Loftsäng med plats för lek

Säng, lekplats, ritbord, myshörna och rutschkana. Allt detta kan du få när du själv snickrar en loftsäng till ditt barn. Se bara här.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
2.500 kronor

Intro

Vi brukar säga att en loftsäng sparar plats, men det handlar lika mycket om fantasi och önskemål, t.ex. om en myshörna under sängen, en sovplats på en hög klippa eller en kombination av praktiska funktioner och lekplats.

Denna loftsäng är också mer än bara en säng. Under den har dottern en lekplats med två små bord. På hyllorna ovanför sängen kan hon ha sagoböcker och serietidningar. När hon ska upp i sängen klättrar hon snabbt på stegen, men ner åker hon helst i rutschkanan. Här har vi gjort den 210 cm och lagt upp den nedre delen på ett par stora kuddar. Har du plats i rummet för en längre kana bör du göra den 280-300 cm, för annars blir den mycket brant. Men en lång kana kan inte resas och stå lodrät längs sängen om det inte är högt till tak.

Sängen kan lätt anpassas efter dina önskemål. Du kan t.ex. sätta en skiva längs ena kort- eller långsidan och forma den som postkontor, bank eller affär. Skulle det komma flera barn i familjen kan bordsskivorna ersättas av en säng. Och skulle flickan tröttna på att sova under taket, kan benen sågas av.

Sängen har en så enkel konstruktion att du snickrar den på en helg och sedan ska den bara lackeras. Stegen och rutschkanan tar lite längre tid. Gör stegen innan du börjar med kanan, för annars blir det svårt för barnet att klättra upp i sängen …

Instruktion

01
De höga gavlarna 4 Steg

Börja med att snickra de två gavlarna, och när de är klara sammanfogas de med de långa sidorna innan du lägger lamellbottnen på plats. Till sist gör du borden, stegen och rutschkanan.

Det smartaste är att såga till alla delar på en gång, så behöver du bara dammsuga en gång.

Med en kap- och geringssåg kan du vara säker på att de delar som ska vara lika långa också blir det. Spänn fast sågen på ett arbetsbord, och på önskat avstånd från klingan fäster du en kloss som du skjuter upp delarna mot innan de kapas.

Tillverka en borrmall - den gör det lätt att förborra exakt för alla skruvar.

1

Förborra för alla skruvar när du har kapat brädorna till rätt längd. I de fem sidorna (C1, C2 och C3) borrar du igenom alla fyra hålen i mallen, medan du i de sex gavlarna (B1, B2 och B3) endast borrar igenom de två yttersta hålen i mallen.

2

Gavelbrädornas placering markeras på benen (A1 och A2) två och två. De två långa benen (A2) används till den höga gaveln och de två korta (A1) till den lägre gaveln. Sätt streck på benens smala sidor 50 och 150 cm från ”golvänden”.

3

Stryk lim på tre gavelbrädor och skruva fast dem löst på ena benet (här A1) med en 5 x 60 mm skruv i varje. De två nedre brädorna (B1 och B2) sätts precis ovanför märkena, och därefter fästs den översta brädan (B3) 4 cm från brädan (B2).

4

De tre gavelbrädorna sätts fast på det andra benet på samma sätt, alltså med lim och endast en skruv. Därefter justeras gaveln så att alla vinklar blir räta och delarna låses med ytterligare en skruv i varje förborrat hål.

02
Långsidorna 5 Steg

Nu är de två gavlarna klara - en hög, som du senare kompletterar med hyllor, och en låg som monteras vid fotänden. De två gavlarna förenas med fem långside-brädor. Nertill monteras en bräda (C1) längs baksidan för att stabilisera. Upptill monteras två (C2) som bär lamellbottnen och två (C3) som hindrar barnet att ramla ner.

De två översta förenas med 12 cm långa rör, som gör att sidorna håller formen och förstärker varandra.. Gavelbrädorna fästs på utsidan av benen medan sidobrädorna fästs på insidan. De fästs i nivå med gavelbrädorna och med skruvar i de hål som du redan har borrat med hjälp av borrmallen.

1

Borra hål för de små kopparrören i fyra av de fem sidobrädorna (C2 och C3). Rören ska hålla ihop brädorna. För att hålen ska hamna mitt för varandra, spänner du ihop brädorna och drar streck vinkelrätt över brädornas kanter.

2

Klicka lim i hålen och knacka ner ett rör i ena brädan. Vänd brädan och tryck ner röret i det andra brädan tills avståndet mellan brädorna blir 4 cm. Hålen är djupare så rören ska inte ner i botten.

TIPS: Slipa rören blanka innan de slås i.

3

De tre sidobrädorna fästs först på den ena gaveln, sedan på den andra. Använd lim och 5 x 60 mm skruvar vid gavelbrädorna. Längs den undre kanten på mittenbrädan (C2) fästs bottenlisten (F) med lim och 5 x 40 mm skruvar var 25:e cm.

4

De andra två sidobrädorna (C2 och C3) till framsidan fästs på samma sätt, när du har vänt den halvfärdiga sängen försiktigt. Var noga med att alla delar hamnar vinkelrätt. Till sist skruvas den sista bottenlisten (F) fast.

5

Avslutningsvis fästs de två hyllplanen (D och E). Tippa sängen så den vilar på den låga gaveln och fäst den korta hyllan (D) med lim och 5 x 60 mm skruvar från utsidan av benen (A2). Den översta hyllan (E) skruvas fast uppifrån.

03
Stege & rutschkana 8 Steg

Stegar till våningssängar brukar vara obekväma främst för vuxna, och det beror på att de är branta.

Denna stege är så lång att den kan lutas och då vara mer bekväm, men den kan också skjutas in mot sängen och stå lodrätt och inte ta upp någon golvyta. Samma sak gäller rutschkanan, men den är längre för att inte vara farlig, för man får hög fart på den släta melaminskivan.

Stegpinnarna har sågats av 25 mm rundstav, som sätts fast med lim i borrade hål i vangstyckena och sedan låses med skruvar.

Kanan vilar på lister, som limmas och skruvas fast på vangstyckena.

1

Rundningen på vangstyckena (K) till stegen och (N) till kanan sågas med sticksåg. Rundningen kan ritas med passare eller en burk. Slipa kanterna släta.

TIPS: Det blir snyggast med specialsågblad för kurvor, men standardblad duger.

2

Hålen för stegpinnarna borras med 25 mm centrumborr (f atborr) på var 25:e cm. De ska vara 15 mm djupa och du styr djupet med borrstativ, som också ser till att hålen blir vinkelräta. Vangstycket fixeras med en styrlist.

3

Stegpinnarna (L) knackas ner i det ena vangstycket (K). Först bör du runda av ändarna på pinnarna för då går de lättare in i hålen. Pensla kanten med lim, men inte bottnen eftersom limmet då rinner ut genom hålet. Justera pinnarna lodrätt.

4

Nu kan du lägga det andra vangstycket på stegpinnarna. Stryk lite lim längs kanten på alla stegpinnar, lägg vangstycket på plats och knacka ner det. Slå inte direkt på träet. Använd slagkloss. Fäst en 5 x 40 mm skruv i varje hål.

5

Vangstyckena (N) till rutschkanan ska förses med bärlister (P) som ska hålla melaminskivan på plats. Fäst listen med lim och 5 x 40 mm skruvar längs underkanten. Den korta listen (R) vinklas från underkanten till ovankanten.

6

Sidorna fästs på den långa kanan (S) med lim och 4 x 30 mm skruvar. Lägg kanan på ett par klossar så att du kan lägga bärlisten på den medan du skruvar.

TIPS: Om det börjar bli sent lackerar du sidorna och monterar skivan nästa dag.

7

Den lilla kanan (T) fästs på samma sätt. Först lägger du rikligt med lim på de två skivkanter som möts.

TIPS: Om du vill slippa de nakna kanterna på melaminskivorna, kan du fästa en 15 mm halvstav på varje kant.

8

Sängen slipas och lackeras med en snabbtorkande lack. Den första lackeringen får träets fibrer att resa sig, så när lacken har torkat slipas träet innan du lackerar ytterligare en gång. Slipa inte på skruvhuvudena.

04
Borden 4 Steg

De små bordsskivorna stabilisterar sängen eftersom de sitter i hörnen mellan gavlar och långsidor. Men de ska också kunna användas som bord, och därför bestämmer du själv hur högt de ska sitta. Bärlisterna sitter fast under bordsskivorna och skruvas fast i gavel och sidobrädor, så du kan flytta bordsskivan i takt med att barnet växer.

Bordsskivorna sågas ut ur en melaminskiva på 60 x 125 cm på ett sådant sätt att den vita melaminkanten vänds utåt mot rummet. Först delas skivan nästan diagonalt, sedan sätter du ett märke 15,5 cm in och därefter ytterligare ett 82 cm längre in, där skivorna sedan ska sågas vinkelrätt.

1

Den vita skivan delas till två med ett långt spår. Här använder vi sänksåg med sågskena som ger ett perfekt resultat. Men det går bra att använda vanlig cirkelsåg och en bräda som anhåll. Använd helst fintandad sågklinga.

2

De två såglinjerna markeras vinkelrätt mot den nyss sågade kanten. Den första dras 15,5 cm in och nästa linje ytterligare 82 cm in. Använd helst ett stor vinkel och såga sedan de två spåren.

3

Bärlisterna (G1 och G2) sätts fast under bordsskivorna med lim och 4 x 30 mm skruvar. Först fästs de 82 cm långa listerna längs långsidorna, som ska fästas i gavlarna. Sedan de korta listerna. Tänk på att vända bordsskivorna åt var sitt håll.

4

Håll bordsskivan på önskad höjd och fäst den i både gavelbrädor och långsidebrädor med 5 x 40 mm skruvar genom listerna. Här limmar vi inte, för det kan ju hända att du ska höja skivan om ett år eller två när barnet har växt lite till.

05
Delarna sätts ihop 5 Steg

Nu återstår det endast att skruva fast en lamellbotten samt att sätta fast stegen och rutschkanan. Eller rättare sagt att se till att de blir hängande, för de kan skjutas i sidled längs sängen, och de kan dras upp från lutande läge till lodrät position.

För att lyckas med detta behöver vi ett par beslag, och dem tillverkar vi själva av fyra bitar plattjärn på 4 x 20 mm och ett 2 m långt galvaniserat rör. Röret fästs på benen på långsidan och då blir det 5 cm luft mellan röret och sängbrädan Det ger tillräckligt med plats för beslagen av plattjärn, som vi har bockat och skruvat fast på baksidan av vangstyckena på stegen och rutschkanan. Beslagen kan ev. beställas hos en plåtslagare.

1

Först läggs lamellbottnen på plats på bottenlisterna (F). För att inte behöva se banden mellan lamellerna lägger vi dem uppåt, där de döljs av madrassen. Sträck ut bottnen och fäst de två yttersta samt den mittersta lamellen i bottenlisten.

2

Fäst i varje ände av röret (J) en huv (ändmutter som är sluten i ena änden). Gör ett märke 5 cm från ändarna, slå en anvisning med körnare och borra 8,5 mm hål. Fäst röret 3 cm från toppen av stolpen med 8 x 80 mm franska träskruvar.

3

Byglarna görs av plattjärn. Två långa (U) till rutschkanan och två korta (M) till stegen. I alla ändar skär du två spår halvvägs genom järnet med en tunn kapskiva, och längst ut borrar du ett 5 mm hål. Byglarna bockas, tvättas med aceton och lackeras.

4

De lackerade byglarna fästs på baksidan av vangstyckena på stege och rutschkana med 5 x 40 mm skruvar. Förborra med 3,5 mm borr så att träet inte spricker.

5

Stegen och rutschkanan hakas fast över röret mellan gavlarna. Lossa den nedre skruven i varje bygel, haka fast byglarna och dra i skruvarna.

Material

45 x 95 mm hyvlade reglar:
• 2 ben (A1) à 182 cm
• 2 ben (A2) à 210 cm

22 x 145 mm hyvlat trä:
• 6 gavlar (B1, B2, B3) à 93 cm
• 5 sidor (C1, C2, C3) à 200 cm
• 1 hyllplan (D), 84 cm
• 1 hyllplan (E), 97 cm

22 x 95 mm hyvlat trä:
• 2 vangstycken till stege (K) à 200 cm
• 2 vangstycken till kanan (N) à 260 cm

22 x 22 mm hyvlat trä:
• 2 bottenlister (F) à 200 cm
• 2 bordslister (G1) à 82 cm
• 2 bordslister (G2) à 50 cm
• 2 rutschkanelister (P) à 210 cm
• 2 rutschkanelister (R) à 20 cm

25 mm rundstav:
• 7 stegpinnar (L) à 39 cm

16 mm vit melaminspånskiva:
• 1 bit på 60 x 125 cm med vita långsidor som delas till två bord (H)
• 1 rutschkana (S), 40 x 210 cm
• 1 rutschkana (T), 20 x 40 cm

4 x 20 mm plattjärn:
• 2 byglar (M) à 50 cm; 2 st. (U) à 100 cm

Dessutom:
• Galvaniserat stålrör (J), 200 cm, Ø 21 mm
• Kullerförsänkta skruvar, gulkrom.: 4 x 30 mm, 5 x 40 mm och 5 x 60 mm
• 2 kopparrör à 12 cm, Ø 10 mm
• 2 huvar för 22 mm galvade rör
• 2 franska skruvar, 8 x 80 mm
• Trälim och klar lack
• Madrass och lamellbotten, 80 x 200 cm

Specialverktyg

Borrstativ
25 mm flatborr
Vinkelslip med kapskiva för metall för att göra spår i plattjärn så att det kan bockas
Cirkelsåg med sågskena
Kap- och geringssåg
Stor vinkel

Tidsförbrukning

Klart på en helg

Pris

C:a 2500 kr exkl. madrass och botten

Ritning

Loftsängen växer med barnet

Det är så enkelt att snickra ihop denna säng att du lätt kan ändra den efter de önskemål du och ditt barn har. Och du kan lätt göra den större, om det passar bättre.

Loftsängen växer med barnet

Så här sågas skivan

Sätt först ett märke 10,7 cm in från två hörn diagonalt mot varandra. Dela sedan skivan längs en linje (1) mellan punkterna. Från den spetsiga änden sätts ett märke 15, 5 cm in, och här dras en linje (2) vinkelrätt. Ytterligare 82 cm längre in sätts ett nytt märke och där drar du en ny linje (3) som blir 56 cm.

Så här sågas skivan

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

VERKTYG: Så här använder du sticksågen

I den här videon lär du dig allt om sticksågens möjligheter, blad och funktioner. Med rätt inställning kan sågen klara nästan alla uppgifter: figursågning, raka snitt, gerade snitt och snabba, grova kapningar. Och med rätt blad kan du såga i både trä, plast, metall och känsliga ytor.

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Sängar