till skjutdörrsskenan fästs med skruvar på baksidan av dörrarna. Det behövs två rullar på varje dörr. Skruva fast rullarna i de lodräta (och starkaste) listerna.

02
Nu sätts garderoberna på plats 9 Steg

1

Placera sockeln så att framkanten är vinkelrät mot väggarna. Kontrollera att sockeln står vågrätt och palla ev. upp med små masonitbitar. Fixera sockeln i golvet med vinkeljärn.

2

Eftersom vi här önskar att garderoben skall se ljus och lätt ut så stryker vi sockellisten (N1) med tunn vit lasyr. Listen fästs med skruvar från insidan av sockeln.

3

Sätt de tre garderoberna på plats men vänta med att skruva ihop dem. Kontrollera först att allihop står rakt och att ovansidan är vågrät. Justera om så behövs med små passbitar.

4

Fixera nu sidorna i garderoberna med tvingar. Se till att framkanterna är lodräta och fäst sidorna två och två med skruvar. Står skåpet plant och vågrätt så fästs bottnen i sockeln.

5

Kalla på en medhjälpare och lyft upp den övre modulen. Tryck in den tills framkanten fluktar-med framkanten på underskåpet. Lås den nu med skruvar genom garderobens ovansida.

6

Rullarna, som sätts på skåpsdörrarna, skall sitta i en alu-skena. Denna monteras på skåpet under den utstickande delen. Dra in skenan cirka en halv centimeter från framkanten.

7

De bakre dörrarna hakas nu fast i skenan. Skjut in T-profilen i spåret under dörrarna medan dessa hänger lodrätt. Skruva då fast T-profilen.

8

När du har satt fast de två bakre dörrarna kommer turen till den främre. Häng den lodrätt, skjut in T-profilen och skruva fast den.

9

Aluminiumprofilerna och framkanten av mdf-skivorna täcks nu lätt och elegant med listerna (N + N2) som fästs med dyckert i mdf-skivorna.

Material

Detta använde vi till skjutdörrarna

22 x 70 mm hyvlad furu:
• 6 lister (J) à 182,5 cm
• 10 lister (L) à 50 cm
• 6 lister (K) à 46 cm
• 5 lister (M) à 54 cm

10 mm kanalskiva:
• 4 skivor à 52 x 82,7 cm
• 2 skivor à 56 x 82,7 cm
• 2 skivor à 52 x 34 cm
• 1 skiva, 56 x 34 cm

5 x 21 mm list (geringssågas i bägge ändar):
• 12 lister à 85 cm
• 12 lister à 54,5 cm
• 6 lister à 58,5 cm
• 6 lister à 36,5 cm

15 x 95 mm hyvlad furu:
• 1 list (N), 192,5 cm
• 1 list (N1), 190 cm, hyvlas ner till 80 mm

15 x 70 mm hyvlad furu:
• 1 list (N2), 192,5 cm

15 x 33 mm hyvlad furu:
• 1 list (N3), 192,5 cm

Dessutom:
• 2 alu-skenor à 190 cm
• 4 T-lister (alu) à 190 cm
• 12 skjutdörrsbeslag
• Klammer/dyckert till lister
• 60 pluggar, 8 x 40 mm

Pris

Cirka 2000 kr

Detta har använts till moduler och sockel

16 mm mdf-skiva:
• 6 sidor (A) à 57,5 x 186,8 cm
• 6 ovansidor och bottnar (B) à 63,3 x 64,5 cm
• 2 ovansidor och bottnar (D) à 64,5 x 190 cm
• 4 sidor (E) à 50,3 x 57,5 cm
• 2 sockelbitar (G) à 8 x 190 cm
• 4 sockelbitar (H) à 8 x 54,8 cm

6 mm mdf-skiva:
• 3 bakstycken (C) à 63,3 x 190 cm
• 1 bakstycke (F), 53,5 x 190 cm

Dessutom:
• Trälim
• Skruvar, 3,5 x 40 mm
• Vinkeljärn till sockeln
• 20 mm klammer

Pris

Cirka 1100 kr (under 1000 kr om du väljer masonit till bakstyckena)

Ritning

Beslagen till skjutdörren kan vändas

Nästan alla skjutdörrsbeslag kan vändas och därmed anpassas efter den typ av lösning du behöver.

Kontrollera alltid hur flexibla dina skjutdörrsbeslag är innan du köper dem. Billigare beslag kan sällan justeras, vilket kan vara nödvändigt för att få dörrarna att hänga både våg- och lodrätt.

Beslagen till skjutdörren kan vändas

Så här snickrar du modulerna

De tre upprättstående modulerna är helt identiska och tillverkas av 16 mm mdf-skiva.

Som bakstycke har vi valt en 6 mm mdf-skiva, och vill du spara lite, så tar du i stället en 4 mm masonitskiva. Den är dessutom lättare att fästa med klammer eller dyckert.

Sidorna (A) är här 186,8 x 57,5 cm. Topp och botten (B) är 63,3 x 64,5 cm.

Vid ihopsättning är det viktigt att komma ihåg att topp och botten sticker ut en bit i den ände som skall vetta utåt. När garderoben sedan sätts på plats monteras skjutdörrsskena och bottenstyrlist i de delar som sticker ut.

Modulerna till överskåpet kan tillverkas på samma sätt. Här är topp och bottenskiva (D) 64,5 x 190 cm. De lodräta mellanväggarna och gavlarna (E) är 50,3 x 57,5 cm. Dessa skall dras in en bit från framkanterna, som sticker ut 7 cm.

Sockeln (G och H) är 8 cm hög och görs av mdf.

Så här snickrar du modulerna

Video

VERKTYG: Så här använder du handöverfräsen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder handöverfräsen för att skapa perfekt finish när du arbetar med trä. Det finns ett otal olika frässtål, så du kan göra allt från snygga profilerade kanter och noter till dolda fogar och utfräsningar för gångjärn. Vi går igenom de olika sorternas frässtål och visar hur du använder dem.

TIPS: Tryck i plugg med en tving

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skåp