Från loppis till elegant säng

Sängen köptes på en loppmarknad för 175 kr och hade en gammaldags stil. Den fina spegeldörren stod på vinden och var precis vad som behövdes för att förvandla loppisfyndet till en elegant säng.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
200 kronor

Intro

Vi har en plan. Tajmad och klar in i minsta detalj. Vi behöver en gammal träsäng, tre reglar, en profilerad list, två vinklar, en pyts med vit färg och en dörr som ingen använder. Operationen börjar genast efter frukosten och innan det blir kväll har vi en elegant säng med personlig stil.

Den totala kostnaden blir endast några hundra kronor beroende på om sängen eller dörren måste köpas eller ej. Men loppmarknader är ju billiga.

Du frestas säkert att följa planen, och den är perfekt, även om vi låter som Sickan i Jönssonligan. Du behöver endast vanliga verktyg som såg, stämjärn,

skruvdragare, tumstock och en pensel. Det bästa med planen är att den inte är detaljerad. Men följer du våra anvisningar kar du lätt anpassa planen efter det material du har till förfogande.

Sidorna och fotänden på sängen återanvänds tillsammans med beslagen som bär huvudgärden, och de ska sedan placeras på samma nivå i den nya gaveln.

Det är viktigt att du är noga med beslagen så att sängen blir vågrät, men annars har du fria händer att utforma sängen som du vill.

Tänk dock på att först kontrollmäta de madrasser du har tänkt använda innan du köper sängen …

Instruktion

01
Ben på dörren 7 Steg

Vi börjar operationen med att plocka isär den gamla sängen. De två sidorna har hakats fast på fotänden respektive huvudgärden och kan ganska lätt lyftas av när bottnen har tagits bort.

Fotänden och sidorna ska återanvändas. Vi sågar dock bort den övre delen av den profilsågade fotänden för att få en enklare och modernare stil.

Därefter är det dags att förvandla den gamla spegeldörren till en sänggavel. Vi vill se de fina profilerna på dörren, så vi lyfter upp den genom att sätta ett ben av en 45 x 95 mm regel på varje sida. Av samma slags virke sågas också den vågräta kant som sidorna ska hakas fast på.

1

Höjden på den nya gaveln räknar vi ut genom att palla upp dörren och madrasserna för att se vad som ser snyggast ut. Vi har kvar den gamla gaveln att jämföra med. Benen sågas till och monteras och då ser vi hur högt upp dörren hamnar.

2

Vi sågar till en regel som ska passa mellan de två nya benen och under dörren. De gamla madrasserna är för smala för att kunna fästas på de nya benen - då blir det en springa mellan dem. Därför ska de i stället fästas på denna regel.

3

Den vågräta plankans placering markeras på de två benen. Vi har redan markerat var underkanten av dörren hamnar. Nu lägger vi till höjden på regeln för att få veta var de två vinkelbeslagen som den ska vila på kan placeras.

4

Vinkelbeslagen skruvas fast på de två benen. Skruvarna ska passa till beslagen, både när det gäller tjocklek och form på huvudet. Här ska förborras för att träet inte ska spricka.

5

Den vågräta regeln monteras mellan benen med vinkelbeslagen på undersidan av regeln. Det ger den stabilaste monteringen och beslagen skulle ha varit i vägen för dörren om de hade placerats på ovansidan.

6

Det krävs en speciell förborrning för att skruva fast benen på dörren ovanför vinkelbeslagen. För att kunna använda 100 mm långa skruvar förborrar vi först rätt igenom med 6 mm borr och sedan halvvägs igenom med 10 mm borr.

7

Nu ska benen skruvas fast på dörren från båda sidorna med 6 x 100 mm skruvar. Vi sätter två upptill och två nertill på bägge sidorna så att vi fixerar benen på ramen runt dörren. Vår dörr är lika tjock som benen.

02
Beslag och dekor 6 Steg

Huvudgärden har satts ihop och innan vi målar är det tre saker som återstår.

Först ska en stödlist monteras på den vågräta regeln under dörren. En list som kan bära madrasserna. Den tar vi från den gamla gaveln.

En annan sak är att placera de beslag som sängens sidor ska hakas fast med. Det är egentligen ganska lätt att finna placeringen för den kan överföras från den gamla gaveln. Det enda som är lite komplicerat är att vi måste stämma ut ett hål i den nya vågräta regeln.

Den tredje saken är att dekorera gaveln med ett par lister upptill. Därefter är dags för målning och ihopsättning.

1

Bärlisten limmas och skruvas fast på den vågräta regeln under dörren. Listen skruvas loss från den gamla gaveln och placeringen är given - den ska sitta på samma höjd.

2

Beslagens placering bestäms. Genom att mäta noga på den gamla gaveln kan vi räkna ut var beslagen ska placeras på den nya. Sedan fäster vi dem tillfälligt så att vi kan markera omkretsen.

3

Hålen för beslagen stäms ut när beslagen skruvats loss från sina tillfälliga lägen. Vi borrar en rad 10 mm hål efter varandra till rätt djup (som i den gamla gaveln).

4

Beslagen monteras på rätt ställen så att vi kan sätta ihop delarna till en säng. Den runda formen på fotänden har sågats bort och sidorna och fotänden har målats på utsidan. Nu ska vi måla på insidan och hela huvudgaveln.

5

Vi kröner den nya gaveln med en kantlist av 28 x 70 mm hyvlat trä. Listen kapas så lång att den sticker ut 15 mm på varje sida. När den sedan placeras plant med baksidan sticker den ut 25 mm på gavens framsida.

6

Under kantlisten monteras en smal profilerad list som lättar upp intrycket av de tunga och markanta benen. Listen har samma profil som sidorna längs dörrspeglarna. Listen limmas och skruvas fast (med förborrning). Nu ska vi måla.

Material

• En klassisk träsäng, gärna begagnad
• En spegeldörr
• 6 meter reglar, 45 x 95 mm
• En hyvlad 21 x 70 mm list, cirka 2 meter
• En profilerad list, cirka 2 meter
• 2 vinkelbeslag och en handfull skruvar
• Färg (grundfärg och färdigfärg)
• Snickarspackel

Specialverktyg
• Ett spännband

Tidsförbrukning

En arbetsdag plus torktider.

Pris

Ett par hundra kronor om du har dörren och sängen.

Svårighetsgrad

Du får inga problem med sänggaveln, men du måste kunna improvisera när det gäller mått och detaljer på det material du använder.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Sängar