Ordning och reda i verkstan

Du kan lätt skapa ordning och reda på verkstan genom att förvara alla småsaker i lådor. Och lådorna sätter du i en hylla som du snickrar själv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
6 timer
Pris
1.000 kronor

Intro

En hylla för lådor skapar ordning och reda bland spikar, skruvar, limtuber, färgburkar, pluggar, glödlampor, batterier, kontakter, tillbehör, borr och alla andra småsaker som ofta tar upp plats på arbetsbord och hyvelbänk. De ligger ofta i vägen till den dag man ska använda dem, och då kan man inte hitta dem.

Hyllan kan naturligtvis placeras även i förrådet, på vinden, i tvättstugan och i alla andra rum där du vill hålla ordning och där de billiga plastlådorna inte skämmer inredningen.

Vår hylla är så lätt att snickra att du inte bör nöja dig med en färdig hylla, där måtten inte riktigt stämmer. Vitsen är ju att hyllan ska specialsnickras efter måtten på lådorna och det utrymme där den ska placeras.

Vi hade tur och kom över två skivor björkplywood för rena reapriset och de ger en snygg hylla. Men vanlig plywood, mdf och spånskiva duger också.

Instruktion

01
Såga till delarna 2 Steg

Det är ganska enkelt att såga till delarna till hyllan eftersom den består av skivor i endast tre mått. Det är två sidor, två sockelbitar och 10 hyllplan och två av dessa är botten resp. ovansida.

Om du har en bra cirkelsåg (eller sänksåg) med sågskena kan du såga ut alla delar till hyllan på en timme eller två. Det tar lång tid med fogsvans och dessutom krävs det att fogsvansen har tandning för klyvsågning.

Ett bra alternativ är att beställa alla delar färdigsågade. Det kostar visserligen extra men måtten blir exakta och du kan i ställer koncentrera dig på att snickra en extra hylla.

1

Skivorna sågas upp, antingen på brädgården eller hemma hos dig. Du ska ha en bra såg, helst sänksåg, och sågskena. Markera alla delar med blyertspenna och vad som är uppåt och neråt. Då går monteringen enklare.

2

Om du vill slipa hyllan, så är det nu du bör göra det. Spänn ihop alla lika stora delar och slipa de sågade kanterna släta och fina. Alla skarpa kanter ska sedan rundas av en aning för annars skadas de mycket lätt av minsta lilla stöt.

02
Markera noga 2 Steg

Moderna skruvar med borrspets och fräsribbor under skruvhuvudet kan normalt dras in direkt i trä, men resultatet blir både snyggare och bättre om du först förborrar och sedan försänker alla hål.

Eftersom vi vill kunna flytta de flesta hyllplanen limmar och skruvar vi endast bottnen, det mittersta hyllplanet och ovansidan på sidorna.

Skruvarna ska hamna mitt i hyllplanen och därför markerar vi noga för dem på utsidan av sidorna. Den första raden placeras 1 cm uppifrån. Nästa rad 81 cm uppifrån och den sista raden 9 cm nerifrån. Skruvarna sätts 6 cm från vardera kanten och en i mitten.

1

Lägg två sidor A vid sidan av varandra och spänn fast dem med utsidan uppåt. Om du inte redan har markerat på sidorna vilka sidor som ska vara utåt resp. inåt så gör det nu.

2

Markera för skruvarna som ska hålla mittenhyllplanet och ovansidan resp. botten. Dra streck tvärs över sidorna 1 cm, 81 cm och 181 cm från ovansidan. Sätt märken 6 cm från kanterna och ett på mitten (17 cm). Förborra med 6 mm borr.

03
Borra hål för hyllor 5 Steg

För att alla hål för hyllbärarna ska hamna rätt har du nytta av en mall. Med den placeras hålen exakt och risken att hyllorna sitter snett eller vippar försvinner.

Borrmallen är en lång bräda eller skivbit försedd med hål. Det innebär att du inte behöver mäta mer än en gång. När mallen flyttas borras alla hål på rätt ställe.

Du ska ju borra fyra rader med hål. Det är viktigt att vara noggrann när borrmallen görs, men ett litet fel har ingen betydelse eftersom samma fel uppstår i alla fyra hålraderna och då sitter hyllan rakt, även om den har kommit lite högre eller lägre än tänkt.

1

Tillverka borrmallen av en bräda eller mdf-skiva, 12 cm bred och 180 cm lång. När du har borrat hålen längs mittlinjen kan du snabbt och lätt borra exakt likadana hålrader 6 cm från fram- och bakkant på sidornas insidor.

2

Borra hål rätt igenom mallen och exakt mitt i varje kryss. Försök att hålla borrmaskinen lodrätt. Välj en diameter som passar till hyllbärarna.

TIPS: Har du ett borrstativ kan du använda det, men små avvikelser betyder inget.

3

Spänn fast borrmallen på insidan av ena sidan A, och se till att mallen ligger kant i kant med kortsidorna och ena långsidan. Borra 8-10 mm djupa hål i sidan. Använd djupstopp så att du inte borrar rätt igenom sidan på hyllan.

4

Flytta mallen till den andra långsidan på samma hyllsida. Justera in mallen så att den ligger kant i kant med långsidan och de två kortsidorna och spänn fast den noga innan du borrar hål.

5

Gör likadant med den andra hyllsidan. Genom att hela tiden ha samma sida upp på mallen och lägga den likadant, kan du vara säker på att alla hål på insidan av sidorna hamnar på samma ställe och då hamnar hyllplanen vågrätt.

04
Sätt ihop hyllan 5 Steg

Sidorna är klara och kan limmas och skruvas ihop med hyllplanen B. Men först ska du förborra i ett av hyllplanen så att det kan skruvas ihop med sockelbitarna C. Borra fem hål, Ø 6 mm, 9 mm från kanten längs ena långsidan. Borra en likadan rad på den andra långsidan.

Börja monteringen med sockeln, som består av det nedersta hyllplanet och sockelbitarna, fäst sedan sidorna A på sockeln med ett fast hyllplan på mitten och ett längst upp som ovansida. Avsluta med att fästa bakstycket D.

Placeringen av det fasta hyllplanet på mitten har du mätt dig fram till. Lägg på en limsträng och lås med skruvar.

1

Börja med att sätta ihop en sockel av ett hyllplan B och två sockelbitar C. Förborra i hyllplanet 9 mm från långsidorna så att du får två hålrader med fem hål i varje. Stryk lim på de övre kanterna på socklarna, lägg på hyllplanet och skruva.

2

Skruva fast sidorna A på sockeln. Var noga med att delarna sitter kant i kant innan du drar i skruvarna som flixerar delarna. Se till att hålraderna sitter på insidan av sidorna och att sockeln fästs längst ner.

3

De två fasta hyllplanen B limmas och skruvas fast mellan sidorna A. Det översta ska placeras kant i kant med sidorna medan mittlinjen i det mittersta hyllplanet ska placeras 81 cm uppifrån. Kolla med mätband och vinkel.

4

Knacka fast dyckertar i bakstycket D, så att det kan monteras på hyllan när du är säker på att alla hörn är vinkelräta. Knacka ner dyckerterna 9 mm från kanterna, men inte så djupt att de går igenom bakstycket utan bara får fäste.

5

Bakstycket D spikas fast när du har lagt en limsträng på kanterna. Spika först den ena långsidan medan du är noga med att skivan följer kanterna. När hyllan är vinkelrät fästs resten. Fäst dyckertar även i mittenhyllan, ovansidan och bottnen.

Material

18 mm plywood
(ev. 20 mm mdf- eller spånskiva):
• 2 sidor (A) à 34 x 190 cm
• 10 hyllplan (B) à 34 x 73 cm
• 2 sockelbitar (C) à 8,2 x 73 cm

4 mm hård masonit (ev. plywood):
• 1 bakstycke (D), 77 x 182 cm

Dessutom
• 6 x 60 mm skruvar (cirka 30 st.)
• 20 x 1,6 mm dyckertar
• 28 hyllbärare
• Trälim (PVAc-lim)

Tidsförbrukning

Upp till 4 timmar, plus några till om du sågar allt trä själv.

Pris

Cirka 1000 kr om du använder plywood, cirka 600 kr om du väljer spånskiva. Lägg till pris för inköp av lådor.

Svårighetsgrad

Det kan knappast vara enklare än att skruva ihop denna hylla. Och med ett par smarta knep får du ett snyggt resultat.

Ritning

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Hyllor